Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Muzeum odpowiedzialne

Muzeum odpowiedzialne

Przedstawiamy Państwu dokument „Muzeum, ludzie, przyszłość”, który określa sposób, w jaki zespół Muzeum Narodowego w Krakowie zamierza wprowadzać zasady zrównoważonego rozwoju w poszczególnych obszarach działalności. To szereg wytycznych, które zespół Muzeum będzie stosował, planując kolejne działania. Misja Muzeum społecznie otwartego uwzględnia wpływ instytucji na otoczenie, środowisko naturalne i tworzenie ładu organizacyjnego opartego na odpowiedzialnym zarządzaniu.


Dokument misji społecznej odpowiedzialności Muzeum Narodowego w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przykładami realizacji założeń dokumentu w praktyce działania Muzeum Narodowego w Krakowie. 


Muzeum Narodowe w Krakowie zapewnia dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności MNK zawiera również informacje i linki związane z dostępnością architektoniczną i cyfrową, które pomogą przygotować się do wizyty w naszych oddziałach osobom o złożonych potrzebach motorycznych i poznawczych. 

W 2022 roku Muzeum Narodowe w Krakowie podjęło realizację projektu Muzeum bardziej dostępne, w ramach projektu grantowego "Kultura bez barier". Głównym celem przedsięwzięcia jest zbudowanie aktywnej grupy odbiorców sztuki i uczestników życia kulturalnego oraz przełamanie społecznych stereotypów. Temu celowi służy budowanie stałego, regularnego programu działań edukacyjnych, skierowanych do osób o szczególnych potrzebach. Drugim celem projektu jest dostosowanie przestrzeni i sposobu przekazywania informacji, tak by wszystkie osoby odwiedzające muzeum czuły się bezpiecznie i komfortowo.
Projekt Spektrum w ramach "Erasmus+ Młodzież. Akcja 2 - partnerstwa strategiczne" oparty jest o współpracę z europejskimi partnerami o bogatych i wieloletnich doświadczeniach w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. 

Ideą działań jest wypracowanie takich zasad pracy instytucji kultury, dzięki którym muzea w Polsce staną się miejscem bardziej przyjaznym osobom z ASD. W tym celu współpracujemy z instytucjami kultury i ośrodkami badawczymi z Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii i Belgii.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji dotyczącej praktycznego zastosowania umięjętności i narzędzi wypracowanych w ciągu trwania projektu. Służyć będą temu szkolenia, w trakcie dnia otwartego projektu, 6 października 2022 roku oraz ostatnie spotkanie projektowe z gośćmi z instytucji partnerskich w Krakowie.
Zapraszamy do włączenia się do działań, które proponujemy wszystkim naszym gościom i sympatykom razem ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska.

Zależy nam na udziale w tworzeniu dostępnej w każdym zakątku ziemi, bezpłatnej demokratycznej bazy wiedzy - chcemy, żeby zbiory którymi się opiekowały, mogły służyć wszystkim zainteresowanym.


Ilustracje: Dokument "Muzeum - Ludzie - Przyszłość", opracowanie graficzne: A. Pieszczek / Fotografie: Tomasz Markowski (Pracownia Fotograficzna MNK), Zespół Projektu Spektrum, Kamila Neuman (WMPL - Praca własna, CC BY 4.0)
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję