Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom VII

Tom VII


Lista recenzentów:

prof. dr hab. Wojciech Bałus, dr hab. Andrzej Betlej, dr hab. Hanna Brendel, dr Jurij Briułow, prof. dr hab. Krzysztof Daszyk, prof. dr hab. Lechosław Lameński, dr hab. Iwona Luba, dr Małgorzata Możdżyńska-Nowotka, dr hab. Marta Smolińska, prof. dr hab. Joanna Sosnowska, dr hab. Andrzej Szczerski

 

SPIS TREŚCI / CONTENTS

Od redakcji

Editor’s Note

ARTYKUŁY / ARTICLES

Paweł Gołyźniak

Trzy złote greckie grawerowane pierścienie z kolekcji Konstantego Schmidta-Ciążyńskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie. Streszczenie
Three Greek Engraved Gold Finger Rings from the Constantine Schmidt-Ciążyński Collection at the National Museum in Krakow

Joanna Regina Kowalska
Koronki inspirowane sztuką ludu Podhala. Krajowa Szkoła Koronkarska w Zakopanem i jej wpływ na modę w ciągu pierwszego półwiecza jej istnienia
Laces Inspired by the Art of Podhale. The National School of Lacemaking in Zakopane and Its Impact on Fashion in the First Half Century of Its Existence. Summary

Jan Jakub Dreścik
O kilku pamiątkach dworskich w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie

On Several Court Memorabilia at the Princes Czartoryski Museum in Krakow. Summary

Kamila Podniesińska
Wokół Pochodu na Wawel Wacława Szymanowskiego

On the Procession to Wawel Hill by Wacław Szymanowski. Summary

Jolanta Bobala
Włodzimierz Błocki (1885–1920). Życie i twórczość młodopolskiego artysty

Włodzimierz Błocki (1885–1920). The Life and Work of a Young Poland Artist. Summary

Janusz Zagrodzki
Sztuka i krytyka u nas, czyli tortura czarownicy. Marian Wawrzeniecki (1863–1943)

Art and Art Criticism in Poland, or Witch Tortures. Marian Wawrzeniecki (1863–1943).Summary

Beata Gawrońska-Oramus
Lenica - Matta - Chile, Chile

Lenica - Matta - Chile, Chile. Summary


PRACE KONSERWATORSKIE / CONSERVATION WORKS

Zofia Maniakowska-Jazownik
Malarstwo olejne na podłożach papierowych – wpływ techniki wykonania na stan zachowania obiektów. Konserwatorskie przyczynki do olejnego malarstwa na tekturze Olgi Boznańskiej
Oil Painting on Paper: the Influence of the Execution Eechnique on the State of Preservation.A Conservation Monograph on Olga Boznańska’s Oil Paintings on Cardboard. Summary


KOMUNIKATY / REPORTS

Rafał Róg

Kafle z herbem Nałęcz

Tiles with the Nałęcz Coat of Arms. Summary


IN MEMORIAM

Janina Skorupska
Erazm Barącz (1859–1928) inżynier i kolekcjoner. W 155. rocznicę urodzin

Erazm Barącz (1859–1928), Engineer and Collector. On His 155th Birthday. Summary

RECENZJE / REVIEWS

Monika Czapska
"Virtus et Splendor. Sztuka w życiu Włochów w XIV–XVII w. Wystawa ze zbiorów Fundacji Książąt Czartoryskich", Muzeum Narodowe w Gdańsku, Zielona Brama, 31 XII 2013 – 30 III 2014
"Virtus et Splendor. Art in the Italian Life in the 14th–17th Centuries." Exhibition of Works from the Collection of the Princes Czartoryski Foundation, The National Museum in Gdańsk, Green Gate, 31 Dec. 2013 – 30 Mar. 2014. Summary

 

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję