Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom XV - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Tom XV - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

 Tom XV, 2020

SPIS TREŚCI


ARTYKUŁY:

FRANK L. HOLT
On Probability and Proof: Piecing Together the Puzzle of Alexander’s Elephant Medallions / O prawdopodobieństwie i weryfikacji. Układając puzzle medalionów Aleksandra Wielkiego

JERZY CIECIELĄG
The Temple on the Coins of Bar Kokhba – a Manifestation of Longing or a Political Programme? AFew Remarks / Świątynia na monetach Bar Kochby – manifestacja tęsknoty czy program polityczny? Kilka uwag

TOMASZ BOCHNAK
A Celtic Stater of the Krakow Type from the Opatów Area (Opatów County, Świętokrzyskie Voivodeship) / Celtycki stater typu krakowskiego z okolic Opatowa, pow. loco, woj. świętokrzyskie

MELINDA TORBÁGYI, ISTVÁN A. VIDA

Some Remarks on Eraviscan Coinage / Kilka uwag na temat mennictwa Erawisków

KAMIL KOPIJ
Mints Locations and Chronology of Gnaeus and Sextus Pompey’s Bronze Coinage (RRC 471, 478 and 479): A Die Axes Study / Lokalizacja mennic i chronologia brązowych monet Gnejusza i Sekstusa Pompejuszów (RRC 471, 478 i 479). Studium rotacji stempli

VITAL’ SIDAROVICH
New Finds of Roman Republican Period Denarii in the Territory of Belarus / Nowe znaleziska denarów Republiki Rzymskiej na terytorium Białorusi

ANTONINO CRISÀ
Farmers, the Police Force, and the Authorities: The “Calvatone (1911) Hoard” as Seen Through Archival Records (Cremona – Italy) / Rolnicy, siły policyjne i przedstawiciele władzy. Skarb „Calvatone (1911)” w świetle źródeł archiwalnych (Cremona, Włochy)

BARTOSZ AWIANOWICZ
CEREREM and IVNONEM. Why the Accusative Case? Two Rare Reverse Legends on Coins of Julia Domna (RIC IV Caracalla 378, 585, 596 and 599) Dlaczego accusativus? / Dwie rzadkie legendy rewersu na monetach Julii Domny (RIC IV Caracalla 378, 585, 596 i 599)

JAROSŁAW BODZEK, KRZYSZTOF TUNIA
New Finds of Roman Coins from the Kazimierza Wielka District, Southern Poland / Nowe znaleziska monet rzymskich z terenu powiatu Kazimierza Wielka, płd. Polska

ARKADIUSZ DYMOWSKI
Some Remarks on the Problem of Occurrence of Denarii Subaerati in Barbaricum / Kilka uwag na temat występowania denarii subaerati na terenie Barbaricum

EMILIA SMAGUR
Regulated Roman Coins and Their Imitations from India: Did Roman Coins Circulate as Money in the Subcontinent? / Standaryzacja monet rzymskich i ich imitacji w Indiach. Czy monety rzymskie funkcjonowały jako pieniądz na subkontynencie indyjskim?

ADAM KĘDZIERSKI, DOROTA MALARCZYK, DARIUSZ WYCZÓŁKOWSKI
Recent Finds of Islamic Coins from the Old Town and Zawodzie Districts in Kalisz / Najnowsze znaleziska monet islamskich z terenu Starego Miasta i Zawodzia w Kaliszu

PAWEŁ MILEJSKI
Coins from the Streets of Racibórz / Monety z ulic Raciborza

AGNIESZKA SMOŁUCHA‑SŁADKOWSKA
Pairing Antagonists: Pisanello’s Medals of Niccolò Piccinino and Francesco Sforza Zestawiając przeciwników. Medale Niccola Piccinina i Francesca Sforzy autorstwa PisanellaRECENZJE

KAMIL KOPIJ, 
AGATA ALEKSANDRA KLUCZEK, Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, 564 pages, 166 illustrations, 2 maps, 21 tables, 3 charts; ISBN 978‑83-226‑3443‑1

JAROSŁAW BODZEK
FRÉDÉRIQUE DUYRAT, Wealth and Warfare. The Archaeology of Money in Ancient Syria, Numismatic Studies 34, The American Numismatic Society, New York 2016, 619 pages, 73 figures, 37 maps; ISSN 0517–4048, ISBN 978‑0‑89732‑346‑1

JAROSŁAW BODZEK
THOMAS FAUCHER, ANDREW MEADOWS, CATHARINE LORBER (eds.), Egyptian Hoards I. The Ptolemies, Bibliothèque d’Étude 168, Institut Français d’Archéologie Orientale, Le Caire 2017, 579 pages, 236 plates; ISSN 0259-3823, ISBN 978‑2‑7247‑0689‑5

JAROSŁAW BODZEK
WOLFGANG R. FISCHER‑BOSSERT, Coins, Artists, and Tyrants. Syracuse in the Time of the Peloponnesian War, Numismatic Studies 33, The American Numismatic Society, New York 2017, 371 pages, 27 plates; ISBN 978‑0‑89722‑341‑6

JAROSŁAW BODZEK
STEFAN KRMNICEK and HENNER HARDT (eds.), A Collection in Context. Kommentierte Edition der Briefe und Dokumente Sammlung Dr. Karl von Schäffer, Tübinger Numismatische Studien 1, Tübingen 2017, 199 pages, 56 illustrations; ISBN 978‑3‑947251‑00‑1; DOI: 10.15496/publikation‑19401

KRONIKA

MATEUSZ WOŹNIAK
Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie (2019) / The Chronicle of the Numismatic Cabinet of the National Museum in Krakow (2019)

JAROSŁAW BODZEK
Kronika Sekcji Numizmatycznej Komisji Archeologicznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie (2019) / The Chronicle of the Numismatic Section of the Commission on Archaeology of the Polish Academy of Sciences (Krakow Branch of the Polish Academy of Sciences) (2019)
Słowa kluczowe: Notae Numismaticae
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję