Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom XVII - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Tom XVII - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Tom XVII, 2022

 

SPIS TREŚCI / CONTENTS

 

ARTYKUŁY / ARTICLES

WILHELM MÜSELER
 “Out of Area”: The Involvement of Non-Local Powers in Lycian Affairs between the 5th and the 4th Centuries BC / „Poza obszarem”. Zaangażowanie zewnętrznych potęg w sprawy Licji między V a IV w. p.n.e.

 

ŁUKASZ BUL
The Development of Krakow Type Staters / Ewolucja staterów typu krakowskiego

 

ADAM JEGLIŃSKI

The Imperial Eastern Bronze Coinage of CA/AVGVSTVS, SC, OB CIVIS SERVATOS Types Issued under Augustus. Chronology and Political, Economic, Propaganda Contexts / Wschodni cesarski pieniądz brązowy typu CA/AVGVSTVS, SC, OB CIVIS SERVATOS za panowania Augusta. Chronologia oraz konteksty polityczny, gospodarczy i propagandowy

 

JAROSŁAW BODZEK

A Note on the Cypriote GIC 603 and GIC 38 Countermarks / Notatka na temat cypryjskich kontramarek GIC 603 i GIC 38

 

JAROSŁAW BODZEK, IWONA LEWOC, KYRYLO MYZGIN

A Coin in the Name of the Bosporan Ruler Cotys Found in the Suburbs of Augustów / Znalezisko monety z imieniem władcy Królestwa Bosporańskiego Kotysa w Augustowie

 

DAWID MACIEJCZUK, KRZYSZTOF JAWORSKI

Votive Offering or Accidental Loss? Finds of Roman Coins in the Sudetes in the Context of Medicinal Springs: A Case Study of Recent Finds from Stare Rochowice (Bolków-Zdrój) / Dary wotywne czy przypadkowe zguby? Sudeckie znaleziska monet rzymskich w kontekście źródeł leczniczych – studium przypadku na tle najnowszych znalezisk ze Starych Rochowic (Bolkowa-Zdroju)

 

SZYMON JELLONEK

Final Chapter of Roman Colonial Coinage (AD 235–275): Reminiscence of Romanitas / Końcowy rozdział rzymskiego mennictwa kolonialnego (235–275). Reminiscencja Romanitas

 

KYRYLO MYZGIN

New Finds of Gold Coins of Magnentius from Ukraine: The Short Report / Nowe znaleziska złotych monet Magnencjusza z Ukrainy. Krótkie doniesienie

 

VITAL SIDAROVICH

A Solidus of Valentinian III Found near the Village of Roŭnaje Pole in Belarus: An Unusual Find from the Belarusian-Lithuanian Borderland / Solid Walentyniana III znaleziony w pobliżu wsi Roŭnaje Pole na Białorusi – niezwyczajne znalezisko z białorusko-litewskiego pogranicza

 

YURIY ZAYONCHKOVSKIY, ANDREI BOIKO-HAHARIN

The Silver Coins of “Prince Simeon’s People”: An Unknown Part of the Numismatics of the Grand Duchy of Lithuania / Srebrne monety „ludu księcia Symeona” – nieznana część numizmatyki Wielkiego Księstwa Litewskiego

 

ARKADIUSZ DYMOWSKI

A Graphical Method for Analysing Chronological Patterns of Coin Sets / Graficzna metoda analizy profili chronologicznych zestawów monet

 

POLEMIKI / POLEMICS

 

ANDREW M. CHUGG, ELENA VAROTTO, MICHAEL E. HABICHT,
FRANCESCO M. GALASSI

Holt’s Fourth Porus Chariot-Type Medallion: A Point-by-Point Rebuttal / Czwarty „medallion Porusa z rydwanem” Holta. Odpowiedź punkt po punkcie

 

RECENZJE / REVIEWS

 

SZYMON JELLONEK

JIŘI MILITKÝ, MICHAL MAŠEK, Sylloge Nummorum Graecorum. Czech Republic. Vol. I, part 10: Baktria and India (Early Baktria, Graeco-Baktrian and Indo-Greek Coins, Imitations, Indo-Scythians), National Museum, Prague 2019

 

BARBARA ZAJĄC

SVITLANA A. BULATOVICH, EVGENIA F. REDINA, Elektrovyye monety Kizika v sobranii Odesskogo arkheologicheskogo muzeya NAN Ukrainy. Katalog / Electrum Coins of Cyzicus in the Collection of the Odessa Archaeological Museum. Catalogue, edited by M. MIELCZAREK and J. BODZEK, TEC, Odessa 2021

 

GRZEGORZ SOCHACKI

JIŘI MILITKÝ, LUBOŠ KRÁL, Sylloge Nummorum Graecorum. Czech Republic. Vol. IV: The Luboš Král Collection. Egypt: Roman Provincial Coinage, National Museum, Prague 2021

 

KRONIKA / CHRONICLE

 

MATEUSZ WOŹNIAK

Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie (2021) / The Chronicle of the Numismatic Cabinet of the National Museum in Krakow (2021)

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję