Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

NOTAE NUMISMATICAE - ZAPISKI NUMIZMATYCZNE

ISSN 1426-5435

CZASOPISMO PUNKTOWANE: MNiSW lista B, 70 pkt.
JOURNAL IS LISTED ON THE MNiSW LIST B, 70 points


Adres redakcji
/ Address of the Editorial Office

Muzeum Narodowe w Krakowie
ul. Józefa Piłsudskiego 12
31-109 Kraków
tel. +48 12 433-58-50
e-mail: notae@mnk.pl


Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne XVII

Komitet naukowy / Scientific Committee:

Prof. Peter van Alfen, American Numismatic Society, Nowy Jork
Prof. Michael Alram, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wiedeń
Prof. Aleksander Bursche, Uniwersytet Warszawski
Prof. François de Callataÿ, Koninklijke Bibliotheek van België, Bruksela
Dr Karsten Dahmen, Staatliche Museen zu Berlin
Prof. Georges Depeyrot, Le Centre national de la recherche scientifique, Paryż
Dr Haim Gitler, The Israel Museum, Jerozolima

Zofia Gołubiew
Prof. Wiesław Kaczanowicz, Uniwersytet Śląski
Elżbieta Korczyńska, Kraków
Prof. Katerini Liampi, Department of History and Archaeology, University of Ioannina
Prof. Andrew Meadows, University of Oxford
Prof. Mariusz Mielczarek, Polska Akademia Nauk
Dr Jiří Militký, Národní muzeum, Praga
Prof. Janusz A. Ostrowski, Kraków
Prof. Maciej Salamon, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Prof. Bernhard Weisser, Staatliche Museen zu Berlin

Redakcja / Editorial Board
 • Redaktor / Editor in Chief – Jarosław Bodzek
 • Zastępca redaktora / Associate Editor  – Mateusz Woźniak
 • Sekretarze / Secretaries - Dorota Malarczyk, Anna Bochnak, Barbara Zając
Redaktor tematyczny / Theme Editor
 • Peter van Alfen
Redaktor językowy / Linguistic Editor
 • Peter van Alfen
Recenzenci / Reviewers:
 • Prof. Peter van Alfen, American Numismatic Society, Nowy Jork
 • Dr Hab. Bartosz Awianowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Dr Hab. Katarzyna Balbuza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Dr Roger Bland, British Museum, Londyn
 • Dr Hab. Tomasz Bochnak, Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. Kevin Butcher, University of Warwick, Coventry
 • Dr Lilia Dergaciova, Universität Wien
 • Dr Hab. Arkadiusz Dymowski, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań
 • Dr Wolfgang Fischer-Bossert, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wiedeń
 • Prof. Peter Guest, Vianova Archaeology Service, Bristol
 • Dr Helle Horsnaes, Nationalmuseet, Kopenhaga
 • Dr Krzysztof Jarzęcki, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz
 • Dr Piotr Jaworski, Uniwersytet Warszawski
 • Dr Hab. Agata Kluczek, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Prof. Koray Konuk, Université Bordeaux Montaigne Maison de l'archéologie
 • Dr Hab. Mirosław Piotr Kruk, Uniwersytet Gdański
 • Dr Hab. Barbara Lichocka, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Warszawa
 • Dr Kris Lockyear, University College of London
 • Dr Lucian Munteanu, Romanian Academy, Iași
 • Dr Kyrylo Myzgin, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Marek Olbrycht, Uniwersytet Rzeszowski
 • Dr Hab. Judyta Rodzińska-Nowak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Dr David Wigg-Wolf, Deutsches Archäologisches Institut, Frankfurt am Main
 • Dr Hab. Marcin Wołoszyn, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO), Lipsk
 • Dr Dmitriy Yanov, Odessa National I. Mechnikov University
 • Dr Bernward Ziegaus, Archäologische Staatssammlung München

Redaktorzy prowadzący / Commissioning Editors:
 • Barbara Zając, Anna Kowalczyk, Dorota Malarczyk
Tłumaczenia / Translations:
 • Piotr Godlewski, Marcin Fijak
Korekta / Proofreading: 
 • Aedaan Shaw
Projekt graficzny i typografia / Graphic Design and Desk Top Publishing:
 • Luiza Berdak
Skład i łamanie / Typesetting and Page Layout:
 • Knight Press Dariusz F. Jasek


Wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich dotyczących materiału ilustracyjnego ponoszą autorzy tekstów.

Authors of the texts bear the sole responsibility for observing the copyright illustrations.

Wersją pierwotną Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne jest wersja elektroniczna.

The electronic edition of the Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne is treated as its original version.

Czasopismo naukowe „Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne” uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych” (projekt numer RCN/SP/0696/2021/1). Wysokość otrzymanego dofinansowania: 42366,60 zł.

© Muzeum Narodowe w Krakowie i Autorzy 2022

Pobierz pliki w języku polskim / Download files in English

 Umowa licencyjna

License Agreement

 Instrukcja wydawnicza dla autorów artykułów

Editorial Instructions for the Authors of Articles

Zasady recenzowania

Rules of Publication and Review

Formularz recenzji artykułu w roczniku Notae Numismaticae

Review Form
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję