Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo
Uśmiechnięta młoda kobieta na wózku inwalidzkim korzysta z windy dla osób z niepełnosprawnościami znajdującej się na zewnątrz Gmachu Głównego muzeum.

Deklaracja dostępności

Fot. Bartosz Cygan - Pracownia Fotograficzna MNK

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu mnk.pl

Muzeum Narodowe w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Muzeum Narodowego w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 18.12.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.03.2024

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki publikowane po 23.09.2019 r. są dostępne,

- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- wersję kontrastową (aktualnie trwa usuwanie awarii funkcjonalności)
- możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
- widoczny fokus,
- wyróżnienie odnośników.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Muzeum Narodowe w Krakowie.

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej “Muzeum Książąt Czartoryskich”

System ANDROID

Deklaracja dostępności dotyczy aplikacji mobilnej umieszczonej w sklepie Play pod adresem:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beacon.audioguide&hl=pl&gl=US

Data publikacji aplikacji mobilnej: 13 października 2020 r.

Data ostatniej aktualizacji: 27.03.2024

Aplikacja jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak opisanych niektórych etykiet (uniemożliwia to czytanie zawartości przycisków przy pomocy technologii asystujących)
 • Zdjęcia/obrazy nie posiadają dokładnego opisu alternatywnego
 • Brak możliwości zmiany orientacji ekranu (ograniczenie do widoku pionowego)

Wyłączenia:

 • Mapa interaktywna

 

System iOS

Deklaracja dostępności dotyczy aplikacji mobilnej umieszczonej w sklepie App Store pod adresem:

https://apps.apple.com/pl/app/muzeum-ksi%C4%85%C5%BC%C4%85t-czartoryskich/id1527730057?l=pl

Data publikacji aplikacji mobilnej: brak danych

Data ostatniej aktualizacji: 27.03.2024

Aplikacja jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak opisanych niektórych etykiet (uniemożliwia to czytanie zawartości przycisków przy pomocy technologii asystujących)
 • Zdjęcia/obrazy nie posiadają dokładnego opisu alternatywnego
 • Brak możliwości zmiany orientacji ekranu (ograniczenie do widoku pionowego)

Wyłączenia:

 • Mapa interaktywna

 

Data sporządzenia deklaracji: 27.03.2024

 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pełnomocnik Dyrektora ds. Osób z Niepełnosprawnością Iwona Parzyńska, adres poczty elektronicznej: iparzynska@mnk.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Muzeum powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Muzeum niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Muzeum może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Muzeum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


 

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNA

Osoby niewidome i niedowidzące

Szczegółowy opis dostępności i audiodeskrypcje

Na stronie mnk.pl udostępniono audiodeskrypcję do obiektów w wybranych oddziałach Muzeum:

Dom Jana Matejki 

https://mnk.pl/artykul/audiodeskrypcja-dom-jana-matejki

Muzeum im. Karola Szymanowskiego w Willi Atma w Zakopanem

https://mnk.pl/artykul/audiodeskrypcja-muzeum-szymanowskiego

Dom Józefa Mehoffera

https://mnk.pl/artykul/okolice-sztuki-audiodeskrypcja-integracja-ekspresja

Na stronie www.zbiory.mnk.pl znajduje się 1000 obiektów z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie z opisami alternatywnymi: https://zbiory.mnk.pl/pl/deklaracja-dostepnosci

W oddziałach MNK znajdują się koszyki tyflograficzne dla widzów niewidomych. Koszyki są do dyspozycji w kasach, szatniach lub pokojach wyciszenia.

Wirtualne zwiedzanie MNK – w tym z audiodekrypcją i ETR

https://mnk.pl/wirtualne-sciezki

Osoby g/Głuche i niedosłyszące

Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza Polskiego Języka Migowego min. 7 dni roboczych przed planowaną wizytą pod adresem dostepnosc@mnk.pl lub smsem 609 430 129.

MNK dysponuje przenośną pętlą indukcyjną. Wydarzenia organizowane w przestrzeni naszego muzeum mogą być dzięki temu dostępne na życzenie dla osób niedosłyszących. Prosimy o powiadomienie o zamiarze udziału w wybranym wydarzeniu min. 7 dni roboczych przed planowaną wizytą pod adresem dostepnosc@mnk.pl lub smsem 609 430 129.

Filmy w Polskim Języku Migowym o oddziałach MNK:

GALERIA SZTUKI POLSKIEJ XIX W. W SUKIENNICACH

GMACH GŁÓWNY

PAŁAC MUZEUM KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH

ARSENAŁ MUZEUM KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH

MUZEUM STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

MUZEUM IM. EMERYKA HUTTEN-CZAPSKIEGO - PAWILON

MUZEUM IM. EMERYKA HUTTEN-CZAPSKIEGO - PAŁAC

DOM JÓZEFA MEHOFFERA

DOM JANA MATEJKI

PAŁAC BISKUPA ERAZMA CIOŁKA

BIBLIOTEKA KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH

MUZEUM KAROLA SZYMANOWSKIEGO W WILLI ATMA W ZAKOPANEM

 

RÓŻNE POTRZEBY ZWIEDZAJĄCYCH

Ciche godziny w MNK

W każdą pierwszą środę miesiąca przez dwie ostatnie godziny otwarcia każdego oddziału MNK! Wszystko po to, żeby pozwolić naszym widzom na odpoczynek od nadmiaru bodźców.

„Ciche godziny” to inicjatywna przeznaczona dla widzów wysoko wrażliwych, osób w spektrum autyzmu oraz wszystkich, którzy poszukują w Muzeum spokoju. W tym czasie muzyka i multimedia na wystawach pozostaną wyłączone. Zadbamy również o komfort w miejscach poza przestrzenią wystawową – pomieszczenia będą wyciemnione. Pamiętajmy, aby w czasie zwiedzania wyciszać telefony komórkowe i unikać głośnych rozmów. W trakcie „cichych godzin” zwiedzanie w grupach i oprowadzanie z przewodnikiem nie będzie możliwe. W Muzeum Książąt Czartoryskich oraz Pałacu Biskupa Erazma Ciołka przygotowaliśmy specjalne "strefy wyciszenia", w których zwiedzający mogą odpocząć. Pracujemy nad wprowadzeniem kolejnych stref.

https://mnk.pl/fotogalerie/strefa-wyciszenia-mkcz

Koszyki sensoryczne

W oddziałach MNK znajdują się koszyki sensoryczne dla widzów. Zaczynając zwiedzanie można wybierać z koszyka przedmioty pomagające się odstresować i wyciszyć. Koszyki są do dyspozycji w kasach, szatniach lub pokojach wyciszenia.

ZNIŻKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE

Bilety ulgowe przysługują osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Dokumentem potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi jest legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

W ramach ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny i Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ przysługuje wstęp bezpłatny dla ucznia lub studenta legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W ramach Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem przysługuje wstęp bezpłatny dla posiadaczy Karty.

Dostępność architektoniczna

Gmach Główny MNK

Dzięki zamontowaniu specjalnych wind zewnętrznych i wewnętrznych, platform schodowych oraz przenośnych szyn, Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie jest niemal całkowicie dostępny dla osób poruszających się na wózku lub o kulach (brak windy do szatni, i antresoli na II piętrze).

Przy schodach z lewej strony wejścia głównego jest winda  zewnętrzna. Drzwi wejściowe są duże i opatrzone w bardzo silne siłowniki, które mogą utrudniać ich otwieranie.

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością znajduje się na parterze budynku. Brak miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnością, brak własnego parkingu. Tuż przy wejściu do budynku jest miejski płatny parking podziemny, w ramach którego wydzielono miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych http://mi.krakow.pl/parkingi/parking-przy-muzeum

W Gmachu Głównym brak opisów obiektów w alfabecie Braille’a; opisane są przyciski w windzie wewnętrznej. Punkt informacyjny jest wolnostojącą wyspą, z dwóch stron dostępną bez ograniczeń; brak obniżonego blatu w kasach biletowych Gmachu W budynku są szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód.

Przy sklepie muzealnym znajduje się kanapa, na której można usiąść i nakarmić dziecko. Przewijak znajduje się w największej toalecie na parterze oraz w toalecie damskiej przy szatni na poziomie – 1.

W punkcie informacyjnym znajduje się dotykowa udźwiękowiona tablica informacyjna z opisem przestrzeni budynku w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

Obiekt jest wyposażony w defibrylator.

Muzeum Książąt Czartoryskich

Pałac

Wszystkie poziomy Muzeum są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Zapewniono windy, odpowiednio szerokie korytarze oraz odpowiednio wyposażone toalety na parterze. Uwzględnia to zarówno sale ekspozycyjne, wykładowe, jak i salę edukacyjną.

Droga dla osób niewidomych jest oznaczona od wejścia pasami i guzami w polach uwagi. Obok kasy znajduje się dotykowa udźwiękowiona tablica informacyjna z opisem przestrzeni budynku w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

Na dziedzińcu znajduje się Miejsce Poznania i Eksperymentu. To rodzaj niskiego, mobilnego mebla z wysuwanymi szufladami i siedziska z miejscami na książki. Miejsce to wyposażone jest w szuflady wypełnione współcześnie wykonanymi kopiami zabytków z kolekcji Książąt Czartoryskich. W szufladach znajdują się podstawowe materiały plastyczne, karty pracy dla rodzin z dziećmi, dla dorosłych i dla młodzieży i nauczycieli do indywidualnego zwiedzania. W kolejnych szufladach znajdują się współczesne edukacyjne kopie wybranych zabytków: siodła, buzdyganu, karty Pontyfikału biskupa Erazma Ciołka oraz medalu Batorego. Wszystkie szuflady z kopiami zabytków zawierają podpis w j. polski, w j. angielskim i w piśmie brajla oraz opisy zabytków w piśmie brajla i drukiem powiększonym z myślą o osobach niedowidzących.

W salach wystawowych Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich znajdują się stanowiska Ścieżki sensorycznej z edukacyjnymi kopiami wybranych zabytków zgromadzonych w stałej ekspozycji. Stanowiska te przeznaczone są przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnością wzroku, ale również dla wszystkich widzów.

Do dyspozycji widzów jest audioprzewodnik po wystawie dla osób z niepełnosprawności wzroku z audiodeskrypcją do zabytków z wystawy, szczególnie tych, których kopie są dostępne w ramach ścieżki sensorycznej. Przygotowany został także videoprzewodnik po wystawie dla osób Głuchych z filmami w języku migowym. Osoby z niepełnosprawnościami mogą go otrzymać w kasie w cenie biletu.

Muzeum Książąt Czartoryskich można zwiedzić także wirtualnie - w ramach spacerów online można zobaczyć wybrane sale stałej ekspozycji i poszerzyć swoją wiedzę o kolekcji Czartoryskich. Wirtualnie pokazujemy takie dzieła sztuki jak Krajobraz z miłosiernym samarytaninem Rembrandta, Dama z gronostajem Leonarda da Vinci, a także narodowe pamiątki m.in. umieszczone w gablocie ze Szkatułą Królewską.

Każda ze ścieżek zwiedzania dostępna jest w 5 wersjach:

 • Język polski z lektorem
 • Język angielski z lektorem
 • Język migowy
 • Audiodeskrypcja
 • Język uproszczony (ETR)

Arsenał

Oddział jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Jest winda i toaleta dostępna na poziomie – 1. Droga dla osób niewidomych i niedowidzących jest oznaczona od wejścia pasami i guzami w polach uwagi. Do dyspozycji widzów jest wózek inwalidzki w strefie kasy. W punkcie informacyjnym znajduje się dotykowa udźwiękowiona tablica informacyjna z opisem przestrzeni budynku w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

Na wystawie "Broń i barwa w Polsce znajdują się kopie obiektów do dotykania oraz tyflografika tapiserii z jej audiodeskrypcją.

