Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom IX

Tom IX


Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria nowa, t. 9 (2016)

Recenzenci
prof. dr hab. Wojciech Bałus, UJ; dr Antoni Chodyński, Muzeum Zamkowe w Malborku; dr Mateusz Grzęda, UJ; dr hab. Marcin Kaleciński, prof. Uniwersytetu Gdański; prof. dr hab. Piotr Krasny, UJ; dr Jan Kruczek, Muzeum Zamkowe w Pszczynie; dr hab. Dorota Kudelska, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Anna Lewandowska, MNW; dr Ewa Micke-Broniarek, MNW; dr hab. Andrzej Woziński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego; dr hab. Marek Zgórniak, prof. UJ


SPIS TREŚCI


ARTYKUŁY I PRACE KONSERWATORSKIE


Magdalena Ludera
Obraz Św. Marcin na tle bitwy pod Chocimiem w kościele w Bejscach: Styl, ikonografia oraz problem Iwowskiej fundacji

Tomasz Kusion
Kusze w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich

Urszula Kozakowska-Zaucha
Elita elit. Olga Boznańska w Towarzystwie Artystów Polskich "Sztuka"

Aleksandra Krypczyk-De Barra
"Wartość niepospolita": o obrazie Na pastwisku Maksymiliana Gierymskiego i debiucie artysty w wiedeńskim Künstlerhausie

Elżbieta Zygier, Anna Klisińska-Kopacz
Problematyka technologiczna i konserwatorska dzieł Maksymiliana Gierymskiego na przykładzie obrazu Na pastwisku


KOMUNIKATY


Urszula Stępień, Wojciech Marcinkowski
Feretron ze Skrzynna: przyczynek do problemu barokowych kopii Matki Boskiej z Dzieciątkiem w kaplicy Zwiastowania przy kościele Bożego Ciała w Krakowie

Bożena Kostuch
Obiekty związane z konkursem na pamiątkę z Krakowa z 1936 roku w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie

Janina Skorupska-Szarlej
Przedmioty ze zbiorów rodziny Larysz-Niedzielskich ze Śledziejowic w Muzeum Narodowym w Krakowie


RECENZJE


Katarzyna Płonka-Bałus
[Recenzja pracy:] Antoni Ziemba, Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500, t. 3: Wspólnota rzeczy. Sztuka niderlandzka i północnoeuropejska 1380-1520 (Warszawa 2015)


IN MEMORIAM

Barbara Miodońska
Dr Maria Dobrosława Taszycka (8 IV 1934-14 VII 2015)