Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom X

Tom X


Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria nowa, t. 10 (2017)

Recenzenci
dr Jakub Adamski, UW; prof. dr hab. Wojciech Bałus, UJ; dr hab. Katarzyna Barańska, UJ; dr hab. Roman Batko, prof. UJ; dr hab. Jarosław Jarzewicz, prof. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu; dr Zoltán Gyalókay, UW; dr Józef Grabski, Instytut Badań nad Sztuką IRSA; dr hab. Stefan Gąsiorowski, prof. UJ; dr Piotr Hapanowicz, Muzeum Historyczne m. Krakowa; dr hab. Ryszard Kaczmarek, prof. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; dr hab. Marcin Kaleciński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego; prof. dr hab. Lidia Kasarełło, UW; prof. dr hab. Jerzy Malinowski, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu; dr hab. Wanda Mossakowska, Instytut Sztuki PAN w Warszawie; dr hab. Janusz Pezda, UJ; dr hab. Marek Walczak, UJ; prof. dr hab. Henryk W. Żaliński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie


SPIS TREŚCI


ARTYKUŁY


Elżbieta Musialik
Gotycka figurka z kości słoniowej w oprawie Biblii łacińskiej (MS. Czart. 2387 III) w kolekcji Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie

Dobrosława Horzela, Marta Kamińska
Kwatery witrażowe z dawnej kolekcji Zamoyskich w Adampolu: W kręgu dolnosaskiej sztuki około 1200

Sonia Bała
O nieznanym rysunku architektonicznym z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie - przyczynek do badań nad dekoracją maskerową w kościele Klarysek w Starym Sączu

Aleksandra Krypczyk-De Barra
Obyczaj ludowej wieczornicy w twórczości Maksymiliana Gierymskiego oraz Władysława Syrokomli: Wybrane aspekty

Lucyna Lencznarowicz
Wizerunki Tadeusza Kościuszki w zbiorze miniatur w Muzeum Narodowym w Krakowie

Agnieszka Zagrajek
Dawne fotografie w zbiorach Domu Jana Matejki: Zarys zagadnieniaPRACE KONSERWATORSKIE


Elżbieta Zygier, Anna Klisińska-Kopacz
Warsztat malarski artystów z kręgu polskiej kolonii artystycznej w Monachium na tle twórczości Maksymiliana Gierymskiego


KOMUNIKATYBożena Kostuch
Wanda Szrajberówna (1886 - 1962). Szkic do portretu


RECENZJE


Katarzyna Płonka-Bałus
[Recenzja pracy:] Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w oczach historyka sztuki


IN MEMORIAM


Janina Skorupska-Szarlej
Maria "Muszka" Krynicka (1920-2006)