Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar
Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

NOTAE NUMISMATICAE - ZAPISKI NUMIZMATYCZNE

ISSN 1426-5435

CZASOPISMO PUNKTOWANE: MNiSW lista B, 6 pkt.
JOURNAL IS LISTED ON THE MNiSW LIST B, 6 points


Adres redakcji
/ Address of the Editorial Office

Muzeum Narodowe w Krakowie
ul. Józefa Piłsudskiego 12
31-109 Kraków
tel. +48 12 433-58-50, +48 12 433-58-51
e-mail: notae@mnk.pl

Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne XI

Komitet naukowy / Scientific Committee:

 • Prof. Peter van Alfen, American Numismatic Society, Nowy Jork
 • Prof. Michael Alram, Österreichische Akademie der Wissenschaften
 • Prof. Aleksander Bursche, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Franҫois de Callataÿ, Koninklijke Bibliotheek van België, Bruksela
 • Prof. Karsten Dahmen, Staatliche Museen zu Berlin
 • Prof. Georges Depeyrot, Le Centre national de la recherche scientifique, Paryż
 • Dr. Haim Gitler, The Israel Museum, Jerusalem
 • Zofia Gołubiew, Kraków
 • Bogumiła Haczewska (zm. 2017), Kraków
 • Prof. Wiesław Kaczanowicz, Uniwersytet Śląski
 • Elżbieta Korczyńska, Kraków
 • Prof. Katerini Liampi, Department of History and Archaeology, University of Ioannina
 • Prof. Adam Małkiewicz, Kraków
 • Prof. Andrew Meadows, University of Oxford
 • Prof. Mariusz Mielczarek, Polska Akademia Nauk
 • Dr Jiří Militký, Národní muzeum, Praga
 • Prof. Janusz A. Ostrowski, Kraków
 • Prof. Maciej Salamon, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. Bernhard Weisser, Staatliche Museen zu Berlin


Redakcja / Editorial Board
 • Redaktor / Editor in Chief – Jarosław Bodzek
 • Zastępca redaktora / Associate Editor  – Mateusz Woźniak
 • Sekretarze / Secretaries - Dorota Malarczyk, Anna Bochnak, Barbara Zając

Redaktor tematyczny / Theme Editor
 • Peter van Alfen

Redaktor językowy / Linguistic Editor
 • Peter van Alfen


Recenzenci / Reviewers:
 • Prof. Peter van Alfen, American Numismatic Society, Nowy Jork
 • Dr hab. Katarzyna Balbuza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. Marcin Biborski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Dr Agnieszka Fluda-Krokos, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Dr Witold Garbaczewski, Muzeum Narodowe w Poznaniu
 • Prof. Panagiotis Iossif, Belgian School at Athens
 • Dr Piotr Kotowicz, Muzeum Historyczne w Sanoku
 • Dr Catharine C. Lorber, Independent Researcher
 • Dr Przemysław Nocuń, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Prof. Marek Olbrycht, Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. dr hab. Borys Paszkiewicz, Uniwersytet Wrocławski
 • Dr Matthew Ponting, The University of Liverpool
 • Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Prof. Keith Rutter, The University of Edinburgh
 • Prof. Nikolaus Schindel, Kunsthistorisches Museum Wien
 • Dr Eliza Walczak, Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Dr David Wigg-Wolf, Deutsches Archäologisches Institut, Frankfurt
 • Dr hab. Marcin Wołoszyn, Uniwersytet Rzeszowski

Tłumaczenie tekstów oraz korekta językowa native speakera tekstów artykułów naukowych oraz recenzji naukowych w tomach XI (2016) i XII (2017) finansowane w ramach umowy 809/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Pobierz pliki w języku polskim / Download files in English

 Umowa licencyjna

License Agreement

 Instrukcja wydawnicza dla autorów artykułów

Editorial Instructions for the Authors of Articles

Zasady recenzowania

Rules of Publication and Review

Formularz recenzji artykułu w roczniku Notae Numismaticae

Review Form
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję