Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Dział Sztuki Dalekiego Wschodu

Dział Sztuki Dalekiego Wschodu

Gromadzenie dalekowschodnich zbiorów w Muzeum Narodowym zapoczątkował dar Wiktora Osławskiego z roku 1892 - stanowiły go dwa japońskie wazony ze scenami produkcji jedwabiu. Sztuka Japonii również dzisiaj zajmuje wyjątkową pozycję w kolekcji liczącej ponad 12600 obiektów, które pochodzą również z Chin, Korei, Mongolii, Tybetu, a także, choć w mniejszym zakresie, z Indii i Indonezji.
Największy i najbardziej jednolity zespół stanowi sztuka japońska, w tym zwłaszcza grafika szkoły ukiyo-e (ponad 4600 plansz, ilustrowanych książek i albumów) pochodząca z kolekcji Feliksa Jasieńskiego. Reprezentowani są tu najwięksi mistrzowie barwnego drzeworytu japońskiego od XVII do XIX wieku, m. in.: Suzuki Harunobu, Isoda Koryūsai, Torii Kiyonaga, Kitagawa Utamaro czy Toshūsai Sharaku.

Do znakomitości z kręgu szkoły Utagawa należą: Toyokuni, Kuniyoshi jak również Hiroshige. Na specjalną uwagę zasługuje Katsushika Hokusai, autor między innymi wzorników "Manga - różnorodne szkice", od których Feliks Jasieński zaczerpnął inspiracje do swojego pseudonimu Manggha. Drugim co do wielkości i wartości artystycznej zespołem japoników są militaria, w tym około 50 mieczy (katana, wakizashi, tachi), z których kilka okazów należy do najwyższej klasy artystycznej, podobnie jak zespół hełmów, masek i zbroi. Znaczący jest zbiór ponad 750 jelcy tarczowych tsuba oraz ozdobne części rękojeści miecza.
Na interesującą kolekcję laki japońskiej składają się puzderka na lekarstwa inrō wraz z ozdobnymi guzami netsuke z wieku XVIII-XIX, ponadto różnego typu szkatułki, czarki, stoliki, grzebienie itp. Wśród tkanin japońskich, szczególną uwagę zwraca zespół 30 pasów obi, kimona oraz makaty przeważnie z XVIII i XIX wieku. Zbiór ceramiki japońskiej obejmuje późne dziewiętnastowieczne wyroby, produkowane na eksport dla Europy.

Kolekcję sztuki japońskiej uzupełniają malowidła na jedwabiu i papierze, z których najwcześniejsze pochodzą z XVII wieku. Rzeźbę japońską reprezentują figury bóstw z brązu i drewna, jak również drobna plastyka z kości słoniowej, tzw. netsuke i okimono. Spośród innych wyrobów rzemiosła artystycznego wymienić należy wyroby z emalii komórkowej, artystycznie plecione kosze i instrumenty muzyczne.

W obrębie kolekcji sztuki chińskiej na szczególną uwagę zasługuje liczący ok. 400 obiektów zbiór ceramiki, w tym dar prof. Juliana Nowaka. Są to dzieła powstałe w okresie od dynastii Han do czasów dynastii Qing (II w. p.n.e. - XIX/XX w.). Chińskie tkaniny reprezentują ubiory męskie i kobiece, tzw. emblematy mandarynów, makaty i fragmenty haftów, przeważnie z XVIII i XIX wieku. Niewielki zbiór nefrytów, emalii i rzeźb z kości słoniowej pochodzi z końca panowania dynastii Qing, podobnie kilkanaście sztuk broni drzewcowej i mieczy.

Przed II wojną światową, orientalia z kolekcji Jasieńskiego były kilkakrotnie wystawiane przez Muzeum Narodowe. W roku 1934, w Kamienicy Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego otwarto stałą wystawę jego zbiorów, prezentującą wybraną część dorobku darowanego Muzeum. W czasach powojennych organizowano wystawy krajowe i zagraniczne, m.in. w Niemczech, Japonii, na Węgrzech i w Belgii. Niemal wszystkim wystawom towarzyszyły katalogi autorstwa kustoszy Działu oraz współpracujących z nimi specjalistów. Równolegle z działalnością wystawienniczą prowadzone są wykłady, kwerendy i działalność promująca zbiory dalekowschodnie MNK zarówno w kraju jak i zagranicą.

W roku 2005 zbiory zostały przejęte w depozyt przez Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha (od roku 2008 Muzeum).

Kolekcja jest nadal opracowywana przez kustoszy Muzeum Narodowego w Krakowie i pozostaje pod stałą opieką pracowni konserwatorskich MNK.

opracowanie: Beata Romanowicz, Kustosz Działu Sztuki Dalekiego Wschodu

Kierownik: Beata Romanowicz - tel. +48 12 4335 471
bromanowicz@mnk.pl