Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo

Tom I - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Tom I - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne


Tom I, 1996 r.

Spis treści:


M. Kocójowa, The Numismatic Passion of Count Emeryk Hutten-Czapski
Numizmatyczna pasja hr. Emeryka Hutten-Czapskiego

J. Bodzek, Monety rzymskie w zbiorze Emeryka Hutten-Czapskiego
Roman Coins in the Collection of Emeryk Hutten-Czapski

L. Morawiecki, Pontificalia Atque Auguralia Insignia and the Political Propaganda in the Coinage of the Roman Republic
Pontificalia atque auguralia insignia a propaganda polityczna na monetach Republiki Rzymskiej

A. Kunisz, Money In the Military Community In the Early Empire
Pieniądz w środowisku żołnierskim w epoce wczesnego Cesarstwa

W. Boruch, Galba’s Propaganda Motifs on Vespasian’s Coins
Motywy propagandowe Galby na monetach Wespazjana

W. Kaczanowicz, Propaganda of Philip the Arabian’s Dynastic Idea (144-249 A.D). Numismatic Evidence
Propaganda idei dynastycznej cesarza Filipa Araba (244-249 n.e.). Świadectwa numizmatyczne

S. Skowronek, Some New and Old Acquisitations in the National Museum in Cracow
Z nowych i dawniejszych nabytków Muzeum Narodowego w Krakowie

M. Salamon, The Byzantine Gold Coin Fund At Żółków (Southern Poland), and the Problem of Lightweight in Central Europe
Złota moneta bizantyńska znaleziona w Żółkwi (płd. Polska) i problem lekkich solidów w Europie Środkowej

B. Paszkiewicz, Dwa skarby denarów jagiellońskich z Krakowa
Two Jagiellonian Denarii Hoards from Cracow

B. Reyman-Walczak, Monety odkryte w krakowskim Barbakanie i jego okolicy
Coins Discovered in the Cracow Barbican and Environs

E. Zaitz, Plakietka mosiężna z Barbakanu
The Brass Plaque of the Barbican

E. Korczyńska, Coin Cabinet of the National Museum in Cracow
Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Krakowie (Informacja)

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję