Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom VIII - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Tom VIII - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne


Tom VIII, 2013 r.

SPIS TREŚCI

Nota od redakcji


Mateusz Woźniak
Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie (2007-2013)European Centre of Polish Numismatics at the National Museum in Krakow (2007-2013)


ARTYKUŁY

Maria Kocójowa
Od prywatnego muzeum do Europejskiego Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie: Rodzina Czapskich wobec transformacji Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
From the Private Collection into the European Centre of Polish Numismatics at the National Museum in Krakow: the Czapski Family towards the Transformation of the Emeryk Hutten-Czapski Museum

Paulina Taradaj
Medale i plakieta dla Emeryka Hutten-Czapskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

The Medals and a Plaque for Emeryk Hutten-Czapski in the Collection of the National Museum in Krakow

Aleksander W. Poliszczuk
Wybitny polski kolekcjoner i "miłośnik rosyjskich starożytności" hrabia Emeryk Hutten-Czapski i badania nad jego numizmatycznym dziedzictwem w rosyjskiej, białoruskiej i ukraińskiej nauce
Eminent Polish Collector and “Connoisseur of Russian Antiquities” Count Emeryk Hutten-Czapski and Research into His Numismatic Heritage in Russian, Belorussian, and Ukrainian Scholarly Circles

Rostislaw W. Krasnow
Monety z puncą Emeryka Hutten-Czapskiego (1828–1896) w kolekcji Państwowego Rosyjskiego Muzeum w Sankt Petersburgu

Coins with the Stamp of Emeryk Hutten-Czapski (1828-1896) in the Collection of the State Russian Museum in Sankt Petersburg

François de Callataÿ
Byzantion over Mithradates Eupator. How the Pontic King Paid his Thracian Mercenaries after the Treaty of Dardanos (85 BC)

Byzantion na Mitradatesie Eupatorze. Jak król Pontu płacił swoim trackim najemnikom po traktacie w Dardanos (85 p.n.e.)

Anna Zapolska
Napływ monet rzymskich do kręgu zachodniobałtyjskiego

The Influx of Roman Coins to the West Balt Culture Environment

Bartosz Awianowicz
Peculiarities and Errors in the Legends Attributed to Antioch Denarii of Pescennius Niger and of Septimius Severus

Osobliwości i błędy w legendach denarów Pescenniusza Nigra oraz Septymiusza Sewera przypisywanych Antiochii

Daniel Czernek
A Barbarous Imitation of a Roman Denarius from Skowronno Dolne, gmina Pińczów, Świętokrzyskie Voivodeship

Barbarzyńskie naśladownictwo denara rzymskiego ze Skowronna Dolnego, gm. Pińczów, woj. świętokrzyskie

Arkadiusz Dymowski
More Roman Coins Found in Kuyavia. The Coinage of the Imperium Galliarum in Poland

Kolejne monety rzymskie znalezione na Kujawach. Pieniądz Imperium Galliarum na terenie Polski

Vital' Sidarovich
A Hoard of Alexandrian Tetradrachms from the Last Quarter of the 3-rd Century AD Found in the Upper Neman Region

Skarb tetradrachm aleksandryjskich z ostatniej ćwierci III wieku n.e. znaleziony nad Górnym Niemnem

Aleksander Bursche, Kirill Myzgin
A Gold Crispus Medallion from Bukovina (Ukraine)

Złoty medalion Kryspusa znaleziony na Bukowinie (Ukraina)

Dobrochna Gorlińska
Monety Mieszka III Starego i nieokreślonych książąt (kujawskich?) w skarbie z Anusina

The Coins of Mieszko III the Old and Some Unidentified Dukes [of Kuyavia?] in the Hoard of Anusin


VARIA

Paweł Gołyźniak
A Problematic Cameo with a Portrait of Augustus from the Collection of Constantine Schmidt-Ciążyński

Problematyczna kamea z portretem Augusta z kolekcji Konstantego Schmidta-Ciążyńskiego

Aleksandra Kabata
Literatura numizmatyczna w Księgozbiorze Czartoryskich, czyli "Xięgi, z których doskonałą powziąć informacyą i wiadomość można w scyencyi numismatyczney"

The Numismatic Literature in the Princes Czartoryski Library, or "Xięgi, z których doskonałą powziąć informacyą i wiadomość można w scyencyi numismatyczney"


RECENZJE

Bartosz Awianowicz
Jaroslaw Bodzek, ΤΑ ΣΑΤΡΑΠΙΚΑ ΝΟΜΣΙΜΑΤΑ. Mennictwo satrapów w okresie panowania Achemenidów (ok. 550-331 a.C.), Kraków (Księgarnia Akademicka) 2011, 360 pages + map and 12 sets of illustrations

Janina Wiercińska
Renata Ciołek, Emisje króla Ballaiosa. Początki mennictwa w Ilirii, Warszawa 2011, 349 pages., 4 plates

Helle W. Horsnæs
Aleksander Bursche, Illerup Ådal 14: Die Münzen, Jutland Archaeological Society Publications XXV:14, Højbjerg 2011, 141 pages. ISBN 978-87-88415-72-8


KRONIKA

Paulina Taradaj
Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie (2012)
Chronicle of the National Museum in Krakow’s Numismatic Cabinet (2012)

Diana Błońska
Archiwum Numizmatyków – nowy projekt Muzeum Narodowego w Krakowie / The Numismatists Archive – A New Project of the National Museum, Krakow

Aleksander Bursche
Recording the Roman Coin Finds from Poland, FRC PL 2013-2017

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję