Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Dział Sztuki Nowoczesnej

Dział Sztuki Nowoczesnej

 


Dział sztuki nowoczesnej Muzeum Narodowego w Krakowie gromadzi dzieła sztuki powstałe w okresie od ok. 1764 do ok. roku 1914: malarstwo, rzeźbę, rysunek, grafikę i fotografię. Obiekty te prezentowane są w ramach ekspozycji w Domu Jana Matejki, w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, w Domu Józefa Mehoffera oraz będą prezentowane na wystawie Sytuacja się zmieniła.

Dział sztuki nowoczesnej


Kierownik: Urszula Kozakowska-Zaucha
ukozakowska@mnk.pl

Kolekcja Działu należy do największych i najbardziej różnorodnych w zbiorach Muzeum. W jej skład wchodzą:

1. Kolekcja malarstwa i rysunku polskiego XIX wieku, w której skład wchodzą dzieła powstałe głównie w wieku XIX, ale również w 2 połowie wieku XVIII oraz na początku wieku XX. Są to prace takich artystów jak: Franciszek Smuglewicz, Marcello Bacciarelli, Jan Matejko, Maurycy Gottlieb, Henryk Rodakowski, Witold Pruszkowski, Józef Chełmoński, Stanisław Witkiewicz. W ramach kolekcji cenny jest zbiór prac Piotra Michałowskiego oraz Henryka Siemiradzkiego. Szeroko reprezentowana jest twórczość Aleksandra Kotsisa, Aleksandra Gierymskiego. Dział posiada również zespół malarstwa portretowego XVIII-XIX wieku.
Kontakt:
dr Aleksandra Krypczyk de Barra akrypczyk@mnk.pl
dr Barbara Ciciora bciciora@mnk.pl

2. Kolekcja sztuki przełomu XIX i XX wieku - jest to szczególnie bogaty zbiór sztuki odpowiadający podstawowym założeniom estetycznych i ideowych epoki. Obejmuje on dzieła malarskie, rysunkowe i graficzne najwybitniejszych polskich artystów tego czasu: Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego, Józefa Mehoffera Olgi Boznańskiej, Jana Stanisławskiego, Witolda Wojtkiewicza, Wojciecha Weissa, Leona Wyczółkowskiego, Ferdynanda Ruszczyca a także oraz rzeźbiarzy Ludwika Pugeta, Konstantego Laszczki czy Wacława Szymanowskiego. Uzupełnieniem tych prac jest największa w zbiorach kolekcja plakatów młodopolskich. Są to w większości dary osób prywatnych, w tym przede wszystkim Feliksa "Mangghi" Jasieńskiego, Erazma Barącza, Leona Kostki, czy Stanisława Tomkowicza.

Kontakt:
Urszula Kozakowska-Zaucha: ukozakowska@mnk.pl - sztuka Młodej Polski
Beata Studziżba-Kubalska bstudzizba@mnk.pl- twórczość Józefa Mehoffera
Krystyna Kulig Janarek kkulig@mnk.pl 
Irena Buchenfeld ibuchenfeld@mnk.pl

3. Kolekcja dawnej fotografii, która obejmuje ponad 80 tys. obiektów polskich i obcych z lat 1850-1945. Składa się z dwóch zasadniczych zespołów: fotografii i reprodukcji. Wśród fotografii przeważają odbitki, ale są także klisze, dagerotypy oraz pojedyncze odbitki na metalu, skórze i ceracie. Wśród autorów znajdują się najbardziej znani fotograficy, m.in.: Karol Beyer, Michał Greim, Ignacy Krieger czy Walery Rzewuski. W bogatej i różnorodnej kolekcji są m.in. portrety znanych osobistości oraz dokumentacja zabytków sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego. Znajdują się tu również archiwalne fotografie przedstawiające wnętrza i budynki oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie.
Reprodukcje pochodzą z czasopism wydawanych w XIX i początku XX wieku, są wśród nich również wytworne heliograwiury. Oddzielną kategorię stanowi kolekcja pocztówek, licząca ponad 6 tys. obiektów. Przeważają w niej reprodukcje, znacznie mniej jest pocztówek o charakterze odbitek fotograficznych, ze znaczkiem i korespondencją.

Kontakt:
Rafał Róg rrog@mnk.pl
Magdalena Święch mswiech@mnk.pl 
dr Joanna Kostecka jkostecka@mnk.pl