Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Badanie polskich strat wojennych

Fot. Agata Jabłońska, MNK.

Badanie polskich strat wojennych

Straty wojenne Muzeum Narodowego w Krakowie obejmują łącznie 1163 obiekty, w tym straty wojenne dzieł sztuki z MNK to 836 obiektów, a 327 to obiekty z Kolekcji Czartoryskich. Są to przedmioty zrabowane przez niemieckich okupantów, którymi między innymi dekorowano siedziby Głównego Gubernatora, urzędy niemieckie i niektóre lokale użytkowe.
Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Krakowa i przejęciu przez Niemców zarządu miasta oraz wszelkich podległych instytucji mieliśmy do czynienia z planowym, świadomym zajmowaniem krakowskich zasobów muzealnych. Ma to związek z wizytami specjalistów niemieckich w Krakowie w latach trzydziestych XX wieku. "Wypożyczenia" obiektów do dekorowania wnętrz urzędów i lokali prywatnych obejmowały zbiory obrazów, grafik, tkanin i mebli, które zarówno wyglądem, jak wartością miały pasować do nowych miejsc. Zawłaszczając ważniejsze przedmioty, przedstawiciele ówczesnych władz pozostawiali w Muzeum - choć niechętnie - wykazy przejętych muzealiów opatrzonych numerami inwentarzowymi. Te właśnie dokumenty, w połączeniu są niepodważalnym dowodem straty wojennej MNK i Kolekcji Książąt Czartoryskich.

Celem projektu jest uzupełnienie posiadanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie dokumentacji wizualnej na temat strat wojennych i stworzenie kompleksowej bazy wiedzy wprowadzającej nową jakość badań nad stratami wojennymi. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie kwerend w krajowych instytucjach kultury dla pozyskania wizerunków obiektów, znajdujących się na liście strat wojennych Muzeum Narodowego w Krakowie z uwzględnieniem Kolekcji Książąt Czartoryskich, ich digitalizacja i umieszczenie cyfrowych wizerunków w programie do ewidencji elektronicznej i katalogowania zbiorów muzealnych oraz zarządzania procesami muzealnymi MONA w Rejestrze Strat Wojennych. Działaniom projektowym będzie towarzyszyć kampania informacyjno-promocyjna. Rezultatem projektu będzie pełna dokumentacja na temat strat wojennych, obejmująca nie tylko metadane opisowe, ale również ich wizerunki cyfrowe oraz wypracowane dobre praktyki i wysokie standardy kompleksowego opracowania dokumentacji strat wojennych.

Muzeum Narodowe posiada szereg dokumentów archiwalnych dotyczących dziejów strat wojennych. Ze względu na wielkość posiadanych zbiorów i brak odpowiednich funduszy, MNK nie posiadało pełnej dokumentacji fotograficznej swoich zbiorów, co utrudniło ich późniejszą identyfikację. Wyjątek stanowiły szklane negatywy i dawne odbitki fotograficzne, zamawiane przez osoby z zewnątrz dla potrzeb publikacji. Poszukiwania wizerunków dzieł sztuki będą musiały skupić się na badaniu czasopism, przewodników i katalogów wystaw organizowanych przed 1939 rokiem. Będziemy szukać w Muzeum Historii Fotografii, Muzeum Etnograficznym Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Muzeum ASP, Bibliotece Jagiellońskiej, zbiorach Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, biblioteki PAU i PAN w Krakowie, w Archiwum Narodowym w Krakowie, w dokumentach Zamku w Gołuchowie i innych instytucjach, również w oparciu o zasoby cyfrowe. Dane zostaną zdigitalizowane i udostępnione, dokumentacja zostanie przekazana do baz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program jest dwuletni (lata 2018-2019), obejmuje kwerendy archiwalne, digitalizację, publikację materiałów oraz kampanię informacyjną na temat strat wojennych. Na realizację zadań MNK otrzymało dotację z MKiDN w kwocie 21 600 zł w 2018 i 31 600 zł w 2019 roku.

Projekt dofinansowano ze środków MKiDN Fundusz Promocji Kultury

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję