Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom II

Tom II

Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria nowa, t. 2 (2004)SPIS TREŚCIZofia Gołubiew

Wstęp

Introduction

Beata Biedrońska-Słota
Namiot turecki w zbiorach Działu Tkanin Muzeum Narodowego w Krakowie

A Turkish Tent in the Collections of the Textile Departament of the National Museum in Cracov (Summary)


Wojciech Bochnak
Polscy klienci manufaktury Le Page’a

Polish Customers of Le Page’s Manufactory (Summary)


Adam Broż
Rzeźba dekoracyjna Sukiennic krakowskich z okresu restauracji i przebudowy przez Tomasza Prylińskiego w latach 1875-1879

Decorative Sculpture in the Cracovian Cloth Hall (Sukiennice) from the Time of Its Restoration and Reconstruction by Tomasz Pryliński in the Years 1875-1879 (Summary)


Joanna Regina Kowalska
Dziewiętnastowieczna wachlarze kominkowe, czyli jak osłonić lico przed żarem kominka

19th Century Fireplace Fans, that is How to Protect the Face from the Heat of the Fireplace (Summary)


Barbara Małkiewicz
"Paon" – pierwsza kawiarnia artystyczna Młodej Polski

"Paon" – the First Artistic Café of the Young Poland (Summary)KOMUNIKATY


Anna Grochowska-Angelus
O konserwacji obrazu Lorenza Lotta Adoracja Dzieciątka ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

Conservation of Lorenzo Lotto’s Painting Adoration of the Child from the Collections of the National Museum in Cracow (Summary)


Małgorzata Chmielewska, Anna Grochowska-Angelus
Komunikat o pracach badawczych i konserwatorskich przeprowadzonych w latach 1998-2000 w Pracowni Konserwacji Malarstwa Muzeum Książąt Czartoryskich

Research and Conservation Works Conducted in the Atelier of Conservation of Painting, the Princes Czartoryski Museum, in the Years 1998-2000 (Summary)