Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Dział Zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich

Dział Zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich

Dział Głównego Inwentaryzatora informuje, że od dnia 10.10.2017 roku do odwołania, wstrzymane zostaje przyjmowanie i realizowanie wszelkich kwerend i wypożyczeń ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich.


Dział Zbiory Muzeum Książąt Czartoryskich obejmuje zabytki należące do powstałej w Puławach na przełomie XVIII i XIX wieku kolekcji księżnej Izabeli Czartoryskiej, w której zgromadzone zostały pamiątki narodowe oraz dzieła sztuki związane z kulturą, tradycją i historią Polski i Europy. Do znacznego wzbogacenia kolekcji przyczynił się wybitny kolekcjoner, książę Władysław Czartoryski, mieszkający w Paryżu (od czasu emigracji po Powstaniu Listopadowym 1830 miejscem pobytu rodziny Czartoryskich stał się Hôtel Lambert). Jemu to zawdzięczamy przywiezienie zbiorów do Polski i stworzenie w Krakowie Muzeum XX Czartoryskich, otwartego w roku 1876. Grabione przez nazistów, następnie odzyskane, zbiory Czartoryskich, z mocy prawa nie podlegające upaństwowieniu, w r. 1950 wcielone zostały jako depozyt do Muzeum Narodowego w Krakowie. W roku 1991 nieruchomości oraz zbiory muzealne i biblioteczne - z woli spadkobiercy, księcia Adama Karola Czartoryskiego de Borbón - Orleans, przeszły na własność Fundacji Książąt Czartoryskich. Zakupione w 2016 przez Państwo Polskie, na mocy umowy z dnia 21 VI 2017 są własnością Muzeum Narodowego w Krakowie.

Kolekcja Działu Zbiory Muzeum Książąt Czartoryskich ma charakter zamknięty i ujęta jest w zespoły: zabytków sztuki starożytnej, europejskiego malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego wraz ze zbrojownią oraz grafik przechowywanych w Gabinecie Rycin i Rysunków.
Poszczególne grupy obiektów można zaliczyć do najcenniejszych w polskich kolekcjach muzealnych.

Obiekty sztuki starożytnej reprezentują rozwój kultur egipskiej, greckiej, etruskiej i rzymskiej oraz pokazują ich wzajemne wpływy. Wśród licznych przedmiotów codziennego użytku uwagę zwracają sarkofagi egipskie i etruskie, fragmenty papirusów z tekstami Księgi Umarłych, greckie wazy czarno – i czerwonofigurowe, fragmenty fresków pompejańskich, rzeźba Wenus typu Medici oraz dwa portrety mumiowe - znakomite przykłady antycznego malarstwa na drewnie. Do rzadkości należy etruskie zwierciadło z brązu z reliefowym wyobrażeniem Prometeusza.

Najcenniejszymi zabytkami w kolekcji malarstwa i rzeźby są: dzieło Leonarda da Vinci Dama z gronostajem (ok. 1490) oraz Rembrandta van Rijn Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem (1638). Zbiory malarstwa dają możliwość zapoznania się obiektami powstałymi od okresu średniowiecza do XIX wieku a poszczególne przykłady układają się w zespoły ilustrujące działalność warsztatów zachodnioeuropejskich i polskich realizujących tematykę zarówno sakralną, jak i świecką. Wyjątkową wartość przedstawiają włoskie obrazy gotyckie i wczesnorenesansowe, wśród których znajduje się m.in. Madonna z Dzieciątkiem Mistrza Klarysek (Siena, koniec XIII w.). Ze względu na historyczny charakter kolekcji puławskiej znaczące miejsce zajmują portrety sławnych postaci jak np. miniatury rodziny Jagiellonów z warsztatu Łukasza Cranacha Młodszego (ok. 1490). Rodzinny aspekt kolekcji podkreślają natomiast portrety członków rodziny.

Zbiór rzemiosła artystycznego obejmuje zarówno obiekty o wysokiej randze artystycznej i historycznej związane z postaciami zasłużonymi dla historii Polski oraz historii powszechnej, jak również przedmioty o charakterze pamiątek i relikwii. Cenne zespoły tworzą wyroby z kości słoniowej - dzieła artystów bizantyjskich, francuskich, niemieckich i włoskich od wieku XI po XVIII, średniowieczne i renesansowe emalie głównie z warsztatów w Limoges, ale także wyroby lotaryńskie i katalońskie. Reprezentowana jest również renesansowa majolika włoska i hiszpańsko-mauretańska, porcelana miśnieńska, wczesne szkła weneckie, tkaniny i kobierce oraz sztuka orientalna, głównie perska i turecka. Wartościową grupą zabytków są medale polskie i zagraniczne oraz kolekcja monet polskich. Zbrojownia, pochodząca w większości z kolekcji puławskiej, obejmuje broń królów i hetmanów, trofea wojenne, symboliczne znaki wodzów, buławy i buzdygany, szable pozyskane od rodzin arystokratycznych Lubomirskich, Potockich, Radziwiłłów, Sapiehów, Zamoyskich. W zbiorze znalazły się także pamiątki po królach ze skarbca koronnego na Wawelu, trofea tureckie wzięte pod Wiedniem w 1683 r., ale też przedmioty związane z Tadeuszem Kościuszką czy księciem Józefem Poniatowskim. Wśród zabytków zachodnioeuropejskich wyróżnia się zespół pozyskany z arsenału cesarskiego w Wiedniu oraz z arsenału brukselskiego.

W zbiorach Gabinetu Rycin i Rysunków znajdują się zabytki przedstawiające portrety osobistości polskich i cudzoziemców, ryciny o tematyce historycznej oraz religijnej a także widoki miejscowości polskich i zagranicznych. W kolekcji przechowywane są dzieła takich artystów jak chociażby Jacques Callot, Stefano Della Bella, Jan Piotr Norblin.
Szczególną wartością odznaczają się przykłady grafiki włoskiej z XV i XVI w., zbiór rycin manierystów antwerpskich, a także ryciny Albrechta Dürera, 12 wielkich pejzaży według Petera Bruegela Starszego, Krajobraz z trzema drzewami Rembrandta. Osobną grupę stanowią rysunki zagraniczne jak np. Trzy głowy kobiece Gerarda Davida, czy prace Pietera Bruegela Starszego, Giandomenica Tiepola i innych. W kolekcji znajdują się również plany architektoniczne, m.in. związane z przebudową kamienic na rogu ulic św. Jana i Pijarskiej, dawnego klasztoru Pijarów oraz Arsenału na kompleks budynków Muzeum i Biblioteki Czartoryskich.

Dział sprawuje również opiekę nad dwoma zespołami zabytków z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie: zbiór sztuki starożytnej eksponowany jest aktualnie na wystawie Znajduję starożytności bardzo piękne. Antyk okiem kolekcjonera prezentowanej na Zamku Królewskim w Niepołomicach zaś europejskie malarstwo i rzeźba znajdują się na stałej wystawie w Ośrodku Kultury Europejskiej EUROPEUM.

Kierownik: dr Katarzyna Płonka-Bałus
Kurator Muzeum Książąt Czartoryskich

tel. 797 029 934
kbalus@mnk.pl

Słowa kluczowe: kolekcja MNK, zbiory
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję