Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo
Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

NOTAE NUMISMATICAE - ZAPISKI NUMIZMATYCZNE

ISSN 1426-5435

CZASOPISMO PUNKTOWANE: MNiSW lista B, 6 pkt.
JOURNAL IS LISTED ON THE MNiSW LIST B, 6 points


Adres redakcji
/ Address of the Editorial Office

Muzeum Narodowe w Krakowie
ul. Józefa Piłsudskiego 12
31-109 Kraków
tel. +48 12 433-58-50, +48 12 433-58-51
e-mail: notae@mnk.pl

Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne XIII

Komitet naukowy / Scientific Committee:

 • Prof. Peter van Alfen, American Numismatic Society, Nowy Jork
 • Prof. Michael Alram, Österreichische Akademie der Wissenschaften
 • Prof. Aleksander Bursche, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Franҫois de Callataÿ, Koninklijke Bibliotheek van België, Bruksela
 • Prof. Karsten Dahmen, Staatliche Museen zu Berlin
 • Prof. Georges Depeyrot, Le Centre national de la recherche scientifique, Paryż
 • Dr. Haim Gitler, The Israel Museum, Jerusalem
 • Zofia Gołubiew, Kraków
 • Prof. Wiesław Kaczanowicz, Uniwersytet Śląski
 • Elżbieta Korczyńska, Kraków
 • Prof. Katerini Liampi, Department of History and Archaeology, University of Ioannina
 • Prof. Adam Małkiewicz, Kraków
 • Prof. Andrew Meadows, University of Oxford
 • Prof. Mariusz Mielczarek, Polska Akademia Nauk
 • Dr Jiří Militký, Národní muzeum, Praga
 • Prof. Janusz A. Ostrowski, Kraków
 • Prof. Maciej Salamon, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. Bernhard Weisser, Staatliche Museen zu Berlin
Redakcja / Editorial Board
 • Redaktor / Editor in Chief – Jarosław Bodzek
 • Zastępca redaktora / Associate Editor  – Mateusz Woźniak
 • Sekretarze / Secretaries - Dorota Malarczyk, Anna Bochnak, Barbara Zając
Redaktor tematyczny / Theme Editor
 • Peter van Alfen
Redaktor językowy / Linguistic Editor
 • Peter van Alfen
Recenzenci / Reviewers:
 • Prof. Katarzyna Balbuza, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. Tomasz Bochnak, Uniwersytet Rzeszowski
 • Dr Dario Calomino, University of Warwick
 • Dr Karsten Dahmen, Staatliche Museen zu Berlin
 • Dr Oliver Hoover, American Numismatic Society, New York
 • Dr Witold Garbaczewski, Muzeum Narodowe w Poznaniu
 • Dr Adam Kędzierski, Polska Akademia Nauk, Kalisz
 • Dr hab. Agata Kluczek, Uniwersytet Śląski
 • Dr Kamil Kopij, Uniwersytet Jagielloński
 • Dr Julio M.del Hoyo-Meléndez, Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Dr Dubravka Ujes Morgan, Słowenia, Lublana
 • Dr Kyrylo Myzgin, Uniwersytet Warszawski
 • Dr Ulrike Peter, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
 • Dr Adrian Popescu, University of Cambridge
 • Prof. Stephen K. Scher, Brown University, Providence, Rhode Island
 • Dr Szymon Tracz, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie
 • Dr David Wigg-Wolf, Deutsches Archäologisches Instiut, Frankfurt
 • Prof. Michel Wiedemann Université Bordeaux-Montaigne

Redaktorzy prowadzący / Commissioning Editors:
 • Dorota Malarczyk
 • Anna Kowalczyk
Tłumaczenia / Translations:
 • David Daniel
Korekta / Proofreading:
 • David Daniel
 • Aedaan Shaw
Projekt graficzny i typografia / Graphic Design and Desk Top Publishing:
 • Luiza Berdak
Skład i łamanie / Typesetting and Page Layout:
 • Joanna Słomska
Tłumaczenie tekstów oraz korekta językowa native speakera tekstów artykułów naukowych oraz recenzji naukowych w tomach XI (2018) i XII (2019) finansowane w ramach umowy 790/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Pobierz pliki w języku polskim / Download files in English

 Umowa licencyjna

License Agreement

 Instrukcja wydawnicza dla autorów artykułów

Editorial Instructions for the Authors of Articles

Zasady recenzowania

Rules of Publication and Review

Formularz recenzji artykułu w roczniku Notae Numismaticae

Review Form
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję