Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Pracownia Ikonografii Krakowa

Pracownia Ikonografii Krakowa

Pracownia Ikonografii Krakowa została założona w roku 1964 przez prof. Jerzego Banacha w celu gromadzenia i naukowego opracowania dawnej ikonografii naszego miasta, czyli jego widoków powstałych przed rokiem 1918. Prace przy organizowaniu Pracowni, ustaleniu sposobu jej działania i metodyki dokumentowania zbiorów prowadziła prof. Wanda Mossakowska. Kierownikami Pracowni byli: w latach 1964–1991    Jerzy Banach, w l. 1992–1997 Anna Zeńczak, w l. 1998–2019 Iwona Kęder.

W Pracowni zewidencjonowano dotąd – pod postacią dokumentacji wizualnej oraz zbioru informacji – ponad 12 500 widoków Krakowa, zarówno ogólnych, jak jego części, placów, ulic, poszczególnych budowli oraz ich wnętrz.

Ewidencjonowane są wszystkie widoki, niezależnie od techniki wykonania, a więc obrazy, rysunki, grafiki, fotografie itd., a podstawowym kryterium ich oceny jest wartość poznawcza widoku, tzn. ilość i wiarygodność informacji o zabudowie miasta, jakie można z niego odczytać. W oparciu o ten materiał opracowywany jest, niemający jak dotąd odpowiednika w Polsce, ikonograficzny katalog, który wychodząc od widoku i uzupełniając przekaz ikonograficzny informacjami pozyskanymi drogą kwerend bibliograficznych i archiwalnych, pokazuje przemiany, jakim ulegała postać miasta, które – zwłaszcza w szczegółach – znane są niejednokrotnie tylko ze źródeł ikonograficznych. W tym sensie ikonografia doskonale uzupełnia wiedzę historyczną.

Aktualnie w Pracowni opracowywany jest katalog widoków Śródmieścia, czyli części miasta zamkniętej niegdyś murami obronnymi, a dziś otoczonej Plantami. W latach 1998-2022 zostało opublikowanych osiem tomów Katalogu; tomy od pierwszego do trzeciego pod redakcją Jerzego Banacha, tom piąty i następne pod redakcją Iwony Kęder (tomy 1-4 powstały we współpracy z TAiWPN Universitas, tomy kolejne zostały wydane przez Muzeum Narodowe). Do druku przygotowywane są tomy następne, opracowywane w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Serię zakończy tom jedenasty, przewidziany do druku w roku 2025.   

W Pracowni powstają również inne publikacje, zarówno naukowe jak i popularyzatorskie, poświęcone ikonografii, historii i sztuce Krakowa. Obok całego szeregu artykułów publikowanych w wydawnictwach fachowych, jest też kilka książek, a to: J. Banacha Dawne widoki Krakowa (1967 i 1982) i Kraków malowniczy. O albumach z widokami Krakowa w dziewiętnastym wieku (1980), W. Mossakowskiej i A. Zeńczak, Kraków na starej fotografii (1984), I. Podgórnik-Kęder, Romanizm w Krakowie (1985), W. Komorowskiego i A. Sudackiej, Rynek Główny w Krakowie (2008), I. Kęder, Kraków. Obrazy (2009), czy W. Komorowskiego, Średniowieczne domy krakowskie (2014).

Zbiory Pracowni są udostępniane dla celów naukowo-badawczych, konserwatorskich i popularyzacyjnych.

 

Kierownik działu: dr hab. Waldemar Komorowski e-mail: wkomorowski@mnk.pl 

 

 

Słowa kluczowe: kolekcja MNK, zbiory
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję