Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom VIII

Tom VIII


Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria nowa, t. 8 (2015)

Recenzenci
prof. dr hab. Wojciech Bałus, UJ; dr Anna Czarnocka, Biblioteka Polska w Paryżu; prof. dr hab. Grażyna Korpal, ASP Kraków; prof. dr hab. Barbara Miodońska, MNK (emerita); prof. dr hab. Bogumiła Rouba, UMK Toruń; dr Izabela Wiercińska, MNW; dr hab. Marta Smolińska, prof. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; dr hab. Marek Walczak, UJ; prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk, Collegium Civitas; dr hab. Iwona Szmelter, prof. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; dr hab. Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz, prof. UW


SPIS TREŚCI

Zofia Gołubiew
O Profesorze Żygulskim od siebie

Franciszek Ziejka
Wspomnienie o prof. Zdzisławie Żygulskim jun. (18.08.1921-14.05.2015) ARTYKUŁY


Joanna Wszołek
Francuski rękopis w zbiorach Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie (Ms. Czart. 3121 I)

Katarzyna Płonka-Bałus
Cum animalibus spiritellis, avibus et aljis pulcris [!] inventionibus: Ms. Czart. 3025 I w świetle badań nad dekoracją marginalną rękopisów gandawsko-brugijskich z ok. 1500 roku

Lucyna Lencznarowicz
Kazimierz Iwanicki i jego kolekcja miniatur

Jagoda Żarnowiecka
Seria Katedra Lucjana Mianowskiego w kontekście historyczno-artystycznym - analiza i interpretacja

Piotr Frączek, Regina Klincewicz-Krupińska, Anna Klisińska-Kopacz, Wojciech Marcinkowski, Maciej Mikuła
Retabulum Augustiańskie Nicolausa Haberschracka: historia i stan zachowania dzieła - podsumowanie badań

Janusz Czop
The travels of the lady - the lady travels

Janusz Czop, Piotr Frączek, Julio M. del Hoyo-Meléndez, Marta Matosz
Leonardo da Vinci Lady with an Ermine - the latest research into the artist's painting technique and the state of preservation of the paintinKOMUNIKATY

Jakub Adamski
O znaczeniu dzieł Jana Polacka dla motywów architektonicznych w dekoracji Pontyfikału Erazma Ciołka (Ms. Czart. 1212 IV)

Ivo Hlobil, Milan Dospěl
Naukowy projekt regionalnej wystawy "Gotycka i wczesnorenesansowa sztuka we wschodnich Czechach 1200-1550"

Leszek Krudysz
Guziki z krypty kaplicy św. Marii Magdaleny w Karniowicach w gminie Zabierzów

Regina Klincewicz-Krupińska
Dezynsekcja dzieł sztuki ze zbiorów MNK w Pałacu biskupa Erazma Ciołka - anoxic fumigation, logistyka, procedury, prewencjaRECENZJE


Mateusz Piotr Gancewski
Recenzja pracy: Henryk Kocój, Dyplomaci sascy o powstaniu listopadowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 380

Kasparek, Norbert
Recenzja pracy: Janusz Pezda, Historia Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 1838-1893, Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagiellonica", Kraków 2013, ss. 200IN MEMORIAM

Janina Skorupska
Doc. dr Helena Blum (1904-1984)