Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Projekty naukowo-badawcze

Projekty naukowo-badawcze

Zakończenie projektu – Badanie polskich strat wojennych

Celem projektu „Badanie polskich strat wojennych: Straty wojenne MNK i kolekcji Książąt Czartoryskich digitalizacja posiadanej i odnalezionej dokumentacji wizualnej” było uzupełnienie posiadanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie dokumentacji wizualnej, dotyczącej strat wojennych oraz stworzenie kompleksowej bazy wiedzy nt. obiektów utraconych w czasie II wojny światowej. Baza ta byłaby niezwykle pomocna przy prowadzeniu poszukiwań strat wojennych. Dwuletni program badawczy prowadzony był w latach 2018-2019.

Co skrywała Szkatuła Królewska?

Była zrobiona z drewna, z okładziną hebanową, wyposażona w złote okucia i uchwyty w formie lwich głów, połączone grubym łańcuchem. W jej wnętrzu przechowywano ozdobny krzyż Zygmunta Starego, wykonany z czerwonego jaspisu, złoty pierścień z wielkim diamentem, należący również do króla, krzyż Anny Jagiellonki zwany wdowim; czarne szkatułki królowej Bony z roku 1518… Zaginione skarby ze zbiorów Muzeum Narodowego wciąż czekają na odnalezienie.

DET-ART

DET-ART - Metoda nieinwazyjnego obrazowania rozkładu pierwiastków do badań dzieł sztuki.
Celem projektu DET-ART, realizowanego przez interdyscyplinarny zespół pracowników Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH, WFiIS) oraz Muzeum Narodowego w Krakowie (MNK), jest opracowanie metody obrazowania rozkładu pierwiastków zawartych w pigmentach oraz innych materiałach tworzących dzieła sztuki w oparciu o rentgenowską analizę fluorescencyjną. Opracowana metoda obrazowania będzie odpowiednia do zastosowania w warunkach laboratoriów muzealnych.

Twórczy kod Maksymiliana Gierymskiego

Rola Maksymiliana Gierymskiego jako inicjatora rozwoju nowoczesnej polskiej szkoły pejzażowej jest jednym z kluczowych problemów sztuki polskiej XIX wieku. Dlatego też Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych Muzeum Narodowego w Krakowie podjęło interdyscyplinarne badania nad twórczością tego malarza, w celu określenia "twórczego kodu” Maksymiliana Gierymskiego, a w dalszym etapie również innych artystów z kręgu polskiej kolonii w Monachium, nawiązujących do jego dzieł.