Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom V

Tom V

Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria nowa, t. 5 (2012)

Recenzenci

prof. dr hab. Konrad Ajewski, prof. dr hab. Wojciech Bałus, prof. dr hab. Andrzej Borowski, dr hab. Mariusz Bryl, prof. dr hab. Marcin Fabiański, prof. dr hab. Piotr Franaszek, prof. dr hab. Irena Kossowska, prof. dr hab. Barbara Miodońska, dr Dariusz Nowacki, prof. dr hab. Waldemar Okoń, dr hab. Zenon Piech, dr hab. Tomasz F. de Rosset, dr hab. Michał Woźniak, prof. dr hab. Henryk ŻalińskiSPIS TREŚCI

Od Redakcji

Editor’s Note


ARTYKUŁY


Katarzyna Pisarek
Dwie pieczęcie miejskie Wąwolnicy

Two Municipal Seals of Wąwolnica (Summary)


Ałła Brzozowska
Humanistyczna ideologia władzy w mowach politycznych i dekoracji malarskiej Pontyfikału biskupa płockiego Erazma Ciołka (Ms. Czart. 1212 IV)

Humanistic Ideology of Power in the Political Speeches and Painted Decoration of the Pontifical of the Bishop of Płock – Erazm Ciołek (Ms. Czart. 1212 IV) (Summary)


Alicja Kilijańska
Kolekcja srebrnych łyżek Muzeum Narodowego w Krakowie – nabytki z lat 60. i 70. XX w.

The Collection of Silver Spoons (The National Museum in Krakow): Acquisitions in the 1960s–1970s (Summary)


Janusz S. Nowak
Hutnictwo szklane w dobrach podolskich rodów Sieniawskich, Czartoryskich i Tarłów. Michunki Lasowe, Stare Sioło, Berezówka, Latyczów (1721–1782)

Glass‑Making on the Podolian Estates of the Sieniawski, Czartoryski and Tarło Families (Michunki Lasowe, Stare Sioło, Berezówka, Latyczów) in the Years 1721–1782. Summary


Aleksandra Krypczyk
Czarna sukienka. Wizerunek Polki w twórczości Artura Grottgera
The Black Dress. The Image of the Polish Woman in the Works of Artur Grottger. Summary


Monika Paś
Album ofiarowany Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu w 1874 r. przechowywany w zbiorach Działu Rzemiosła Artystycznego i Kultury Materialnej Muzeum Narodowego w Krakowie

The Album Given to the Polish Writer Józef Ignacy Kraszewski in 1874 – in the Collection of the Department of Decorative Art and Material Culture, The National Museum in Krakow. Summary


Janusz Pezda
Młodzieniec z szafirem. O nieudanej próbie sprzedaży obrazu Rafaela Portret młodzieńca

A Youth with a Sapphire. On Unsuccessful Attempts to Sell Raphael’s Painting Portrait of a YouthPRACE KONSERWATORSKIE


Wojciech Marcinkowski

Madonna z Rzepiennika Biskupiego. Stan i perspektywa badań


Regina Klincewicz-Krupińska
Madonna z Rzepiennika Biskupiego, późnogotycka rzeźba drewniana – badania i konserwacja


Dorota Okrągła
Duży format – duży problem? Konserwacja wielkoformatowych prac Stanisława Wyspiańskiego


Elżbieta Zygier
Konserwacja obrazu Hipolita Lipińskiego Procesja ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Przykład działalności Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w SukiennicachKOMUNIKATY


Ingrid Flor, Wojciech Marcinkowski
Eine Jan Wielki zugeschriebene Marienkrönung nach Veroneser Vorgabe. Die Ikonografie des "Veroneser Typus" / Koronacja Marii przypisywana Janowi Wielkiemu. Wzorzec ikonograficzny w Weronie i jego oddziaływanie


Alicja Kilijańska, Wojciech Marcinkowski

Srebrna Madonna – dar prof. Tadeusza Dobrowolskiego


Halina Marcinkowska

Édition du Musée Jasienski. Kilka uwag o publikacjach muzycznych Feliksa Jasieńskiego


Bożena Kostuch

Ceramika użytkowo‑dekoracyjna i rzeźba Leszka DutkiRECENZJE

Katarzyna Płonka-Bałus
Miniatures flamandes, 1404–1482 : le livre à peindre aux Pays‑Bas bourguignons. À propos de l’exposition à la Bibliothèque nationale de France, du 6 mars au 10 juin 2012 / Miniatury flamandzkie, 1404–1482: Książka ilustrowana w Niderlandach Burgundzkich. O trwającej od 6 marca do 10 czerwca 2012 wystawie we Francuskiej Bibliotece Narodowej


Wojciech Marcinkowski
"Od van Eycka do Dürera. Staroniderlandzcy mistrzowie a malarstwo Europy Środkowej 1430–1530". Brugia, Groeningemuseum, 28 października 2010 – 30 stycznia 2011IN MEMORIAM


Diana Błońska
Feliks Kopera (1871–1952). Menadżer kultury, naukowiec i dydaktyk. W 60. rocznicę śmierci