Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

NOTAE NUMISMATICAE - ZAPISKI NUMIZMATYCZNE

ISSN 1426-5435

CZASOPISMO PUNKTOWANE: MNiSW lista B, 70 pkt.
JOURNAL IS LISTED ON THE MNiSW LIST B, 70 points


Adres redakcji
/ Address of the Editorial Office

Muzeum Narodowe w Krakowie
ul. Józefa Piłsudskiego 12
31-109 Kraków
tel. +48 12 433-58-50
e-mail: notae@mnk.pl


Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne XVI

Komitet naukowy / Scientific Committee:

Prof. Peter van Alfen, American Numismatic Society, Nowy Jork
Prof. Michael Alram, Österreichische Akademie der Wissenschaften
Prof. Aleksander Bursche, Uniwersytet Warszawski
Prof. Franҫois de Callataÿ, Koninklijke Bibliotheek van België, Bruksela
 Prof. Karsten Dahmen, Staatliche Museen zu Berlin
Prof. Georges Depeyrot, Le Centre national de la recherche scientifique, Paryż
Dr. Haim Gitler, The Israel Museum, Jerusalem
Zofia Gołubiew, Kraków
Prof. Wiesław Kaczanowicz, Uniwersytet Śląski
Elżbieta Korczyńska, Kraków
Prof. Katerini Liampi, Department of History and Archaeology, University of Ioannina

Prof. Adam Małkiewicz
Prof. Andrew Meadows, University of Oxford
Prof. Mariusz Mielczarek, Polska Akademia Nauk
Dr Jiří Militký, Národní muzeum, Praga
Prof. Janusz A. Ostrowski, Kraków
Prof. Maciej Salamon, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Bernhard Weisser, Staatliche Museen zu Berlin


Redakcja / Editorial Board
 • Redaktor / Editor in Chief – Jarosław Bodzek
 • Zastępca redaktora / Associate Editor  – Mateusz Woźniak
 • Sekretarze / Secretaries - Dorota Malarczyk, Anna Bochnak, Barbara Zając
Redaktor tematyczny / Theme Editor
 • Peter van Alfen
Redaktor językowy / Linguistic Editor
 • Peter van Alfen
Recenzenci / Reviewers:
 • Dr Hab. Bartosz Awianowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Hab. Katarzyna Balbuza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Hab. Mateusz Bogucki, Polska Akademia Nauk, Warszawa
 • Prof. Kevin Butcher, University of Warwick, Coventry
 • Dr Witold Garbaczewski, Muzeum Narodowe w Poznaniu
 • Prof. Matthias Hardt, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO), Lipsk
 • Dr Johan Van Heesch, Université catholique de Louvain
 • Dr Wilhelm Hollstein, Staatliche Kunstsammlungen Dresden
 • Prof. Stanley Ireland, University of Warwick, Coventry
 • Dr Krzysztof Jarzęcki, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 • Dr Szymon Jellonek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dr Adam Kędzierski, Polska Akademia Nauk, Kalisz
 • Prof. Koray Konuk, Université Bordeaux Montaigne Maison de l'archéologie
 • Dr Piotr Kotowicz, Muzeum Historyczne w Sanoku
 • Prof. Marek Olbrycht, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
 • Prof. Michał Parczewski, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
 • Dr Evgeni Paunov, Cardiff University
 • Dr Grzegorz Śnieżko, Polska Akademia Nauk, Warszawa
 • Prof. Michael Vickers, University of Oxford
 • Dr Eliza Walczak, Narodowy Bank Polski, Warszawa
 • Dr Ulrich Werz, Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege Hannover
 • Dr Tomasz Więcek, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Dr David Wigg-Wolf, Deutsches Archäologisches Institut, Frankfurt am Main
 • Dr Michał Wojenka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dr Hab. Marcin Wołoszyn, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO), Lipsk

Redaktorzy prowadzący / Commissioning Editors:
 • Dorota Malarczyk
 • Anna Kowalczyk
Tłumaczenia / Translations:
 • Jarosław Bodzek, Karolina Koriat, Andrzej Leligdowicz, Nasim Luczaj, Borys Paszkiewicz, Anna Sosenko, Iwona Zych
Korekta / Proofreading: 
 • Aedaan Shaw,
Projekt graficzny i typografia / Graphic Design and Desk Top Publishing:
 • Luiza Berdak
Skład i łamanie / Typesetting and Page Layout:
 • Zofia Stawiska

Wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich dotyczących materiału ilustracyjnego ponoszą autorzy tekstów.

Authors of the texts bear the sole responsibility for observing the copyright illustrations.

Wersją pierwotną Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne jest wersja elektroniczna.

The electronic edition of the Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne is treated as its original version.

© Muzeum Narodowe w Krakowie i Autorzy 2020

Pobierz pliki w języku polskim / Download files in English

 Umowa licencyjna

License Agreement

 Instrukcja wydawnicza dla autorów artykułów

Editorial Instructions for the Authors of Articles

Zasady recenzowania

Rules of Publication and Review

Formularz recenzji artykułu w roczniku Notae Numismaticae

Review Form
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję