Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom III / IV - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Tom III / IV - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne


Tom III i IV, 1999 r.

Spis treści:


K. M. Ciałowicz, Pieczęć Narmera
The Narmer’s Cylinder-seal

J. Śliwa, Three Magical Gems with Representations of Chnoubis from the Collection of Konstanty Schmidt-Ciążyński
Trzy gemmy magiczne z przedstawieniem Chnubisa z kolekcji Konstantego Schmidta-Ciążyńskiego

J. Chochorowski, Rings with Panticapaeum Staters from the Great Ryzhanovka Barrow
Pierścienie ze staterami Pantikapionu z Wielkiego Kurhanu Ryżanowskiego

A. Krzyżanowska, Remarks on the Coins of Ptolemy VI Found in Egypt
Uwagi na temat monet Ptolemeusza VI znajdowanych na terenie Egiptu

S. Kalita, The Coins of Diodotus of Bactria and the Problem of Dating the Bactrian Secession
Monety Diodotosa baktryjskiego a problem datowania secesji Baktrii

M. J. Olbrycht, Bemerkungen zur partischen Münzprägung unter Vologases I und Pakoros II
Uwagi na temat mennictwa partyjskiego za panowania Vologasesa I i Pakorosa II

J. Wolski, Znaczenie pewnych elementów epigraficznych i ikonograficznych na monetach partyjskich dla rekonstrukcji procesu historycznego
L’importance de quelques éléments épigraphiques et iconographiques sur les monnaies parthes pour la reconstruction du process historique

J. Ciecieląg, Coins of Aretas IV, King Nabataeans (9BC-AD 40)
Monety króla nabatejskiego Aretasa IV (9 przed Chr.-40 po Chr.)

L. Morawiecki, Coins from Cossyra
Monety Kossury

J. Bodzek, R. Madyda-Legutko, The Ascalon Coin Found at Zarzecze, Przemyśl Voivodship
Znalezisko monety Askalonu w Zarzeczu, woj. Przemyśl

J. A. Ostrowski, Personifications of Judea on Flavian Coins
Personifikacje Judei na monetach Flawiuszy

B. Lichocka, Coinage in Cyprus in the Reign of Hadrian
Pieniądz na Cyprze za panowania Hadriana

P. Kaczanowski, J. Rodzińska-Nowak, Die Römischen Fundmünzen aus der Siedlung der Przeworsk-Kultur in Opatowice (Gemeinde Proszowice, Woiwodschaft Kraków)
Znaleziska monet rzymskich z osady kultury przeworskiej w Opatowicach (gm. Proszowice, woj. Kraków)

M. Biborski, Konserwacja skarbu monet rzymskich z Nietuliska Małego, gm. Kunów, woj. Kieleckie
Die Konservierung des Schatzfundes römischer Münzen von Nietulisko Małe, Gemeinde Kunów, Woiwodschaft Kielce

M. Salamon, Ułamek monety bizantyńskiej ze skarbu z Gniezna (w sprawie zaniku miliaresionów w skarbach wczesnośredniowiecznych)
A Fragment of a Byzantine Coin in a Hoard from Gniezno (Remarks on the Disappearance of Miliaresia in the Early Medieval Hoards)

M. Kruszyński, A Group of Byzantine Coins from Lebanon
Zespół monet bizantyńskich z Libanu

M. Mielczarek, Macieja z Miechowa wiedza o pieniądzu antycznym
Maciej of Miechów and His Knowledge about Ancient Coins

J. Kolendo, Praca Georga Wende z roku 1699 o monetach rzymskich bitych z okazji zwycięstw nad Sarmatami
The Work of Georg Wende Dating from 1699 about Coins Minted on the Occasion of the Victory upon Sarmathians

A. Bartczak, Islamic Dirhams from the Góra Strękowa Hoard
Dirhamy arabskie ze skarbu z Góry Strękowej

D. Malarczyk, Sāmānid Dirhams from Rāšt
Dirhamy Sāmānidów z Rāšt

J. Reyman, Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z Gniezna. Monety zachodnioeuropejskie
An Early Mediaeval Silver Treasure from Gniezno. West-European Coins

St. Suchodolski, Beware, the Fraud! On Alleged Finds of Deniers with the Legend GNEZDVN CIVITAS and Other Coins from the Reign of Bolesław the Brave
Uwaga, fałszerstwo! O rzekomych znaleziskach denarów z legendą GNEZDVN CIVITAS i innych monet z czasów Bolesława Chrobrego

K. Mitkowa-Szubert, Zespoły monet Bolesława Krzywoustego i Władysława II z miejscowości Rudniki i Ruszcza Dolna, woj. Tarnobrzeskie
Bolesław the Wrymouth and the Władysław II Coins from Rudnik and Ruszcza Dolna (Tarnobrzeg Voivodship)

B. Paszkiewicz, The Sicilian Design on the Opole Coin and the Genesis of the White Eagle
Sycylijski wzorzec na opolskiej monecie a geneza Orła Białego

St. Kubiak, Udział monet złotych w obiegu pieniężnym na ziemiach polskich w XIV i XV wieku
The Participation of Gold Coins in the Monetarny Circulation on the Territory of Poland in the 14th and 15th centuries

M. Rokosz, O dwóch renesansowych medalach: Alda Manucjusza i Piotra Bembo
Two Renaissance Medallions of Aldus Manucius and Pietro Bombo

H. Wojtulewicz, Skarb talarów z XVI-XVIII wieku z Józefowa, woj. Zamojskie
Ein Talerhort des 16-18. Jahrhunderts von Józefów, Woiwodschaft Zamość

B. Haczewska, Nieznane brakteaty polskie z XIII wieku – informacja wstępna
Hitherto Unknown Polish Bracteates from the 13th Century – a Preliminary Note
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję