Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo
Zbiory

Zbiory

Zbiory

Zbiory, nad którymi pieczę sprawuje Muzeum Narodowe w Krakowie liczą blisko 780 tysięcy eksponatów. Z liczby tej ponad 300 tysięcy stanowi kolekcja Muzeum i Biblioteki Książąt Czartoryskich, zarządzana przez MNK.

Kolekcja Muzeum obejmuje przedmioty ze wszystkich epok. Najstarsze eksponaty Muzeum pochodzą z czasów przedhistorycznych, jest ich jednak niewiele, gdyż zasadniczo nie gromadzi się zabytków archeologicznych, z wyjątkiem archeologii klasycznej. Muzeum posiada za to odrębny zbiór sztuki starożytnej. Najnowsze eksponaty to dzieła nabywane od artystów tworzących współcześnie. Ponadto w Muzeum znajdują się kolekcje sztuki średniowiecznej, nowożytnej, z wieku XIX i XX.

Zasadniczym trzonem zbioru jest sztuka polska (malarstwo, rzeźba, rysunek, rzemiosło artystyczne). Muzeum posiada jednakże sporo eksponatów zachodnioeuropejskich oraz kolekcję sztuki cerkiewnej. Ponadto w Muzeum znajduje się bardzo cenny zbiór sztuki Dalekiego Wschodu, głównie japońskiej. Prócz dzieł sztuki Muzeum gromadzi zbiory biblioteczne (wśród nich stare druki, rękopisy i kartografię), numizmaty i dawną fotografię. Szczególnym działem jest Pracownia Ikonografii Krakowa, gdzie gromadzone są dawne widoki i zdjęcia Krakowa.

Większa część zbiorów pochodzi z darowizn dokonywanych głównie w okresie zaborów i dwudziestolecia międzywojennego. Muzeum otrzymało w darze m.in. kolekcje Feliksa Jasieńskiego, Emeryka hr. Hutten-Czapskiego, Erazma Barącza, Stanisława Ursyn-Rusieckiego, Wiktora Wittyga, Edwarda Goldsteina, Helany z Dąbczańskich Budzynowskiej i Stanisława Augusta Poniatowskiego i wielu innych.

Zbiory Muzeum rozdzielone są pomiędzy dwadzieścia jeden działów, z których każdy opiekuje się eksponatami o jednorodnym charakterze (np. Gabinet Numizmatyczny). Kolekcje udostępnia się szerokiej publiczności poprzez ekspozycje stałe i wystawy czasowe. Ponadto do celów badań naukowych możliwe jest zapoznanie się z przedmiotami przechowywanymi na co dzień w muzealnych magazynach.


Filtrowanie wyników

Sortuj
widok domyślny

Zbiory

 • Kto w domenie publicznej od 2024 roku?
  01.01.2024 29 zdjęć
 • Joachim Lelewel - matryce graficzne i odbitki (przed i po)
  12 zdjęć
 • Kto w domenie publicznej od 2023 roku?
  01.01.2023 34 zdjęcia
 • PRZEDMIOTY. GALERIA DESIGNU POLSKIEGO XX I XXI WIEKU
  9 zdjęć
 • Joachim Lelewel - Fotogaleria dzieł wiodących wystawy
  11 zdjęć
 • Fotogaleria wystawy Disce puer – podręczniki, encyklopedie i dzieła naukowe
  17 zdjęć
 • JÓZEF MEHOFFER - ŚW. SEBASTIAN I ŚW. MAURYCY
  5 zdjęć
 • Józef Czapski: malarstwo, rysunek, dzienniki
  14 zdjęć
 • Inspirowane Muzyką Karola Szymanowskiego
  7 zdjęć
 • Wyspiański. Nieznany
  9 zdjęć
 • Nowe Nabytki 2018
  5 zdjęć
 • Jan Cybis
  7 zdjęć
 • Druki
  5 zdjęć
 • Rękopisy iluminowane
  8 zdjęć
 • Rękopisy
  8 zdjęć
 • Militaria w zbiorach MNK
  19 zdjęć
 • Sto słynnych widoków Edo.
  Portret japońskiej stolicy
  21.07.2017 11 zdjęć
 • Akty
  09.08.2017 21 zdjęć
 • Kapelusz w świetle dnia
  24.07.2017 11 zdjęć
 • Ślub
  20.06.2017 17 zdjęć
 • Podróże Jana Matejki
  12.07.2017 8 zdjęć
WCZYTAJ WIĘCEJ
Sortuj
widok domyślny