Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom I - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Tom I - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne


Tom I, 1996 r.

Spis treści:


M. Kocójowa, The Numismatic Passion of Count Emeryk Hutten-Czapski
Numizmatyczna pasja hr. Emeryka Hutten-Czapskiego

J. Bodzek, Monety rzymskie w zbiorze Emeryka Hutten-Czapskiego
Roman Coins in the Collection of Emeryk Hutten-Czapski

L. Morawiecki, Pontificalia Atque Auguralia Insignia and the Political Propaganda in the Coinage of the Roman Republic
Pontificalia atque auguralia insignia a propaganda polityczna na monetach Republiki Rzymskiej

A. Kunisz, Money In the Military Community In the Early Empire
Pieniądz w środowisku żołnierskim w epoce wczesnego Cesarstwa

W. Boruch, Galba’s Propaganda Motifs on Vespasian’s Coins
Motywy propagandowe Galby na monetach Wespazjana

W. Kaczanowicz, Propaganda of Philip the Arabian’s Dynastic Idea (144-249 A.D). Numismatic Evidence
Propaganda idei dynastycznej cesarza Filipa Araba (244-249 n.e.). Świadectwa numizmatyczne

S. Skowronek, Some New and Old Acquisitations in the National Museum in Cracow
Z nowych i dawniejszych nabytków Muzeum Narodowego w Krakowie

M. Salamon, The Byzantine Gold Coin Fund At Żółków (Southern Poland), and the Problem of Lightweight in Central Europe
Złota moneta bizantyńska znaleziona w Żółkwi (płd. Polska) i problem lekkich solidów w Europie Środkowej

B. Paszkiewicz, Dwa skarby denarów jagiellońskich z Krakowa
Two Jagiellonian Denarii Hoards from Cracow

B. Reyman-Walczak, Monety odkryte w krakowskim Barbakanie i jego okolicy
Coins Discovered in the Cracow Barbican and Environs

E. Zaitz, Plakietka mosiężna z Barbakanu
The Brass Plaque of the Barbican

E. Korczyńska, Coin Cabinet of the National Museum in Cracow
Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Krakowie (Informacja)

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję