Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

II - Dział Nowoczesnego Polskiego Malarstwa i Rzeźby

II - Dział Nowoczesnego Polskiego Malarstwa i Rzeźby

Dział nowoczesnego polskiego malarstwa i rzeźby gromadzi w trzech poddziałach: malarstwo polskie XIX (ok. 1280), malarstwo XX i XXI wieku (ok. 3700 prac) oraz rzeźbę XIX, XX i XXI wieku (ok. 1720 prac zrealizowanych w różnych technikach).

Kolekcja malarstwa polskiego XIX wieku przechowywana jest w Sukiennicach. W jej skład wchodzą dzieła powstałe głównie w wieku XIX, ale również w 2 połowie wieku XVIII oraz na początku wieku XX. Początki kolekcji związane są z ofiarowaniem przez Henryka Siemiradzkiego obrazu Pochodnie Nerona w 1879 r. Wydarzenie to stało się impulsem, dzięki któremu kolejni artyści i osoby prywatne przekazywały do zborów muzeum kolejne dary.

W zbiorach poddziału znalazły się prace takich artystów jak: Franciszek Smuglewicz, Marcello Bacciarelli, Artur Grottger, Jan Matejko, Maurycy Gottlieb, Henryk Rodakowski, Witold Pruszkowski, Józef Chełmoński, Stanisław Witkiewicz. W ramach kolekcji s cenny jest zbiór prac Piotra Michałowskiego oraz Henryka Siemiradzkiego. Szeroko reprezentowana jest twórczość Aleksandra Kotsis, Aleksandra Gierymskiego. Dział posiada również zespół malarstwa portretowego XVIII-XIX wieku.

Szczególnie bogaty jest zbiór malarstwa i rzeźby okresu Młodej Polski odpowiadający podstawowym założeniom estetycznych i ideowych epoki. Obejmuje on dzieła najwybitniejszych artystów tego czasu: Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego, Olgi Boznańskiej, Jana Stanisławskiego, Witolda Wojtkiewicza, Wojciecha Weissa, Ferdynanda Ruszczyca oraz rzeźbiarzy Ludwika Pugeta, Konstantego Laszczki czy Wacława Szymanowskiego. Są to w większości dary osób prywatnych, w tym przede wszystkim Feliksa Mangghi Jasieńskiego, Erazama Barącza, Leona Kostki, czy Stanisława Tomkowicza. Bogaty zbiór obrazów trafił do kolekcji również dzięki zapisom testamentowym samych artystów lub ich rodzin.

Wśród dzieł z okresu dwudziestolecia międzywojennego ważny zespół tworzą dzieła członków grupy Formistów, w tym Stanisława Ignacego Witkiewicza - Witkacego, Leona Chwistka, Tytusa Czyżewskiego, Zbigniewa Pronaszki , Konrada Winklera. Dział II b posiada również w miarę reprezentacyjny zbiór polskiego koloryzmu – zarówno przedwojennego (prace m.in. Jana Cybisa, Rudzkiej Cybis, Waliszewskiego), jak i powojennego (A. Nacht Samborski, Józef Czapski).

Zbiory współczesnego malarstwa polskiego (po 1945 r.) stanowią w miarę pełny przegląd zjawisk w sztuce polskiej 2. połowy XX wieku. Szczególnie dobrze reprezentowani są artyści związani z krakowską ASP i krakowskim środowiskiem artystycznym. Są tu dzieła artystów związanych z Grupą Krakowską: Tadeusza Kantora, Jonasza Sterna, Marii Jaremy, Jerzego Nowosielskiego, Jerzego Beresia czy Adama Marczyńskiego. Efektownym uzupełnieniem jest unikatowa grupa monumentalnych prac malarskich i rzeźbiarskich związanych z wystawą w 1975 roku – „Widzieć i zrozumieć”.

W zbiorach Działu II ważne miejsce zajmuje d zespół prac artystów „pokolenia Arsenału” - Andrzeja Wróblewskiego, Jana Tarasina, Jana Szancenbacha, Andrzeja Strumiłło, Jana Lebensteina. Dobrze reprezentowani są członkowie grupy „Wprost”: Leszek Sobocki, Maciej Bieniasz, Zbylut Grzywacz i Jacek Waltoś. Ważne miejsce zajmuje zbiór prac artystów zaliczanych dziś do „Pokolenia 80”.

W latach 2000-2001 kolekcja sztuki nowoczesnej została uzupełniona o dzieła grupy „Ładnie”, a w latach następnych, w związku z otwarciem stałej Galerii Sztuki Polskiej XX wieku poszerzona została o reprezentatywne przykłady sztuki aktualnej ( prace Marty Deskur, Alicji Żebrowskiej, Marka Chlandy, Grzegorza Sztwiertni, Piotra Lutyńskiego, Zbigniewa Warprchowskiego).


Kierownik: Urszula Kozakowska-Zaucha
ukozakowska@mnk.pl