Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom V - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Tom V - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne


Tom V, 2004 r.

Spis treści:


Artykuły

N. Vismara, Spigolatura di Numismatica Licia
N. Vismara, Pokłosie badań nad numizmatyką licyjską

J. Bodzek, Pharnabazus Once Again
J. Bodzek, Farnabazos ponownie

J. Ciecieląg, Countermarked Coins of Roman Prefects of Judea
J. Ciecieląg, Kontramarkowane monety rzymskich prefektów Judei

M. Biborski, J. Bodzek, P. Kaczanowski, Nietulisko Małe Hoard I Rediscovered – Preliminary Information
M. Biborski, J. Bodzek, P. Kaczanowski, Skarb Nietulisko Małe I ponownie odkryty – informacja wstępna

M. Salamon, A Late-Roman Bronze Coin Find at Thubursicum Numidarum (now Khemissa, Algeria)
M. Salamon, Znalezisko późnorzymskich brązowych monet z Thubursicum Numidarum (obecnie Khemissa, Algeria)

B. Haczewska, B. Paszkiewicz, Skarb z XII-XII wieku z Krakowa – drugie zbliżenie (nieznane brakteaty polskie)
The 12th-13th Century Cracow Hoard – Another Look (Unknown Polish Bracteates)

B. Paszkiewicz, Święty Stanisław na denarze krakowskim z Xiii wieku. (Wstęp do reinterpretacji skarbu z Pełczysk)
St. Stanislaus on the 13th-Century Cracow Penny. (An Introduction to the Reinterpretation of the Pełczyska Hoard).


Materiały

T. Wichmann, A New Find of Roman Denarii in Chmielów, Bodzechów Community, Świętokrzyskie Province
T. Wichmann, Nowe znalezisko denarów rzymskich w Chmielowie gm. Bodzechów, woj. Świętokrzyskie

G. Kieferling, A. Denarius of Trajan from a Przeworsk Culture Settlement on St. Nicolas Hill in Jarosław
G. Kieferling, Denar Trajana z osady kultury przeworskiej na wzgórzu świętego Mikołaja w Jarosławiu

T. Błaut, Nowe znaleziska monet z terenu Pałecznicy, pow. Proszowice, woj. małopolskie
New Coin Finds at Pałecznica, Proszowice district, Małopolska Province

K. Mitkowa-Szubert, Uzupełnienie. Zespoły monet Bolesława Krzywoustego i Władysława II z miejscowości Rudniki i Ruszcza Dolna, woj. tarnobrzeskie
Supplementary note. Bolesław the Wrymouth and Władysław II. Coins from Rudniki and Ruszcza Dolna (Tarnobrzeg Voivodship)


Recenzje:

U. Westermark, R. Ashton, Sylloge Nummorum Graecorum. Finland. The Erkki Keckman Collection in the Skopbank, Helsinki. Part 1: Karia, (The Finnish Society of Sciences and Letters), Helsinki 1994 (J. Bodzek)

M. Mielczarek, Sylloge Nummorum Graecorum. Poland. Vol. I: The Archaeological and Ethnographical Museum in Łódź. Part 4: Galatia-Zeugitana, (The Polish Academy of arts and Sciences), Kraków 1998 (J. Bodzek)

Y. Meshorer, Sh. Qedar, Samarian Coinage, (Publications of the Israel Numismatic Society. Numismatic Studies and Researches IX), Jerusalem 1999 (J. Bodzek)

W. M. Stancomb, Sylloge Nummorum Graecorum. Vol. IX. The William Stancomb Collection of Coins of the Black Sea Region, (The British Academy), Oxford 2000 (J. Bodzek)


Kronika:

E. Korczyńska, Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie (1997-2000)Chronicle of the Coin Room at the National Museum in Cracow (1997-2000)

M. Salamon, Sekcja Numizmatyczna Komisji Archeologicznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (1997-2000)
The Numismatic Section of the Archaeological Commision, Polish Academy of Science, Cracow Branch (1997-2000)

W. Kaczanowicz, Profesor Andrzej Kunisz jako numizmatyk
Profesor Andrzej Kunisz as a Numismatist

S. Sprawski, Dr Stanisław Kalita, 26 kwiecień 1961-22 luty 2000
Dr. Stanisław Kalita, April 26, 1961-February 22, 2000

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
The Association of Benefactors of the Emeryk Hutten-Czapski Museum
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję