Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom IX - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Tom IX - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne


Tom IX, 2014 r.SPIS TREŚCI
Od redakcji


ARTYKUŁY

Jarosław Bodzek
A Note on a Satrapal Coin – Perhaps another Mazaces Issue?

Uwaga o pewnej monecie satrapiej – czyżby kolejna emisja Mazakesa?


Fran Stroobants
How the Sagalassians Stick to Their Gods. Some Unpublished 3rd-Century Coins from Sagalassos

 Przywiązanie Sagalassyjczyków do własnych bogów. Kilka niepublikowanych monet Sagalassos z III wieku


Arkadiusz Dymowski, Kirill Myzgin
Inflow and Redistribution of Roman Imperial Denarii in the Area of the Przeworsk, Wielbark and Chernyakhiv Cultures and in the Baltic Islands in the Light of Chronological Structure of Coin Hoards

Napływ i redystrybucja rzymskich denarów z okresu cesarstwa na terenie kultur przeworskiej, wielbarskiej i czerniachowskiej oraz na wyspach bałtyckich w świetle struktury chronologicznej skarbów

Vital’ Sidarovich
The Finds of Greek and Roman Provincial Coins in Belarus

Znaleziska greckich i rzymskich prowincjonalnych monet na Białorusi


Anna Zapolska
The Coins from the Goldsmith Hoard of Frombork Reconsidered

Monety ze "Skarbu Złotnika" z Fromborka rozpatrzone na nowo


Dorota Malarczyk
The Early-Medieval Silver Hoard from the Environs of Gniezno. Islamic Coins

Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z okolic Gniezna. Monety islamskie


Mateusz Bogucki
Czy istnieją monety Miecława, zbuntowanego cześnika Mieszka II?

Are there Coins of Miecław, a Rebellious Cup-Bearer of King Mieszko II?


Lilia Dergaciova
Powiązania systemów monetarnych litewskiego i mołdawskiego na początku XVI wieku

 Relations between Lithuanian and Moldavian Monetary Systems in the Early 16th Century


Paulina Taradaj
Medal z 1789 roku upamiętniający sejm i uchwałę o powiększeniu armii ze zbiorów Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie

Medal Struck in 1789 in Commemoration of the Polish Sejm Resolution on Army Enlargement, from the Collection of the Numismatic Cabinet of the National Museum in Krakow


Anna Bochnak, Agata Sztyber
Monety nowożytne ze stanowiska 28 w Zakrzowie, gm. Niepołomice, pow. wielicki, woj. małopolskie

 The Modern Coins Found at Zakrzów, Site 28, Niepołomice Borough, Wieliczka County, Lesser Poland Voivodeship


Przemysław Marcin Żukowski
Władysław Bartynowski (1832–1918). Życie, twórczość i spuścizna archiwalna w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie

Władysław Bartynowski (1832–1918): Life, Work and Archival Heritage in the Collectionof the National Museum in Krakow


Anna Bochnak
 Spis monet polskich i z polskiemi styczność mających znajdujących się w zbiorze Emeryka Czapskiego 1846 r. 5 Decembra Wilno – pierwszy katalog monet Emeryka Hutten-Czapskiego, świadectwo młodzieńczych zainteresowań słynnego kolekcjonera

 A Register of Polish Coins, and of Those Historically Associated with Poland, in the Collection of Emeryk Czapski, as of December 5, 1846, Vilnius – Emeryk Hutten-Czapski’s First Catalogue of Coins, Testimony to the Famous Collector’s Youthful InterestsRECENZJE

Aleksander Bursche

TERESA GIOVE Pompei. Rinvenimenti monetali nella ‘Regio I, “Studi e Materiali” 16, Istituto Italiano di Numismatica, Roma 2013, 395 pages, numerous tables and graphics, ISBN 978-8-8859-1455-1


Arkadiusz Dymowski
HELLE W. HORSNÆS Crossing Boundaries. An Analysis of Roman Coins in Danish Contexts. Vol. 2: Finds from Bornholm, “Studies in Archaeology and History,” Vol. 18:2, Copenhagen 2013, 213 pages, ISBN 978-87-7602-188-7


Dorota Malarczyk
VLASTIMIL NOVÁK with an excursus by MILENA BRAVERMANOVÁ The Kelč Hoard Revised: Fragments of Islamic Silver Coins, “Monumenta Numismatica”, vol. 1, Prague 2010, 115 pages, 24 plates, ISBN 978-80-7007-324-7


Paweł Gołyźniak
GABRIELLA TASSINARI Giovanni Pichler. Raccolta di impronte di intagli e di cammei del Gabinetto Numismatico e Medagliere delle Raccolte Artistiche del Castello Sforzesco di Milano (Dattilioteche 1), Raccolte Artistiche del Castello Sforzesco Milano, Edizioni ennerre S.r.l., Milano 2012, 441 pages, illustrations (chiefly colour), 20 figures, hardcover, ISBN 978-88-87235-73-9KRONIKA


Anda Jaworucka-Drath
Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie (2013)
Chronicle of the National Museum in Krakow’s Numismatic Cabinet (2013)

Diana Błońska
Archiwum Numizmatyków – podsumowanie projektu po pierwszym roku realizacji
The Numismatists’s Archive: A Recapitulation of the Project Inaugurated in 2013NEKROLOG

Anna Zawadzka

 Jerzy Kolendo – numizmatyk (9 czerwca 1933 – 28 lutego 2014)

In Memory of Jerzy Kolendo (9 June 1933 – 28 February 2014

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję