Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom XIII - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Tom XIII - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

 Tom XIII, 2018

SPIS TREŚCI


ARTYKUŁY

EMANUEL PETAC
 About the Sarmizegetusa Hoard from 1998 and the Possible Chronology of Burebista’s Campaign to the Black Sea Border/ O skarbie z Sarmizegetusy z 1998 roku i przypuszczalnej chronologii kampanii Burebisty ku wybrzeżom Morza Czarnego

HELLE W. HORSNÆS, MALENE REFSHAUGE BECK
 A Hoard of Republican Denarii from Skellerup, Denmark – A Preliminary Report/ Skarb denarów republikańskich ze Skellerup, Dania – uwagi wstępne

JAROSŁAW BODZEK, RENATA MADYDA-LEGUTKO
Coins of the Rulers of Cimmerian Bosporus Found in Poland/ Znaleziska monet władców Bosporu Kimeryjskiego na ziemiach polskich 

EVGENI I. PAUNOV
 The Start of the Coinage of Philippopolis under Domitian/ Początki mennictwa Philippopolis za panowania Domicjana 

SZYMON JELLONEK
Roman Foundation Myths on Colonial Coinage/ Rzymskie mity założycielskie na monetach kolonialnych 

ARKADIUSZ DYMOWSKI
Pseudo-Ancient Pseudo-Coins from Gdańsk. Remarks in the Margins of the Catalog of Finds of Ancient Coins in Medieval and Modern Contexts in Poland/ Pseudoantyczne obiekty monetopodobne z Gdańska. Uwagi na marginesie katalogu znalezisk monet antycznych z kontekstów średniowiecznych i nowożytnych z terenu Polski 

BEATA MIAZGA, BORYS PASZKIEWICZ
The Metal Content of Selected Polish and Brandenburg Coins from the 14th and 15th Centuries/ Metal wybranych monet polskich i brandenburskich z XIV–XV wieku  

HEINZ WINTER
Zu den Medaillen des Benvenuto Cellini – Der Bestand des Kunsthistorischen Museums Wien The Medals of the Benvenuto Cellini in the Collection of the Kunsthistorisches Museum in Vienna/ Medale Benvenuto Celliniego z kolekcji Kunsthistorisches Museum w Wiedniu

PAULINA TARADAJ
 Quo non augustior alter. A Few Remarks on the Series of Small Medals Issued to Commemorate the Maneuvers of the Saxon Armies at Mühlberg in 1730 “Quo non augustior alter”/ Kilka uwag na temat serii małych medali wydanych z okazji kampamentu wojsk saskich pod Mühlbergiem w 1730 roku 

ZNALEZISKA

JAN BULAS, PIOTR N. KOTOWICZ
New Roman Coin Finds from the Upper San River Basin/ Nowe znaleziska monet rzymskich z dorzecza Górnego Sanu 

TOMASZ WAGNER, BARBARA ZAJĄC
New Roman Coin Finds from the Region of Częstochowa/ Nowe znaleziska monet rzymskich z okolic Częstochowy 

ANNA BOCHNAK, MATEUSZ WOŹNIAK
Fragment XVI-wiecznego skarbu z Zawiercia – Kromołowa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie/ Part of a 16th-Century Hoard from Kromołów, Zawiercie, from the Collections of the National Museum in Krakow 

VARIA

VIERA HUPALO
 Ikonografia przedstawień na medalikach religijnych z grobów w kościele pobernardyńskim w Dubnie na Wołyniu (Ukraina)/The Iconography of Images on Religious Medallions from Graves in the Former Bernardine Church in Dubno, Volhynia (Ukraine) 

RECENZJE

BARBARA ZAJĄC
Arnaud Suspène, Vincent Drost, Andrew Burnett, Laurent Bricault, Rome et les provinces. Monnayage et histoire. Mélanges offerts à Michel Amandry. Numismatica Anatolica 7. Bordeaux: Ausonius éditions: avec le concours de Spink 2017 436 pages; ISBN 978-2-35613-197-3 

KRONIKA

MATEUSZ WOŹNIAK
Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie (2017)/ The Chronicle of the Numismatic Cabinet of the National Museum in Krakow (2017) 


JAROSŁAW BODZEK
Kronika Sekcji Numizmatycznej Komisji Archeologicznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie (2017)/ The Chronicle of the Numismatic Section of the Commission on Archaeology of the Polish Academy of Sciences (Krakow Branch of the Polish Academy of Sciences) (2017) 

PAWEŁ GOŁYŹNIAK
 Conference Report: Coinage in Imperial Space. Continuity or Change from the Achaemenid to Hellenistic Kingdoms? Krakow, 28th June – 2nd July 2017 

NEKROLOGI

JAROSŁAW BODZEK, MATEUSZ WOŹNIAK
 Bogumiła Haczewska (4 maja 1943 – 31 grudnia 2017)/ Bogumiła Haczewska (4th May 1943 – 31st December 2017) 

HENRYK WOŹNIAKOWSKI
 Izabella Godlewska de Aranda (18 grudnia 1931 – 12 czerwca 2018)/ Izabella Godlewska de Aranda (18th December 1931 – 12th June 2018)
Słowa kluczowe: Notae Numismaticae