Pałac Biskupa Erazma Ciołka

Jest winda na pierwsze piętro, wejście nie ma progu, jest toaleta dostępna, usytuowana obok windy. W budynku jest dodatkowy schodołaz, platformy i szyny przenośne, niezbędne do pokonania kilku schodów do bocznych sal. Obiekt jest wyposażony w defibrylator.

Wejście do Galerii Sztuki Cerkiewnej oraz wejście do kasy, informacji i na Galerię Sztuki Dawnej Polski ma utrudniony dostęp. Schody do ekspozycji można pokonać przy pomocy pracowników Muzeum z wykorzystaniem aluminiowych szyn. W kasie znajduje się dotykowa udźwiękowiona tablica informacyjna z opisem przestrzeni budynku w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

Wystawa "Kraków na wyciągnięcie ręki" i sale edukacyjne na poziomie -1 są dostępne dla osób poruszających się na wózkach jedynie przy użyciu schodołazu. Wystawę "Kraków na wyciągnięcie ręki” dostosowano do potrzeb osób niewidomych poprzez wydanie przewodnika pisanego alfabetem Braille’a oraz aranżację specjalnej ścieżki zwiedzania. System pętli indukcyjnych powoduje włączenie audioprzewodnika w momencie, gdy osoba niewidoma znajduje się przed eksponatem. Wystawa jest dostępna na życzenie, w asyście pracownika oddziału.

Dla osób niewidomych w oddziale zostały wyeksponowane specjalnie w tym celu wykonane kopie arcydzieł sztuki gotyckiej: Madonny z Krużlowej i Madonny z Dzieciątkiem z Grybowa z komentarzem pisanym brajlem.

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

W budynku jest winda, która umożliwia swobodny dostęp do galerii i tarasów Sukiennic także osobom poruszającym się na wózkach. Winda jest wyposażona w przyciski brajlowskie.

Znajdujące się na parterze przy wejściu do galerii lady recepcji, sklepu muzealnego i stanowiska strażnika pozwalają na swobodny dostęp osoby na wózku. Brak progów i ograniczeń. Ponieważ do szatni głównej można dotrzeć tylko schodami, przy sklepie muzealnym znajduje się dodatkowa szatnia dla osób z dysfunkcją ruchu – wyposażona m.in. w skrytki bagażowe.
W punkcie informacyjnym znajduje się dotykowa udźwiękowiona tablica informacyjna z opisem przestrzeni budynku w języku polskim, angielskim i ukraińskim.
Przejścia pomiędzy salami są pozbawione progów a wejście na taras poprzedza łagodny podjazd. Na szklanych drzwiach umieszczono dla bezpieczeństwa naklejki z ornamentem. Oddział jest wyposażony w defibrylator.

Znajdująca się przy tarasie i kawiarni toaleta dla osób niepełnosprawnych jest wyposażona w opuszczane uchwyty oraz specjalną umywalkę i ubikację – polecaną dla osób niepełnosprawnych. Lustro zostało zamontowane w taki sposób aby zarówno osoba stojąca dowolnego wzrostu jaki i siedząca na wózku mogły swobodnie się obejrzeć. Wszelkie uchwyty i przyciski są wygodne także dla osób ze spastycznością rąk. W toalecie znajduje się także przewijak dla niemowląt.

Utrudnienie w dostępie do toalety stwarzają schody – problem rozwiązaliśmy przy pomocy mobilnych aluminiowych ramp, rozkładanych w razie potrzeby. Na stałe rozstawienie ramp nie pozwala szerokość schodów.

https://k2wirtualnespacery.pl/galeriawsukiennicach/

 

Dom Józefa Mehoffera

Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu ale jest możliwe wejście na parter (można pokonać kilka schodów), gdzie znajduje się salon i sklepik oraz do ogrodu (jest pochylnia). Brak dostępnej toalety.

Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

Pałac Czapskich

Oddział wyposażony jest w wewnętrzną windę, toalety dostępne, podjazdy, szerokie drzwi, przejścia, schodołaz. Wejście do budynku jest utrudnione ze względu na wysokie schody (konieczne użycie szyn przenośnych). Przy bezpośrednim zejściu do szatni jest możliwość użycia schodołazu.
W kasie znajduje się dotykowa udźwiękowiona tablica informacyjna z opisem przestrzeni budynku w języku polskim, angielskim i ukraińskim.
W oddziale znajduje się defibrylator.
Biblioteka Starodruków jest niedostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Pawilon Józefa Czapskiego

W Pawilonie brak progów utrudniających poruszanie się, jest winda z komunikatorem głosowym, samoobsługowa szatnia i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych toaleta. W budynku znajduje się również dostępna kawiarnia oraz strefa wyciszenia w czytelni.

Muzeum Stanisława Wyspiańskiego
Oddział mieści się w zabytkowym budynku dostępnym dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (za wyjątkiem drugiego pietra, dostępnego tylko dla pracowników). Do głównego wejścia prowadzi
niewielka pochylnia, zabezpieczona guzami. Muzeum dysponuje windą, wejście nie ma progu.
Jest WC dla osób z niepełnosprawnością, usytuowane obok windy.
Znajdujące się na parterze przy wejściu do galerii lady recepcji i
sklepu muzealnego oraz szafki depozytowe pozwalają na swobodny dostęp
osoby poruszającej się na wózku.

Przejścia pomiędzy salami są pozbawione progów. Na szklanych drzwiach
umieszczono dla bezpieczeństwa naklejki zapobiegające uderzeniom o
szyby.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest wyposażona w niezbędne,
opuszczane uchwyty oraz specjalną umywalkę i ubikację polecaną dla
osób z niepełnosprawnościami.

Wirtualny spacer po ekspozycji w oddziale. Spacer dostępny jest w języku polskim oraz angielskim, z audiodeskrypcją oraz w języku uproszczonym (ETR)

    https://k2wirtualnespacery.pl/muzeumstanislawawyspianskiego/

 

Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego

Osoby poruszające się na wózkach proszone są o skorzystanie z wejścia od strony ul. Szczepańskiej. Przy wejściu znajduje się trudny do pokonania, zabytkowy próg. Konieczna pomoc asystenta lub pracownika Muzeum, którego można wezwać domofonem. W budynku jest winda i dwie toalety dostępne (jedna przy samym wejściu, druga na pierwszym piętrze).
W szatni znajduje się dotykowa udźwiękowiona tablica informacyjna z opisem przestrzeni budynku w języku polskim, angielskim i ukraińskim.
Obiekt jest wyposażony w defibrylator.

Dom Jana Matejki

Oddział jest niedostępny dla osób poruszających się na wózkach. W oddziale znajduje się defibrylator.

Wirtualny spacer po ekspozycji w oddziale: https://k2wirtualnespacery.pl/muzeumdomjanamatejki/

Muzeum Karola Szymanowskiego w willi ATMA w Zakopanem

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Jest dostępna toaleta, podjazdy i szerokie drzwi. Brak możliwości samodzielnego wstępu osób poruszających się na wózkach. Wejście na posesję ma duży próg i stromy, kamienisty zjazd do budynku. Możliwy wjazd samochodem, po uprzednim powiadomieniu pracowników oddziału Muzeum.

Arsenał - Galeria Sztuki Starożytnej, Muzeum Czartoryskich

Oddział dostępny dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu i wzroku. Jest winda i dostępna toaleta na poziomie - 1.

Biblioteka Książąt Czartoryskich

Oddział nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Jest wąska winda wewnętrzna do której od wejścia prowadzi kilka schodów.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję