Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom V

Tom V

Lista recenzentów:

prof. dr hab. Konrad Ajewski, prof. dr hab. Wojciech Bałus, prof. dr hab. Andrzej Borowski, dr hab. Mariusz Bryl, prof. dr hab. Marcin Fabiański, prof. dr hab. Piotr Franaszek, prof. dr hab. Irena Kossowska, prof. dr hab. Barbara Miodońska, dr Dariusz Nowacki, prof. dr hab. Waldemar Okoń, dr hab. Zenon Piech, dr hab. Tomasz F. de Rosset, dr hab. Michał Woźniak, prof. dr hab. Henryk Żaliński


Spis treści / Contents

Od Redakcji

Editor’s Note


Artykuły / Articles:

Katarzyna Pisarek
Dwie pieczęcie miejskie Wąwolnicy

Two Municipal Seals of Wąwolnica. Summary

Ałła Brzozowska
Humanistyczna ideologia władzy w mowach politycznych i dekoracji malarskiej Pontyfikału biskupa płockiego Erazma Ciołka (Ms. Czart. 1212 IV)

Humanistic Ideology of Power in the Political Speeches and Painted Decoration of the Pontifical of the Bishop of Płock – Erazm Ciołek (Ms. Czart. 1212 IV). Summary

Alicja Kilijańska
Kolekcja srebrnych łyżek Muzeum Narodowego w Krakowie – nabytki z lat 60. i 70. XX w.

The Collection of Silver Spoons (The National Museum in Krakow): Acquisitions in the 1960s–1970s. Summary

Janusz S. Nowak
Hutnictwo szklane w dobrach podolskich rodów Sieniawskich, Czartoryskich i Tarłów. Michunki Lasowe, Stare Sioło, Berezówka, Latyczów (1721–1782)

Glass‑Making on the Podolian Estates of the Sieniawski, Czartoryski and Tarło Families (Michunki Lasowe, Stare Sioło, Berezówka, Latyczów) in the Years 1721–1782. Summary

Aleksandra Krypczyk
Czarna sukienka. Wizerunek Polki w twórczości Artura Grottgera
The Black Dress. The Image of the Polish Woman in the Works of Artur Grottger. Summary

Monika Paś
Album ofiarowany Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu w 1874 r. przechowywany w zbiorach Działu Rzemiosła Artystycznego i Kultury Materialnej Muzeum Narodowego w Krakowie

The Album Given to the Polish Writer Józef Ignacy Kraszewski in 1874 – in the Collection of the Department of Decorative Art and Material Culture, The National Museum in Krakow. Summary

Janusz Pezda
Młodzieniec z szafirem. O nieudanej próbie sprzedaży obrazu Rafaela Portret młodzieńca

A Youth with a Sapphire. On Unsuccessful Attempts to Sell Raphael’s Painting Portrait of a Youth


Prace konserwatorskie / Conservation Works:

Wojciech Marcinkowski

Madonna z Rzepiennika Biskupiego. Stan i perspektywa badań
The Madonna of Rzepiennik Biskupi. State and Perspective of Research

Regina Klincewicz-Krupińska
Madonna z Rzepiennika Biskupiego, późnogotycka rzeźba drewniana – badania i konserwacja
The Madonna of Rzepiennik Biskupi (a Late-Gothic Wooden Sculpture) – Research and Conservation

Dorota Okrągła
Duży format – duży problem? Konserwacja wielkoformatowych prac Stanisława Wyspiańskiego
Large Format – Large Problem? Conservation of the Large-Format Paintings by Stanisław Wyspiański

Elżbieta Zygier
Konserwacja obrazu Hipolita Lipińskiego Procesja ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Przykład działalności Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Sukiennicach
Conservation of Hipolit Lipiński’s Painting Procession from the Collection of the National Museum in Krakow as an Example of the Activity of the Painting and Sculpture Conservation Studio in the Sukiennice


Komunikaty / Reports:

Ingrid Flor, Wojciech Marcinkowski
Eine Jan Wielki zugeschriebene Marienkrönung nach Veroneser Vorgabe. Die Ikonografie des "Veroneser Typus"

Koronacja Marii przypisywana Janowi Wielkiemu. Wzorzec ikonograficzny w Weronie i jego oddziaływanie
Coronation of Mary Attributed to John the Great. Verona Iconography and Its Impact


Alicja Kilijańska, Wojciech Marcinkowski

Srebrna Madonna – dar prof. Tadeusza Dobrowolskiego
Silver Madonna – Donation by Professor Tadeusz Dobrowolski


Halina Marcinkowska

Édition du Musée Jasienski. Kilka uwag o publikacjach muzycznych Feliksa Jasieńskiego
Édition du Musée Jasienski. A Few Notes on Feliks Jasieński’s Music Publications


Bożena Kostuch

Ceramika użytkowo‑dekoracyjna i rzeźba Leszka Dutki
Utilitarian and Decorative Ceramics and Sculpture by Leszek Dutka


Recenzje / Reviews:

Katarzyna Płonka-Bałus
Miniatures flamandes, 1404–1482 : le livre à peindre aux Pays‑Bas bourguignons. À propos de l’exposition à la Bibliothèque nationale de France, du 6 mars au 10 juin 2012

Miniatury flamandzkie, 1404–1482: Książka ilustrowana w Niderlandach Burgundzkich. O trwającej od 6 marca do 10 czerwca 2012 wystawie we Francuskiej Bibliotece Narodowej

Flemish Miniatures, 1404–1482: the Book Illustrated in the Burgundian Netherlands. On the Exhibition Held at the French National Library from 6 March to 10 June, 2012

Wojciech Marcinkowski
"Od van Eycka do Dürera. Staroniderlandzcy mistrzowie a malarstwo Europy Środkowej 1430–1530". Brugia, Groeningemuseum, 28 października 2010 – 30 stycznia 2011
Van Eyck to Dürer: The Influence of Early Netherlandish Painting on European Art, 1430–1530. Bruges, Groeningemuseum, 28 October 2010 – 30 January 2011


In memoriam:

Diana Błońska
Feliks Kopera (1871–1952). Menadżer kultury, naukowiec i dydaktyk. W 60. rocznicę śmierci

Feliks Kopera (1871–1952). A Cultural Manager, Scholar and Educator. On the 60th Anniversary of His Passing

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję