Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo
Pracownia Ikonografii Krakowa

Pracownia Ikonografii Krakowa

Pracownia Ikonografii Krakowa

Pracownia Ikonografii Krakowa została założona w roku 1964 przez prof. Jerzego Banacha w celu gromadzenia i naukowego opracowania dawnej ikonografii naszego miasta, czyli jego widoków powstałych przed rokiem 1918.

W Pracowni zewidencjonowano dotąd - pod postacią dokumentacji wizualnej oraz informacji - prawie 11 tys. widoków Krakowa, zarówno ogólnych, jak jego części, placów, ulic, poszczególnych budowli oraz ich wnętrz.

Ewidencjonowane są wszystkie widoki, niezależnie od techniki wykonania, a więc obrazy, rysunki, grafiki, fotografie itd., bez względu na poziom artystyczny tych prac; jedynym kryterium jest bowiem wartość poznawcza widoku, tzn. ilość i wiarygodność informacji o zabudowie miasta, jakie można z niej odczytać. W oparciu o ten materiał opracowywany jest, nie mający jak dotąd odpowiednika w Polsce, ikonograficzny katalog (seria Katalog Widoków Krakowa), który wychodząc od widoku i uzupełniając przekaz ikonograficzny informacjami pozyskanymi drogą kwerend bibliograficznych i archiwalnych, pokazuje przemiany, jakim ulegała postać miasta, w szczegółach znane niejednokrotnie tylko ze źródeł ikonograficznych. W tym sensie ikonografia doskonale uzupełnia wiedzę historyczną. Aktualnie w Pracowni opracowywany jest katalog widoków Śródmieścia, czyli części miasta zamkniętej niegdyś murami obronnymi, a dziś otoczonej Plantami.

We współpracy z TAiWPN Universitas opublikowane zostały dotąd cztery tomy Katalogu Widoków Krakowa: J. Banacha Ikonografia Rynku Głównego w Krakowie (1998), I. Kęder, W. Komorowskiego i A. Zeńczak, Ikonografia kościoła Mariackiego i placu Mariackiego, Małego Rynku, ulic Mikołajskiej, Siennej i Św. Krzyża (1999), W. Komorowskiego i I. Kęder, Ikonografia kościoła Dominikanów i ulicy Grodzkiej w Krakowie (2005) oraz I. Kęder i W. Komorowskiego, Ikonografia placu Wszystkich Świętych oraz ulic Franciszkańskiej, Poselskiej, Senackiej i Kanoniczej w Krakowie (2007). W najbliższym czasie ukaże się 5. tom autorstwa I. Kęder, W. Komorowskiego i A. Bromboszcz Ikonografia ulic Brackiej, Wiślnej, Gołębiej, Św. Anny, Szewskiej i Jagiellońskiej wraz z gmachem Collegium Maius w Krakowie.

W Pracowni powstają również inne publikacje, zarówno naukowe jak i popularyzatorskie poświęcone ikonografii, historii i sztuce Krakowa. Spośród ważniejszych prac, które ukazały się drukiem, można wymienić książki J. Banacha Dawne widoki Krakowa (1967 i 1982) i Kraków malowniczy. O albumach z widokami Krakowa w dziewiętnastym wieku (1980), W. Mossakowskiej i A. Zeńczak, Kraków na starej fotografii (1984), I. Podgórnik-Kęder, Romanizm w Krakowie (1985), W. Komorowskiego i A. Sudackiej, Rynek Główny w Krakowie (2008) czy I. Kęder, Kraków. Obrazy (2009).

J. Banach, I. Kęder i W. Komorowski należeli również do grona współautorów Encyklopedii Krakowa (1998-2000).
Zbiory Pracowni udostępniane są również dla celów naukowo-badawczych, konserwatorskich i popularyzacyjnych.

Kierownik Pracowni Ikonografii Krakowa: Iwona Kęder
Sukiennice, Rynek Główny, 31-042 Kraków
tel. 12 4335 443
e-mail: ikeder@mnk.pl
Słowa kluczowe: kolekcja MNK, zbiory
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję