Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom II - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Tom II - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne


Tom II, 1997 r.

Spis treści:


Artykuły

S. Kalita, Portraits of Rulers on Greco-Bactrian and Indo-Greek Coins. An Attempt at Classification
Portrety władców na monetach greko-baktryjskich i indo-greckich. Próba klasyfikacji

M. Olbrycht, Parthian King’s Tiara – Numismatic Evidence and some Aspects of Arsacid Political Ideology
Tiary władców paryjskich – świadectwa numizmatyczne i niektóre aspekty politycznej ideologii Arsakidów

J. Ciecieląg, Some Remarks on the Coinage of Herod Philip
Kilka uwag o mennictwie Heroda Filipa

P. Kaczanowski, Antike Münzen von Kryspinów
Monety starożytne z Kryspinowa

E. Ivanauskas, Produce of Tykocin Mint
Działalność mennicy tykocińskiej


Materiały

J. Bodzek, R. Madyda-Legutko, Einige Bemerkungen über den Schatzfund von Laskowa, Woiw. Nowy Sącz
Kilka uwag o skarbie z Laskowej, woj. Nowy Sącz

A. Bursche, Roman Coinage from Jakuszowice Settlement in North Małopolska
Monety rzymskie z osady w Jakuszowicach w północnej Małopolsce

M. Myśliński, Les monnaies byzantines inconnues de l’époque de la dynastie des Paleologues dans la collection du Musée National de Wrocław
Nieznane monety bizantyńskie z okresu dynastii Paleologów w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu

A. Bartczak, Dirhams in the Collection of the Auxiliary Science and Archive Departament, Institute of History, Jagiellonian University
Dirhamy z kolekcji Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i archiwistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

B. Reyman-Walczak, Skarb monet z Wieży Ratuszowej
A Coin-Hoard from the City-Hall Tower

B. Paszkiewicz, Monety z badań archeologicznych w Jakuszowicach. W sprawie chronologii monet raciborskich w późnym średniowieczu
Coins from Archaeological Finds at Jakuszowice. On the Chronology of Racibórz Coins in the Middle Ages


Kronika

M. Salamon, Sekcja Numizamtyczna Komisji Archeologicznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Numismatic Section of the Archeological Committee at the Polish Academy of Science, Cracow

E. Korczyńska, Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie (1989-1996)
A Chronicle of the Numismatic Cabinet at the National Museum in Cracow (1989-1996)

M. Mielczarek, Anne Kromann (1936-1996)
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję