Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

XX - Dział Starej Fotografii

XX - Dział Starej Fotografii

Kolekcja obejmuje ponad 80 tysięcy obiektów polskich i obcych z lat 1850–1945. Składa się z dwóch zasadniczych zespołów: fotografii i reprodukcji. Wśród fotografii przeważają odbitki, ale są także klisze, dagerotypy oraz pojedyncze odbitki na metalu, skórze i ceracie.

Na niektórych obiektach widnieją interesujące adnotacje rękopiśmienne, będące cennym źródłem historycznym. Integralną część większości fotografii stanowią ozdobne kartoniki z nadrukami firmowymi.

Pośród ich autorów figurują znani fotograficy: Karol Beyer, Michał Greim, Ignacy Krieger czy Walery Rzewuski. W bogatej i różnorodnej kolekcji są m.in. portrety znanych osobistości oraz dokumentacja zabytków sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego. Znajdują się tu również fotografie przedstawiające wnętrza i budynki Oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie w różnych okresach – od końca XIX wieku poczynając.

Wiele reprodukcji pochodzi z czasopism wydawanych w XIX i początku XX wieku, ale są wśród nich także wytworne heliograwiury.

Oddzielną kategorię stanowi kolekcja pocztówek, licząca ponad 6 tysięcy obiektów. Przeważają w niej reprodukcje, znacznie mniej jest pocztówek o charakterze odbitek fotograficznych, ze znaczkiem i korespondencją.

Istotną część zbioru stanowią albumy na fotografie i pocztówki.

Dział utworzono w 2001 roku, przedtem zbiór wchodził w skład Działu Głównego Inwentaryzatora.

Kierownik działu: Rafał Róg
e-mail: rrog@mnk.pl
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję