Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom XIV - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Tom XIV - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

 Tom XIV, 2019

SPIS TREŚCI


ARTYKUŁY

JAROSŁAW BODZEK
The Satraps of Caria and the Lycians in the Achaemenid Period: Where is the Numismatic Evidence?/ Satrapowie Karii i Licyjczycy w okresie Achemenidów: czy istnieją świadectwa numizmatyczne?

EMANUEL PETAC, AUREL VÎLCU
 About the Diobols Hoard of Apollonia Pontica and Mesembria Discovered in 1911 in Constanţa (Ancient Tomis)/ O skarbie dioboli Apollonii Pontyjskiej i Mesembrii odkrytym w 1911 r. w Konstancy (starożytnej Tomi)

YANNIS STOYAS
Wheat-Ears and Owls. Remarks on Thessalian Coins with Countermarks/ Kłosy i sowy. Uwagi na temat kontramarkowanych monet tesalskich


MATEUSZ OKOŃSKI

 Images of Central European externae gentes in Trajan’s Monetary Iconography and Their Role in the Propaganda of the Imperial Era/ Wizerunki środkowoeuropejskich externae gentes w ikonografii monetarnej Trajana i ich pozycja w propagandzie imperialnej epoki

BARBARA ZAJĄC
The Roman Imperial Coinage Model for Some Provincial Coins of Bithynia and Pontus Struck During the Reign of Trajan (98–117)/ Rzymskie mennictwo imperialne jako wzór dla niektórych monet Bitynii i Pontu bitych w okresie rządów Trajana (98–117)

ARKADIUSZ DYMOWSKI
The Problem of the Presence of Barbarian Imitations of Roman Imperial Denarii in the Lands of Present-Day Poland. An Attempt at a Balance/ Problem występowania barbarzyńskich naśladownictw denarów rzymskich na terenie obecnej Polski. Próba bilansu

VITAL’ SIDAROVICH
New Find of Gold Roman Coin-Pendants in the South-West of Belarus/ Nowe znalezisko złotych rzymskich monet-zawieszek z południowo-zachodniej Białorusi

KYRYLO MYZGIN, STEPAN STEPANENKO, YURI SYTYI
Discovery of a Panticapaeum Coin at the Shestovytsya Early Medieval Settlement/ Znalezisko monety pantikapejskiej z wczesnośredniowiecznej osady Szestowica

KRZYSZTOF TUNIA, MATEUSZ WOŹNIAK
 Coins from an Early-Medieval Burial Ground in Stręgoborzyce, Krakow District/  Monety z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Stręgoborzycach, pow. Kraków

DARIUSZ ROZMUS
Early Medieval Lead “Weights” from Młoszowa (near Trzebinia)/ Wczesnośredniowieczne „ciężarki” ołowiane z Młoszowej k. Trzebini

MICHAŁ ZAWADZKI
Remarks on Changes in the Iconography of Jagiellonian Crown Coins/ Uwagi o zmianach w ikonografii koronnych monet jagiellońskich

ANNA BOCHNAK, IWONA MŁODKOWSKA-PRZEPIÓROWSKA
A Seventeenth-Century Hoard of Coins Found at the Cemetery near the Church Dedicated to St. Barbara in the Old Town of Częstochowa / Siedemnastowieczny skarb monet znaleziony na cmentarzu przy kościele pw. św. Barbary na Starym Mieście w Częstochowie 

RECENZJE

JAROSŁAW BODZEK
Wilhelm MüselerLykische Münzen in europäischen Privatsammlungen, (Gephyra Monographien 4), Istanbul 2016, 207 pages, 29 plates; ISBN 978-605-396-421-6

JAROSŁAW BODZEK
Mariusz Mielczarek, Sylloge Nummorum Graecorum, Poland. Vol. I: The Archaeological and Ethnographical Museum in Łódź. Part 3: Bosporus-Cilicia, The Polish Academy of Arts and Sciences, The Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, Kraków–Warszawa 2016, 122 pages, 42 plates, indices; ISBN 978-83-7676-258-6

JAROSŁAW BODZEK
Eliza Walczak, Aleksandra KrzyżanowskaSylloge Nummorum Graecorum, Poland. Vol. II: The National Museum in Warsaw. Part 1: The Northern Black Sea Coast: Chersonesus-Bosporus, The Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków–Warszawa 2016, 130 pages, 53 plates, indices; ISBN 978-83-7676-200-5

Sylloge Nummorum Graecorum, Poland. Vol. II: The National Museum in Warsaw. Part 2: The Northern Black Sea Coast: Bosporan Rulers, The Polish Academy of Arts and Sciences, The Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, The National Museum in Warsaw, Kraków–Warszawa 2017, 174 pages, 71 plates, indices; ISBN 978-83-7676-280-7

Sylloge Nummorum Graecorum, Poland. Vol. II: The National Museum in Warsaw. Part 3: The Northern Black Sea Coast: Bosporan Rulers – Sarmatia, The Polish Academy of Arts and Sciences, The Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, The National Museum in Warsaw, Kraków–Warszawa 2018, 168 pages, 66 plates, indices; ISBN 978-83-7676-304-0

EVGENI I. PAUNOV
Jarosław BodzekSylloge Nummorum Graecorum, Poland. Vol. III: The National Museum in Cracow. Part 3: Thrace and Pontus, The Polish Academy of Arts and Sciences, The Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, The National Museum in Krakow, Krakόw–Warszawa 2018, 148 pages, 58 plates, indices; ISBN 978-83-7676-305-7


SZYMON JELLONEK
Marek Budaj, Ján HunkaNálezy Mincí na Slovensku / Coin Finds in Slovakia. V/1. Archeologický Ústav Sav Historické Múzeum SNM, Bratislava–Nitra 2018, 260 pages; ISBN 978-80-8196-026-0

KRONIKA

MATEUSZ WOŹNIAK
Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie (2018)/ The Chronicle of the Numismatic Cabinet of the National Museum in Krakow (2018)

JAROSŁAW BODZEK
 Kronika Sekcji Numizmatycznej Komisji Archeologicznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie (2018)/ The Chronicle of the Numismatic Section of the Commission on Archaeology of the Polish Academy of Sciences (Krakow Branch of the Polish Academy of Sciences) (2018)

BARBARA ZAJĄC, SZYMON JELLONEK, PAULINA KOCZWARA
Pecunia Omnes Vincit. International Numismatic and Economic Conferences (2013–2018)

NEKROLOG

JAROSŁAW BODZEK
Stefan Skowronek (16 stycznia 1928 – 11 czerwca 2019)/ Stefan Skowronek (January 16, 1928 – June 11, 2019)


Słowa kluczowe: Notae Numismaticae
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję