Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo
Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

NOTAE NUMISMATICAE - ZAPISKI NUMIZMATYCZNE

ISSN 1426-5435

CZASOPISMO PUNKTOWANE: MNiSW lista B, 70 pkt.
JOURNAL IS LISTED ON THE MNiSW LIST B, 70 points


Adres redakcji
/ Address of the Editorial Office

Muzeum Narodowe w Krakowie
ul. Józefa Piłsudskiego 12
31-109 Kraków
tel. +48 12 433-58-50
e-mail: notae@mnk.pl


Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne XV

Komitet naukowy / Scientific Committee:

 • Prof. Peter van Alfen, American Numismatic Society, Nowy Jork
 • Prof. Michael Alram, Österreichische Akademie der Wissenschaften
 • Prof. Aleksander Bursche, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Franҫois de Callataÿ, Koninklijke Bibliotheek van België, Bruksela
 • Prof. Karsten Dahmen, Staatliche Museen zu Berlin
 • Prof. Georges Depeyrot, Le Centre national de la recherche scientifique, Paryż
 • Dr. Haim Gitler, The Israel Museum, Jerusalem
 • Zofia Gołubiew, Kraków
 • Prof. Wiesław Kaczanowicz, Uniwersytet Śląski
 • Elżbieta Korczyńska, Kraków
 • Prof. Katerini Liampi, Department of History and Archaeology, University of Ioannina
 • Prof. Adam Małkiewicz, Kraków
 • Prof. Andrew Meadows, University of Oxford
 • Prof. Mariusz Mielczarek, Polska Akademia Nauk
 • Dr Jiří Militký, Národní muzeum, Praga
 • Prof. Janusz A. Ostrowski, Kraków
 • Prof. Maciej Salamon, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. Bernhard Weisser, Staatliche Museen zu Berlin
Redakcja / Editorial Board
 • Redaktor / Editor in Chief – Jarosław Bodzek
 • Zastępca redaktora / Associate Editor  – Mateusz Woźniak
 • Sekretarze / Secretaries - Dorota Malarczyk, Anna Bochnak, Barbara Zając
Redaktor tematyczny / Theme Editor
 • Peter van Alfen
Redaktor językowy / Linguistic Editor
 • Peter van Alfen
Recenzenci / Reviewers:
 • Dr Donald Tzvi Ariel, Israel Antiquities Authority, Jerozolima
 • Dr Gabriela Bijovsky, Hebrew University, Jerozolima
 • Dr Hab. Mateusz Bogucki, Polska Akademia Nauk, Warszawa
 • Dr Joe Cribb, The British Museum, Londyn
 • Dr Adam Degler, Zakład Narodowy im. Osolińskich we Wrocławiu
 • Prof. Władysław Duczko, Akademia Humanistyczna w Pułtusku
 • Dr Przemysław Dulęba, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 • Dr Hab. Arkadiusz Dymowski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Dr Witold Garbaczewski, Muzeum Narodowe w Poznaniu
 • Dr Inge Heeren; Bibliothèque royale de Belgique, Bruksela
 • Dr David Hendin, American Numismatic Society, Nowy Jork
 • Dr Tanja Jones, The University of Alabama, Tuscaloosa, Alabama    
 • Prof. Achim Lichtenberger, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
 • Dr Kris Lockyear, University College London
 • Dr Kyrylo Myzgin, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Prof. Marek J. Olbrycht, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 • Prof. Tomasz Polański, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Luboš Polanský, Národní muzeum, Praga
 • Prof. Pere Pau Ripolles, Universitat de València
 • Dr Hab. Judyta Rodzińska-Nowak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prof. Nikolaus C. Schindel, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wiedeń
 • Dr Emilia Smagur, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Dr Eliza Walczak, Narodowy Bank Polski, Warszawa
 • Dr David Wigg-Wolf, Deutsches Archäologisches Instiut, Frankfurt
 • Dr Hab. Bernhard Woytek, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wiedeń
 • Dr Roman Zaoral, Univerzita Karlova, Praga
 • Dr Bernward Ziegaus, Bayerischen Vorgeschichtsblätter Archäologische Staatssammlung München

Redaktorzy prowadzący / Commissioning Editors:
 • Dorota Malarczyk
 • Anna Kowalczyk
Tłumaczenia / Translations:
 • Zsófia Cseh, Marcin Fijak, Piotr Godlewski, Mateusz Krupski, Maria Piechaczek-Borkowska, Jadwiga Szczupak, Grzegorz Żabiński, Lingua Lab s.c.
Korekta / Proofreading: 
 • Aedaan Shaw, Keith Horechka
Projekt graficzny i typografia / Graphic Design and Desk Top Publishing:
 • Luiza Berdak
Skład i łamanie / Typesetting and Page Layout:
 • Zofia Łucka

Wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich dotyczących materiału ilustracyjnego ponoszą autorzy tekstów.

Authors of the texts bear the sole responsibility for observing the copyright illustrations.

Wersją pierwotną Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne jest wersja elektroniczna.

The electronic edition of the Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne is treated as its original version.

© Muzeum Narodowe w Krakowie i Autorzy 2020

Pobierz pliki w języku polskim / Download files in English

 Umowa licencyjna

License Agreement

 Instrukcja wydawnicza dla autorów artykułów

Editorial Instructions for the Authors of Articles

Zasady recenzowania

Rules of Publication and Review

Formularz recenzji artykułu w roczniku Notae Numismaticae

Review Form
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję