Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

VII - Gabinet Numizmatyczny

VII - Gabinet Numizmatyczny

Gabinet Numizmatyczny został założony w 1883 roku. Początkowo jego zbiór był bardzo skromny, a rozrastał się głównie dzięki hojności prywatnych ofiarodawców. Darowizna kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego dokonana w 1903 roku spowodowała radykalną zmianę rangi Gabinetu, który stał się właścicielem najbardziej reprezentatywnego zbioru monet i medali polskich z szeregiem unikatów (wystarczy wymienić denar Bolesława Chrobrego GNEZDVN CIVITAS oraz dukat Władysława Łokietka). Kolekcji towarzyszył starannie opracowany katalog - ceniony i używany do dziś. Wkrótce napłynęły dalsze dary, w tym zespoły monet pochodzące ze skarbów (Dzierznica, Pełczyska). Obiekty pozyskiwano także dokonując zakupów (m.in. na aukcjach w Niemczech) oraz wymieniając dublety. Po II wojnie Gabinet wzbogaciły się o kolejne darowizny, m.in. Karola Halamy - monety antyczne, Jadwigi i Andrzeja Kleczkowskich (po Zygmuncie Zakrzewskim) - cenne monety piastowskie, czy w ostatnich latach Lecha Kokocińskiego - m.in. kolekcja monet antycznych i fałszywych.

Obecnie zbiór Gabinetu liczy około 100 tysięcy obiektów. Składają się na niego m.in.: monety antyczne (ok. 9000), polskie i obce (ok. 49 300, m.in. średniowieczne niemieckie, anglosaskie i czeskie), medale (ok. 6 900), medaliki religijne (2646 sztuk), banknoty (ok. 13 160), varia (ok. 5000 obiektów, w tym m.in. unikatowy zestaw dziewiętnastowiecznych stempli majnertowskich, służących do fałszowania monet mennicy warszawskiej, czy pieniądz egzotyczny), a także monety zastępcze i prywatne.

Spośród obiektów antycznych na uwagę zasługują monety greckie epoki archaicznej, aleksandryjskie oraz celtyckie. Najliczniej reprezentowane są monety cesarstwa rzymskiego.

W zbiorze monet polskich szczególnie cenny jest zespół denarów pierwszych Piastów, brakteatów hebrajskich Mieszka III, groszy Kazimierza Wielkiego, pierwszych polskich monet złotych i talarów oraz donatyw gdańskich i toruńskich (XVI-XVII wiek). Z grupy numizmatów historycznie z Polską związanych trzeba wymienić monety krzyżackie, pochodzące z lenn nadbałtyckich oraz sasko-polskie.

Dość licznie reprezentowane są banknoty. Spośród polskich należy wyróżnić pierwsze rodzime pieniądze papierowe z czasów powstania kościuszkowskiego 1794 roku.

Kolekcja medali (XVI-XX wiek) obejmuje przede wszystkim medale polskie (królewskie i prywatne) oraz obce, głównie jednak wiążące się w jakikolwiek sposób z Polską. Znajdują się w niej dzieła najwybitniejszych artystów tej dziedziny sztuki: Samuela Ammona, Sebastiana Dadlera, Jana Filipa Holzhaeussera i Christiana Wermutha.

Zbiory numizmatyczne są udostępniane do celów badawczych oraz osobom szczególnie zainteresowanym po uprzednim porozumieniu z pracownikami Gabinetu .

Kierownik działu: dr hab. Jarosław Bodzek, jbodzek@mnk.pl
tel. +48 (012) 433-58 50, + 48 (012) 433-58-51
e-mail: numizmatyka@mnk.pl