Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

XXI - Dział "Pracownia Ikonografii Krakowa"

XXI - Dział "Pracownia Ikonografii Krakowa"

Pracownia Ikonografii Krakowa została założona w roku 1964 przez prof. Jerzego Banacha w celu gromadzenia i naukowego opracowania dawnej ikonografii naszego miasta, czyli jego widoków powstałych przed rokiem 1914.

W Pracowni zewidencjonowano dotąd – pod postacią dokumentacji wizualnej oraz zbioru informacji - ponad 10 000 widoków Krakowa, zarówno ogólnych, jak jego części, placów, ulic, poszczególnych budowli oraz ich wnętrz.

Ewidencjonowane są wszystkie widoki, niezależnie od techniki wykonania, a więc obrazy, rysunki, grafiki, fotografie itd., a podstawowym kryterium ich oceny jest wartość poznawcza widoku, tzn. ilość i wiarygodność informacji o zabudowie miasta, jakie można z niej odczytać. W oparciu o ten materiał opracowywany jest, niemający jak dotąd odpowiednika w Polsce, ikonograficzny katalog, który wychodząc od widoku i uzupełniając przekaz ikonograficzny informacjami pozyskanymi drogą kwerend bibliograficznych i archiwalnych, pokazuje przemiany, jakim ulegała postać miasta, które zwłaszcza w szczegółach znane są niejednokrotnie tylko ze źródeł ikonograficznych. W tym sensie ikonografia doskonale uzupełnia wiedzę historyczną.

Aktualnie w Pracowni opracowywany jest katalog widoków Śródmieścia, czyli części miasta zamkniętej niegdyś murami obronnymi, a dziś otoczonej Plantami. We współpracy z TAiWPN Universitas opublikowane zostały dotąd cztery tomy Katalogu: J. Banacha Ikonografia Rynku Głównego w Krakowie (1998), I. Kęder, W. Komorowskiego i A. Zeńczak, Ikonografia kościoła Mariackiego i placu Mariackiego, Małego Rynku, ulic Mikołajskiej, Siennej i Św. Krzyża (1999), W. Komorowskiego i I. Kęder, Ikonografia kościoła Dominikanów i ulicy Grodzkiej w Krakowie (2005) oraz I. Kęder i W. Komorowskiego, Ikonografia placu Wszystkich Świętych oraz ulic Franciszkańskiej, Poselskiej, Senackiej i Kanoniczej w Krakowie (2007). Tom piąty autorstwa I. Kęder, W. Komorowskiego i A. Bromboszcz Ikonografia ulic Brackiej, Wiślnej, Gołębiej, Św. Anny, Szewskiej i Jagiellońskiej wraz z gmachem Collegium Maius w Krakowie został złożony do druku.

W Pracowni powstają również inne publikacje, zarówno naukowe jak i popularyzatorskie, poświęcone ikonografii, historii i sztuce Krakowa. Obok całego szeregu artykułów publikowanych w wydawnictwach fachowych, jest też kilka książek, a to: J. Banacha Dawne widoki Krakowa (1967 i 1982) i Kraków malowniczy. O albumach z widokami Krakowa w dziewiętnastym wieku (1980), W. Mossakowskiej i A. Zeńczak, Kraków na starej fotografii (1984), I. Podgórnik-Kęder, Romanizm w Krakowie (1985), W. Komorowskiego i A. Sudackiej, Rynek Główny w Krakowie (2008) czy I. Kęder, Kraków. Obrazy (2009).
J. Banach, I. Kęder i W. Komorowski należeli również do grona współautorów Encyklopedii Krakowa (1998-2000).

Zbiory Pracowni są udostępniane dla celów naukowo-badawczych, konserwatorskich i popularyzacyjnych.

Kierownik działu: Iwona Kęder
e-mail: ikeder@mnk.pl 
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję