Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom XI

Tom XI


Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria nowa, t. 11 (2018)

Recenzenci
dr Anna Bentkowska-Kafel, King's College London; dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP w Warszawie; dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu; dr hab. Elżbieta Jabłońska, prof. Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu; dr hab. Paweł Jakubowski, prof. ASP w Warszawie; Capucine Korenberg, British Museum, prof. dr hab. Grażyna Korpal, ASP w Krakowie; dr Natalia Krupa, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie; dr hab. Weronika Liszewska, prof. ASP w Warszawie; dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik, prof. Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu; dr hab. Dorota Potocka, prof. ASP w Krakowie; dr hab. Robert Rogal, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu; dr Monika Stachurska, ASP w Warszawie; prof. dr hab. Iwona Szmelter, ASP w Warszawie; dr Stefanie Wefers, i3mainz - Mainz University of Applied Sciences w Moguncji


SPIS TREŚCI


ARTYKUŁY I PRACE KONSERWATORSKIE


Łukasz Bratasz, Janusz Czop, Piotr Frączek, Roman Kozłowski, Leszek Krzemień, Michał Łukomski, Michał Obarzanowski
Stan zachowania Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga i strategia stabilizacji mikroklimatu w otoczeniu tryptyku

Katarzyna Semkowicz-Novljaković
Okiem konserwatora: o obrazie Mistrza Jerzego z kolegiaty św. Michała na Wawelu

Gabriela Banach-Kielanowska, Dominika Sarkowicz, Marzena Sieklucka, Elżbieta Zygier
Przysięga Tadeusza Kościuszki - obraz Michała Stachowicza z dekoracji katafalku przywódcy insurekcji: historia i konserwacja dzieła

Marta Winiarczyk
Niewidzialna konserwacja. Konserwacja i ochrona Dzienników Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie

Stefan Röhrs
Krakow's Laboratory of Analysis and Non-Destructive Investigation of Heritage Objects (LANBOZ) and Berlin's Rathgen-Forschungslabor (RF): an exemplary European collaboration DOI: an exemplary European collaboration

Dorota Białek-Kostecka, Anna Forczek-Sajdak, Zofia Kaszowska
Przyczynek do badań nad utrwalaniem malowideł ściennych w Polsce. Dane z lat 1956-2014, pozyskane w ramach kwerendy archiwalnej w wybranych rejonach kraju

Maria Labut, Dominika Tarsińska-Petruk, Anna Olkuśnik-Tabisz
Nagrobna chorągiew Jana Skargi Powęskiego. Problematyka oczyszczania warstw technologicznychKOMUNIKATY


Anna Bogusz, Janusz Czop, Bożena Knecht, Zbigniew Morawski
Konserwacja krzesła Szekspira (MNK XIII-2037) i krzesła Rousseau (MNK XIII-2036)

Anna Kłosowska, Anna Klisińska-Kopacz
Tworzywa sztuczne w obiektach z kolekcji MNK

Barbara Olesiak
Dublaż na klajster. Wyniki prób przeprowadzonych w Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka

Janusz Czop, Barbara Świątkowska, Julio M. del Hoyo-Meléndez
Sprawozdanie z działalności konserwatorskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie za rok 2017


 
IN MEMORIAM


Janusz Czop
Anna Zofia Skraszanka-Schusterowa - pierwsza, etatowa konserwatorka w Muzeum Narodowym w Krakowie