Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom II - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Tom II - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne


Tom II, 1997 r.

Spis treści:


Artykuły

S. Kalita, Portraits of Rulers on Greco-Bactrian and Indo-Greek Coins. An Attempt at Classification
Portrety władców na monetach greko-baktryjskich i indo-greckich. Próba klasyfikacji

M. Olbrycht, Parthian King’s Tiara – Numismatic Evidence and some Aspects of Arsacid Political Ideology
Tiary władców paryjskich – świadectwa numizmatyczne i niektóre aspekty politycznej ideologii Arsakidów

J. Ciecieląg, Some Remarks on the Coinage of Herod Philip
Kilka uwag o mennictwie Heroda Filipa

P. Kaczanowski, Antike Münzen von Kryspinów
Monety starożytne z Kryspinowa

E. Ivanauskas, Produce of Tykocin Mint
Działalność mennicy tykocińskiej


Materiały

J. Bodzek, R. Madyda-Legutko, Einige Bemerkungen über den Schatzfund von Laskowa, Woiw. Nowy Sącz
Kilka uwag o skarbie z Laskowej, woj. Nowy Sącz

A. Bursche, Roman Coinage from Jakuszowice Settlement in North Małopolska
Monety rzymskie z osady w Jakuszowicach w północnej Małopolsce

M. Myśliński, Les monnaies byzantines inconnues de l’époque de la dynastie des Paleologues dans la collection du Musée National de Wrocław
Nieznane monety bizantyńskie z okresu dynastii Paleologów w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu

A. Bartczak, Dirhams in the Collection of the Auxiliary Science and Archive Departament, Institute of History, Jagiellonian University
Dirhamy z kolekcji Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i archiwistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

B. Reyman-Walczak, Skarb monet z Wieży Ratuszowej
A Coin-Hoard from the City-Hall Tower

B. Paszkiewicz, Monety z badań archeologicznych w Jakuszowicach. W sprawie chronologii monet raciborskich w późnym średniowieczu
Coins from Archaeological Finds at Jakuszowice. On the Chronology of Racibórz Coins in the Middle Ages


Kronika

M. Salamon, Sekcja Numizamtyczna Komisji Archeologicznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Numismatic Section of the Archeological Committee at the Polish Academy of Science, Cracow

E. Korczyńska, Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie (1989-1996)
A Chronicle of the Numismatic Cabinet at the National Museum in Cracow (1989-1996)

M. Mielczarek, Anne Kromann (1936-1996)
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję