Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom VII - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Tom VII - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne


Tom VII, 2012 r.

SPIS TREŚCI


Nota od redakcji

ARTYKUŁY

Peter van Alfen
Problems in the Political Economy of Archaic Greek Coinage

Problemy ekonomii politycznej archaicznego mennictwa greckiego

Dorota Gorzelany
Arethusa Cups in the Collection of the Princes Czartoryski Museum in Krakow. The Coin as a Decorative Element in Pottery

Czarki Aretuzy z kolekcji Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Moneta jako element dekoracyjny ceramiki

William M. Stancomb
Some Rare or Unpublished Coins from the North Black Sea

Kilka rzadkich i niepublikowanych monet z regionu północnych wybrzeży Morza Czarnego

Kirill Myzgin, Georgiy Beidin
Finds of Bosporan Coins in the Territory of the East-European Barbaricum

Znaleziska monet bosporańskich na obszarze wschodnioeuropejskiego Barbaricum

Arkadiusz Dymowski
A Roman Antoninianus of Egnatia Mariniana Found in the Kujavian Region. The Third Century Silver Coinage in the Territory of the Przeworsk Culture
Rzymski antoninian Egnatii Mariniany znaleziony na Kujawach. Trzeciowieczne monety srebrne na terenie kultury przeworskiej

Anna Bochnak, Dorota Malarczyk
The Early-Medieval Silver Hoard of Coins and Ornaments Found at “Babińskie Lasy” in the Collection of the National Museum in Krakow
Wczesnośredniowieczny skarb monet i ozdób srebrnych z „Babińskich Lasów” w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie

Dagmar Grossmannová
Morawskie denary Przemysła Ottokara II (1247–1253–1278)

Moravian Denarii of Přemysl Otakar II (1247–1253–1278)

Radosław Gaziński, Genowefa Horoszko
The Ducal Griffin in the Coinage of West Pomerania

Gryf książęcy na monetach zachodniopomorskich


MATERIAŁY

Jarosław Bodzek, Agata Sztyber
Znalezisko denara legionowego Marka Antoniusza w okolicach wsi Dzielna, gm. Opoczna

A Find of a Legionary Mark Anthony Denarius in the Vicinity of Dzielna, gm. Opoczno

Valantin Naumovič Riabcevič
Znaleziska brakteatów, imitujących kufickie dirhamy, z terytorium współczesnej Białorusi

The Finds of Bracteats, Imitations of Cufic Dirhams, from the Territory of Belarus


Agata Sztyber, Mateusz Woźniak
Monety z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Modlnicy, stan. 5, gm. Wielka Wieś, pow. krakowski

Coins from the Early-Medieval Burial Ground at Modlnica, Site no. 5, gm.Wielka Wieś, Cracow County


VARIA

Michał Wojenka
Zapomniane naczynie. Kilka uwag o pojemniku na skarb srebrny z jaskini Okopy Wielkiej, Dolnej w Ojcowie


A Forgotten Vessel. A Few Notes on the Silver Hoard Container found in the Cave Jaskinia Okopy Wielka, Dolna at Ojców


RECENZJE

William M. Stancomb
Sylloge Nummorum Graecorum Poland. Volume III. The National Museum in Cracow. Part 4. Sarmatia – Bosporus, Editor, Jaroslaw Bodzek (Kraków 2006)

Paweł Zawora
Ian A. Carradice, Theodore V. Buttrey, The Roman Imperial Coinage,volume II – Part 1, second fully revised edition. From AD 69-96, Vespasian to Domitian. Spink, Londyn 2007

Bernhard Woytek, Die Reichsprägung des Kaisers Traianus (98–117), Moneta Imperii Romani, vol. 14. Austrian Academy of Sciences, Wien 2010

Wojciech Boruch
Agata Aleksandra Kluczek, VNDIQUE VICTORES. Wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku – studium porównawcze, Katowice 2009

Constantina Katsari, The Roman Monetary System: the Eastern Provinces from the First to the Third Century AD, Cambridge – New York – Melbourne 2011

Helle W. Horsnæs
Renata Ciołek, Die Fundmünzen der römischen Zeit in Polen. Schlesien, Collection Moneta 83, Wetteren 2008

Andrzej Romanowski, Die Fundmünzen der römischen Zeit in Polen.Rechtsufriges Masowien und Podlachien, Collection Moneta 84, Wetteren 2008

Andrzej Romanowski
Arkadiusz Dymowski, Znaleziska monet rzymskich z terenu Polski rejestrowane w pierwszych latach XXI wieku. Aspekty źródłoznawcze, Eternum, Zielona Góra 2011

KRONIKA

Elżbieta Korczyńska, Paulina Taradaj
Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie
(2009–2011)
The National Museum in Krakow Coin Room Chronicle (2009-2011)

Paulina Taradaj
Wystawa Rarytasy numizmatyczne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
The Exhibition Numismatic Rarities from the Collection of the National Museum in Krakow

NEKROLOGI

Tomasz Bylicki
Dr Aleksandra Krzyżanowska (1928–2012). Wspomnienie pośmiertne
Dr Aleksandra Krzyżanowska (1928 – 2012). In Memory

Jarosław Bodzek
Wspomnienie o prof. dr. Peterze Berghausie (1919–2012)
In Memory of Prof. Dr Peter Berghaus (1919–2012)

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję