Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo
Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

NOTAE NUMISMATICAE - ZAPISKI NUMIZMATYCZNE

ISSN 1426-5435

CZASOPISMO PUNKTOWANE: MNiSW lista B, 70 pkt.
JOURNAL IS LISTED ON THE MNiSW LIST B, 70 points


Adres redakcji
/ Address of the Editorial Office

Muzeum Narodowe w Krakowie
ul. Józefa Piłsudskiego 12
31-109 Kraków
tel. +48 12 433-58-50, +48 12 433-58-51
e-mail: notae@mnk.pl

Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne XIII

Komitet naukowy / Scientific Committee:

 • Prof. Peter van Alfen, American Numismatic Society, Nowy Jork
 • Prof. Michael Alram, Österreichische Akademie der Wissenschaften
 • Prof. Aleksander Bursche, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Franҫois de Callataÿ, Koninklijke Bibliotheek van België, Bruksela
 • Prof. Karsten Dahmen, Staatliche Museen zu Berlin
 • Prof. Georges Depeyrot, Le Centre national de la recherche scientifique, Paryż
 • Dr. Haim Gitler, The Israel Museum, Jerusalem
 • Zofia Gołubiew, Kraków
 • Prof. Wiesław Kaczanowicz, Uniwersytet Śląski
 • Elżbieta Korczyńska, Kraków
 • Prof. Katerini Liampi, Department of History and Archaeology, University of Ioannina
 • Prof. Adam Małkiewicz, Kraków
 • Prof. Andrew Meadows, University of Oxford
 • Prof. Mariusz Mielczarek, Polska Akademia Nauk
 • Dr Jiří Militký, Národní muzeum, Praga
 • Prof. Janusz A. Ostrowski, Kraków
 • Prof. Maciej Salamon, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. Bernhard Weisser, Staatliche Museen zu Berlin
Redakcja / Editorial Board
 • Redaktor / Editor in Chief – Jarosław Bodzek
 • Zastępca redaktora / Associate Editor  – Mateusz Woźniak
 • Sekretarze / Secretaries - Dorota Malarczyk, Anna Bochnak, Barbara Zając
Redaktor tematyczny / Theme Editor
 • Peter van Alfen
Redaktor językowy / Linguistic Editor
 • Peter van Alfen
Recenzenci / Reviewers:
 • Prof. Bartosz Awianowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. Katarzyna Balbuza, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Barbara Butent-Stefaniak, Zakład Narodowy im. Osolińskich we Wrocławiu
 • Dr Witold Garbaczewski, Muzeum Narodowe w Poznaniu
 • Dr Adam Kędzierski, Polska Akademia Nauk, Kalisz
 • Dr hab. Agata Kluczek, Uniwersytet Śląski
 • Dr Koray Konuk, Institut Ausonius, Université Bordeaux Montaigne
 • Dr Piotr N. Kotowicz, Muzeum Historyczne w Sanoku
 • Dr Kyrylo Myzgin, Uniwersytet Warszawski
 • Dr Dariusz Niemiec, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. Marek Olbrycht, Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. Zenon Piech, Uniwersytet Jagielloński
 • Dr hab. Vladimir F. Stolba, Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities
 • Dr Klaus Vondrovec, Kunsthistorisches Museum, Wiedeń
 • Dr Eliza Walczak, Narodowy Bank Polski
 • Dr Tomasz Więcek, Uniwersytet Warszawski
 • Dr David Wigg-Wolf, Deutsches Archäologisches Instiut, Frankfurt
 • Dr hab. Marcin Wołoszyn, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO), Lipsk

Redaktorzy prowadzący / Commissioning Editors:
 • Dorota Malarczyk
 • Anna Kowalczyk
Tłumaczenia / Translations:
 • David Daniel, Grzegorz Haczewski
Korekta / Proofreading: 
 • Aedaan Shaw
Projekt graficzny i typografia / Graphic Design and Desk Top Publishing:
 • Luiza Berdak
Skład i łamanie / Typesetting and Page Layout:
 • Katarzyna Poznańska
Tłumaczenie tekstów oraz korekta językowa native speakera tekstów artykułów naukowych oraz recenzji naukowych w tomach XIII (2018) i XIV (2019) finansowane w ramach umowy 790/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


The translation and the proofreading by a native speaker of the texts of academic articles and reviews in the volumes XIII (2018) and XIV (2019) financed as part of the Agreement 790/P-DUN/2018 from the funds of the Ministry of Science and Higher Education allocated for the purpose of promoting and propagating science.Pobierz pliki w języku polskim / Download files in English

 Umowa licencyjna

License Agreement

 Instrukcja wydawnicza dla autorów artykułów

Editorial Instructions for the Authors of Articles

Zasady recenzowania

Rules of Publication and Review

Formularz recenzji artykułu w roczniku Notae Numismaticae

Review Form
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję