Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Rozprawy MNK

Rozprawy MNK

Adres:
Redakcja Wydawnictw
Rozprawy MNK
al. 3 Maja 1
30-062 Kraków
rozprawymnk@mnk.pl
Adres redakcji tomu poświęconego konserwacji muzealnej oraz badaniu dóbr kultury: rozprawy2mnk@mnk.pl 


Czasopismo znajduje się na liście B MNiSW (6 pkt)
Journal is listed on the Polish Ministry of Science's list (6 point)Komitet redakcyjny Rozpraw MNK:

 • dr hab. Andrzej Betlej - Muzeum Narodowe w Krakowie; Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • dr hab. Andrzej Szczerski - Muzeum Narodowe w Krakowie; Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • mgr Janusz Czop - Muzeum Narodowe w Krakowie
 • dr Robert Born - Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig, Lipsk
 • dr Katarína Chmelinová - Slovenská národná galéria, Bratislava; Univerzita Komenského, Bratysława
 • prof. dr hab. Ivo Hlobil - Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Praga
 • dr hab. Krzysztof Stopka, Prof. UJ - Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • dr hab. Wojciech Suchocki, Prof. UAM - Instytut Historii sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań
 • prof. dr hab. Joachim Śliwa - Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (emeritus)
 • dr Gyöngyi Török - Magyar Nemzeti Galéria, Budapest (emerita)
 • dr hab. Jacek Tylicki, Prof. UMK - Katedra Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
 • dr hab. Marek Walczak - Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • prof. dr hab. Antoni Ziemba - Instytut Historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa

Redakcja Rozpraw MNK:
 • Redaktor naczelny - dr Katarzyna Płonka-Bałus – Muzeum Narodowe w Krakowie; Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
 • Z-ca redaktora naczelnego - dr Wojciech Marcinkowski, Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Z-ca redaktora naczelnego - dr Julio M. del Hoyo-Meléndez – Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Członek redakcji - dr hab. Mirosław Kruk - Muzeum Narodowe w Krakowie; Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
 • Członek redakcji - mgr Magdalena Czubińska – Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Członek redakcji - dr Magdalena Ludera – Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Sekretarz redakcji tomu poświęconego konserwacji muzealnej – mgr Barbara Świątkowska – Muzeum Narodowe w Krakowie


TEKSTY DO NUMERU XI MOŻNA SKŁADAĆ DO 25 MARCA 2018

Od 2018 roku wydawany będzie drugi tom Rozpraw MNK, w którym znajdą się artykuły i komunikaty dotyczące szeroko rozumianych zagadnień związanych z konserwacją muzealną oraz badaniami dóbr kultury.

TEKSTY DO TOMU KONSERWATORSKIEGO MOŻNA SKŁADAĆ DO 30 WRZEŚNIA 2017


Pobierz pliki w języku polskim:

Zasady przyjmowania tekstów do druku oraz recenzowania

Oświadczenie do Rozpraw

Instrukcja dla autorów tekstów

Formularz recenzji artykułu w roczniku Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie


Download in English:

The principles of accepting texts for publication and reviewing in the yearbook ‘Selected Papers from the National Museum in Cracow. New Series’Declaration

The instruction for the authors of texts
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję