Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom XII

Tom XII


Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria nowa, t. 12 (2019)

Recenzenci
dr Anna Czarnocka, Towarzystwo-Historyczno Literackie / Biblioteka Polska w Paryżu; Joanna Kowalska, MNK; dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr; dr hab. Michał Mencfel, prof. UAM; dr hab. Przemysław Mrozowski, prof. UKSW; prof. dr hab. Jan Ostrowski, Zamek Królewski na Wawelu; dr Magdalena Piwocka, Zamek Królewski na Wawelu


SPIS TREŚCI


ARTYKUŁY


Filip Chmielewski
Giacomo Ceruti in the holding of the National Museum in Krakow?: Presumable Milanese attribution of the Baroque Italian Still life with cheese and knife

Marta Marek
Żółkiewski czy Kazanowski?: portret hetmana w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie

Natalia Koziara
Autorstwo i przeznaczenie czterech rysunków ze zbioru Gabinetu Rysunku i Grafiki Muzeum Książąt Czartoryskich

Danuta Godyń
Kolekcja miniatur Henryka Fraenkla - krakowskiego przemysłowca i miłośnika sztuki - w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie

Anna Lebet-Minakowska
Historia pewnej sukni Zofii z Opalińskich Lubomirskiej, praprababki Adama Kazimierza CzartoryskiegoKOMUNIKATY


Magdalena Ludera
Icon differently: stereotypical vision of the painting of the Orthodox church and exhibition activities

Beata Biedrońska-Słota
Osmański namiot z kolekcji Książąt Czartoryskich w świetle najnowszych badań

Agnieszka Lubera
Ignacy Wolski - zapomniany darczyńca Muzeum Narodowego w KrakowieRECENZJE


Barbara König
Sprawozdanie z sympozjum "200 lat gabinetu rycin - z historią w przyszłość"


IN MEMORIAM


Jacek Waltoś
Wspomnienie o Januszu Wałku

Dorota Dec
Biogram Janusza Wałka. Bibliografia prac Janusza Wałka