Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Towarzystwo Przyjaciół MNK

Towarzystwo Przyjaciół MNK

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Krakowie zostało założone w 1903 r. i jest najstarszym tego typu stowarzyszeniem w Polsce.
Jego pomysłodawcami byli:
  • Teodor Axentowicz – malarz, grafik i rysownik,
  • Feliks „Manggha” Jasieński - wybitny kolekcjoner, znawca sztuki i publicysta,
  • Leon Wyczółkowski - wybitny malarz i grafik,
  • Feliks Kopera - prof. dr historyk sztuki i muzeolog.

Na początku swojego istnienia Towarzystwo stawiało sobie za cel zakup dzieł artystów polskich, z biegiem lat rozszerzyło swoją działalność o popularyzację zbiorów muzeum. Obecne cele i zadania Towarzystwa zawarte są w jego Statucie.

Aktualnie Towarzystwo liczy około 290 członków. W przeważającej większości są to osoby, które zakończyły działalność zawodową i mogą rozwijać swoje zainteresowania. Uczestniczymy w wielu ciekawych wydarzeniach poprzez zwiedzanie wystaw w Muzeum Narodowym i innych, bierzemy udział w wykładach i innych imprezach organizowanych przez Muzeum.

KOMUNIKAT NR 3/2022

Szanowni Państwo członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół

Muzeum Narodowego w Krakowie.
Okres minionego półrocza 2022 roku przyniósł wiele wydarzeń i zmian.
Od 16 maja 2022r.zostało ogłoszone oficjalne odwołanie stanu epidemii pandemicznej w Polsce.

 

W lutym 2022r  wznowiono dyżury Zarządu Towarzystwa w poniedziałki w stałych godzinach od 12.00 do 15.45 w  hallu na parterze Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie

Al 3 Maja 1. W miesiącach lipcu i sierpniu br nastąpi przerwa wakacyjna.

Ponownie planujemy dyżury Zarządu TP MNK:

05.09   03.10  07.11   05.12  w godzinach 12.00 do 15.45.

Udało się nam zorganizować dwa oprowadzania  kuratorskie po wystawach w Gmachu Głównym

Muzeum :

               28 kwietnia 2022r pani kurator Aleksandra Krypczyk de Barra  niezwykle interesująco

przedstawiła nam sylwetkę i dzieła duńskiego artysty Vilhelma HAMMERSHOIA

               06 maja 2022r kurator wystawy dzieł Jacka MALCZEWSKIEGO pani Urszula Kozakowska -Zaucha  ze swadą przekazała frapujące i mało nam znane informacje o twórcy, jego życiu i prezentowanym  malarstwie.

 

Wiele czasu i uwagi Zarząd naszego Towarzystwa poświęcił  uporządkowaniu bazy adresowej

 i dokumentacji  związanej z naszą działalnością statutową.

 Komunikację z członkami  Towarzystwa utrzymujemy poprzez adresy e mail i kontakty telefoniczne  a także informacje zamieszczane na stronie internetowej .Pozwala nam ta forma wzajemnego komunikowania się na znaczną oszczędność finansową .

         

  Zmiany w przepisach prawnych wymusiły uporządkowanie relacji pomiędzy naszym Stowarzyszeniem a Dyrekcją Muzeum Narodowego w Krakowie.

Z dniem 05 maja 2022r została zawarta Umowa prawna określająca wzajemne zobowiązania i świadczenia tzw. barterowa, która będzie odnawiana co rocznie .W myśl umowy jesteśmy zobligowani do udzielania pomocy przy organizacji wydarzeń muzealnych, prowadzenie spotkań, odczytów, udział w realizacji wydarzeń muzealnych organizowanych i koordynowanych  przez Sekcję Organizacji  Wydarzeń jak i szczególnie włączanie się  z pomocą do warsztatów i projektów Działu Edukacji MNK. Przykładem tego typu działań, do których zapraszani byli nasi członkowie to udział w projekcie „Malczewianki” w czerwcu  br., a także w  lipcu w przestrzeni

plenerowej u „Czapskich „ i w sierpniu w kamienicy Szołayskich.

 

Zgodnie z obowiązującym Statutem Towarzystwa w ramach naszej działalności jesteśmy zobowiązani nie tylko do zwiedzania wystaw, zabytków kultury i sztuki udziału w prelekcjach i wykładach, upowszechniania wiedzy o sztuce, roli i działalności Muzeum Narodowego w Krakowie i jego Oddziałach ale również do wspomagania finansowego zakupów dzieł sztuki  oraz uzyskiwanie funduszy na działalność artystyczną Muzeum.

23 maja 2022 zawarliśmy na rzecz Muzeum  umowę wsparcia finansowego zakupu tryptyku autorstwa Adama Wsiołkowskiego „Felek i ja” dofinansowując zakup ze środków własnych Towarzystwa kwotą w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

 

Jak w ubiegłych latach  bo od 2015roku ,nawet w okresie pandemii, również w 2022 roku w związku z przypadającą 140 rocznicą urodzin kompozytora  humanisty i wizjonera, Karola Szymanowskiego który w swojej ulubionej góralskiej chacie mieszkał i tworzył w Zakopanem

w Willi Atma  Towarzystwo wystąpiło o uzyskanie dotacji finansowej aby na koncertach rozbrzmiewała  muzyka twórcy Harnasiów.

 

Z pełną  satysfakcją chcemy się podzielić informacją z członkami  naszego Towarzystwa  iż została przyznana dotacja finansowa z Funduszu Promocji Kultury Urzędu Miasta Zakopane  w kwocie 22.000 zł oraz od Ministra. Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w kwocie 40.000 zł na realizację zadania publicznego „Karol z Atmy”. Wartość tradycji -wyzwania współczesności w 140 rocznicę urodzin kompozytora.

 

   Muzeum Karola Szymanowskiego w Willi Atma w Zakopanem jest Oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie od maja 2022 do 15 grudnia 2022 będą odbywały się koncerty dzięki

uzyskanym przez nasze Towarzystwo funduszom. Na wszystkie koncerty jest wstęp wolny’

Uzyskane fundusze zostaną spożytkowane wyłącznie na honoraria dla artystów, stroiciela fortepianu, podatek dla ZAiKS, afisz i materiały reklamy promocyjnej.

Polecamy członkom naszego Stowarzyszenia a szczególnie melomanom aby indywidualnie pojechali do Zakopanego i w willi Atma mogli posłuchać muzyki Karola Szymanowskiego

na koncertach w dniach:

11 sierpnia br. Nuty Podhala i Jazz, 
15 września br.
W przestrzeni muzyki nowej. Światowe prawykonania,     
3 października br. 
140 urodziny Karola Szymanowskiego .Światowe prawykonania .
20 października br.
Na nutę pieśni .W kręgu liryki – serio i buffo.
10 listopada br. W centrum: Szymanowski. Skrzypcowy „Koloryzm”,
15 grudnia br. Na nutę świąteczną. Wspólne kolędowanie.

 

Kuratorem muzycznym ds. Programowych Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem – Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie jest profesor Akademii Muzycznej im, Krzysztofa Pendereckiego Kierownik Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego

profesor Małgorzata Janicka -Słysz odpowiedzialna za koncepcję i poziom merytoryczny programu, współpracę z artystami i prowadzenie koncertów.

Profesor Małgorzata Janicka-Słysz swoją pasją, miłością do muzyki i bezinteresownym działaniem

na rzecz udostępniania szerokiemu kręgu odbiorców  twórczości Karola Szymanowskiego

zasługuje na słowa uznania i podziękowania ‘.

Słowa uznania również dla kierującej Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie pani Agnieszki Gąsienicy-Giewont  odpowiedzialną za udostępnianie Oddziału w czasie koncertów i nadzór nad działaniami organizacyjnymi.

ATMA rozbrzmiewająca muzyką na koncertach ma trwałe miejsce w historii Miasta Zakopane.

 

W tym roku z uwagi na niepewną sytuację ogólną i ewentualne zagrożenie nawrotu zachorowań nie planujemy wycieczek poza teren miasta Krakowa. Możemy korzystać z szerokiej propozycji

wystawienniczej Muzeum Narodowego w Krakowie i jego Oddziałów .Planujemy oprowadzania

kuratorskie o czym powiadomimy członków Towarzystwa .

Dziękujemy za uiszczanie składek członkowskich ,które możemy uiszczać zarówno w czasie poniedziałkowych dyżurów jak i na konto Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Krakowie nr 23 1500 1979 1219 7003 4661 0000 SANTANDER BANK POLSKA SA.

 

 

 

 

Przypominamy, iż w 2023 roku będziemy obchodzić jubileusz 120-lecia naszego Towarzystwa.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o nadsyłanie na nasz adres e mail

                               towarzystwoprzyjaciolmnk@gmail.com

krótkich wypowiedzi -wspomnień związanych  z członkostwem w Towarzystwie Przyjaciół  MNK.

Przypominamy nasz numer telefonu 797 160 272 .

 

 

Naszą działalnością zainteresowała się Pani Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki

Senioralnej dr Anna Okońska-Walkowicz ,która zaprosiła przedstawicieli Zarządu naszego Towarzystwa do udziału w bardzo ciekawej konferencji  03 czerwca 2022r w  Collegium  Novum 

dotyczącej Aktywności i Integracji Osób Starszych  połączonej z obchodami 40 lecia najstarszego Uniwersytetu Trzeciego wieku UJ . Tematyka konferencji wiązała się z poszerzeniem wiedzy na temat przyspieszania procesów uczenia się ,warunków im sprzyjających oraz specyfiki uczenia się w starości , realizowania idei XX i XXI wieku uczenia się przez całe życie. Na konferencji pani Małgorzata Buyko zabrała głos przedstawiając prowadzone u nas działania aktywizujące seniorów.

Pani Pełnomocnik Anna Okońska-Walkowicz bardzo serdecznie nas powitała i była bardzo zainteresowana naszą działalnością .

 Zamierzamy zaprosić po wakacjach, w dogodnym terminie dla Pani Pełnomocnik, na spotkanie z członkami naszego Towarzystwa  celem podzielenia się doświadczeniami .

 

Składamy życzenia udanego wypoczynku wakacyjnego i do zobaczenia.

 Prezes Towarzystwa Przyjaciół MNK Małgorzata  BUYKO
Sekretarz Towarzystwa Przyjaciół MNK Teresa BUCZYŃSKA

Rys historyczny:
TPMNK - podsumowanie roku 2022
TPMNK - podsumowanie roku 2021
TPMNK - podsumowanie roku 2020
TPMNK - podsumowanie roku 2019
TPMNK - podsumowanie roku 2018
TPMNK - podsumowanie roku 2017
TPMNK - podsumowanie roku 2016
TPMNK - podsumowanie II półrocza 2015
TPMNK - podsumowanie I półrocza 2015
TPMNK - podsumowanie II półrocza 2014
TPMNK - podsumowanie I półrocza 2014
TPMNK - podsumowanie II półrocza 2013
TPMNK - podsumowanie I półrocza 2013
TPMNK – podsumowanie działalności z II półrocza 2012
TPMNK – podsumowanie działalności z I półrocza 2012


Projekt Interpretacja dziedzictwa dla seniorów
Zakończenie projektu - podsumowanie spotkania na Zamku w Niepołomicach

Do sukcesów naszego Towarzystwa w ostatnich latach należy zaliczyć:
1. Dofinansowanie na kwotę 14 900 złotych grafik Stanisława Fijałkowskiego dla Działu Grafiki MNK.
2. Zakup dwóch osiemnastowiecznych ewangeliarzy cerkiewnych, za sumę 4 500 złotych, dla Działu Starodruków MNK. Cykl wykładów "Wokół Muzeum" z udziałem wybitnych specjalistów - przy współpracy z Sekcją Edukacji MNK w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.
3. Zorganizowanie uroczystości z okazji 110 lat istnienia Towarzystwa i wydanie okolicznościowego informatora.
4. Wystawa "Rozmowy niedokończone - wokół Rejtana Jana Matejki" według pomysłu Małgorzaty Buyko, współfinansowana przez Towarzystwo, zrealizowana przez Muzeum Narodowe.
5. Pozyskanie funduszy (ok. 200 000 zł) z MKiDN oraz UM Zakopane na działalność ATMY popularyzującą twórczość Karola Szymanowskiego.

W ostatnich latach obejrzeliśmy wiele interesujących wystaw, wysłuchaliśmy wielu ciekawych wykładów. Zorganizowaliśmy kilkanaście jednodniowych wycieczek, których celem było zwiedzanie muzeów, obiektów sakralnych i innych zabytków architektonicznych.

Oprócz jednodniowych, organizujemy też i kilkudniowe wycieczki. Najważniejsze z nich w ostatnim czasie to, czterodniowa do Poznania, gdzie nawiązaliśmy przyjacielskie kontakty z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu. Kontakt ten zaowocował rewizytą poznańskiego Towarzystwa w Krakowie i miłym spotkaniem członków obydwu Towarzystw w Gmachu Głównym MNK. Zorganizowaliśmy też bardzo ciekawą czterodniową wycieczkę do Wrocławia, zwiedziliśmy piękny stary Wrocław, jego muzea i okolice.

W pamięci wielu pozostanie 4 dniowa wycieczka do Gdańska, gdzie nawiązaliśmy bardzo cenną znajomość z Towarzystwem Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego, a jego członków gościliśmy w roku ubiegłym. W roku 2016 odbyła się planowana od dawna wyprawa autokarowa na
Dolny Śląsk. Nasze ostatnie wyprawy w roku 2017 to Cieszyn i malownicza zachodnia część Moraw.
Mocnym akcentem było 5 dniowe spotkanie ze stolicą, które miało na celu prezentację miasta „dawniej i dziś”, co było możliwe dzięki pomocy Muzeum Warszawy oraz zespołowi przewodników. Korzystaliśmy też z wynajętego autokaru.

Po kilku latach doświadczeń wycieczkowych wytworzyliśmy swój wypróbowany sposób organizacji, który polega na: określeniu celu (miejsc do odwiedzenia – wg założenia że są one na ogół trudno dostępne lub szczególnie interesujące, nawiązanie kontaktu z jego gospodarzem, który najczęściej zwalnia nas z opłat (muzea) lub traktuje ulgowo, miejsce zakwaterowania to (Dom Studencki lub hotel 3 gwiazdkowy), środki dojazdu – miasta duże (we własnym zakresie najczęściej pociąg lub autobus), w razie potrzeby wynajęcie autokaru do zwiedzenia miejscowych atrakcji, wyżywienie we własnym zakresie. Dzięki takiemu założeniu uczestnicy maja nieco czasu na indywidualne zwiedzanie, a ponadto koszt wycieczki jest znacznie niższy niż wyniósłby w wypadku zlecenia takiej usługi wyspecjalizowanej firmie turystycznej. Średnio udział w takich wycieczkach bierze 20-40 osób. Zważywszy na średni wiek uczestników, 60 plus, mamy dużą satysfakcję z dobrej kondycji naszych członków.

Partnerzy

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję