Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom IV

Tom IV

Spis treści / Contents:

Zofia Gołubiew
Wstęp

Introduction


Od redakcji / Editor’s Note:

Muzeum i Biblioteka Książąt Czartoryskich – oddziały Muzeum Narodowego w Krakowie w latach 1950-2011
The Princes Czartoryski Museum and Library – branches of the National Museum in Krakow in 1950-2011

Dorota Gorzelany
Oblicza dionizyjskie. Kilka uwag o ikonografii Dionizosa i Ariadny na wazach greckich w zbiorach Fundacji Książąt Czartoryskich i Muzeum Narodowego w Krakowie
Dionysian Image. A Few Remarks Concerning the Iconography of Dionysus and Ariadne on the Greek Vases in the Collections of the Princes Czartoryski Foundation and National Museum in Cracow

Dorota Dec
Uwagi o nowych atrybucjach kilku obrazów włoskich z kolekcji książąt Czartoryskich w Krakowie

Remarks on the New Attributions of Several Italian Paintings from the Princes Czartoryski Collection in Krakow

Kinga Sozańska
Godzinki Ms. Czart. 2944 – działo warsztatu Mistrza Rady Miejskiej Rouen

The Book of Hours, MS. Czart. 2944 – Workshop of the Master of the Rouen Echevinage

Jakub Adamski
Kilka spostrzeżeń na temat motywów architektonicznych w miniaturach Pontyfikału Erazma Ciołka (Ms Czart. 1212 IV)
Several Observations abort Architectural Motifs in Miniatures Featured in Erazm Ciołek’s Pontifical, (Ms Czart. 1212 IV)

Janusz Pezda
Volumen hoc deest. Volumen hoc desideratur. O brakach w zasobie rękopisów Biblioteki Książąt Czartoryskich

Volumen hoc deest. Volumen hoc desideratur. On Items Missing from the Princes Czartoryski Library Manuscript Collection

Janusz S. Nowak
J. S. Nowak, Dzieje budowy i modernizacji gmachu Biblioteki Książąt Czartoryskich przy ul. św. Marka 17 w Krakowie (1956-2010)

The History of the Construction and Modernisation of the Princes Czartoryski Library At 17 św. Marka St. in Krakow


Prace konserwatorskie / Conservation Works:

Małgorzata Chmielewska, Anna Grochowska‑Angelus, Katarzyna Novljaković
O jedynym w Polsce obrazie Leonarda da Vinci. Uwagi konserwatorskie

Abort the Only Painting by Leonardo da Vinci in Poland. Conservator’s Commets


Komunikaty / Reports:

Mirosław P. Kruk, Maciej Salamon

Matka Boska z Dzieciątkiem w otoczeniu archaniołów (XIII-517). Enkolpion w zbiorach Fundacji Książąt Czartoryskich

The Virgin Mary with the Baby Jesus Surrounded by Archangels (XIII-517). Encolpion in the Collection of the Princes Czartoryski Foundation.


Recenzje / Reviews:

Wojciech Marcinkowski
"Piękne Madonny nad Renem" – wystawa w Reńskim Muzeum Krajowym w Bonn


In Memoriam:

Aleksandra Kabata
Wspomnienie o kustoszu Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie dr. Tadeuszu Frączku (9XII 1920-16 IX 2009)

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję