Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Twórczy kod Maksymiliana Gierymskiego

Twórczy kod Maksymiliana Gierymskiego

Rola Maksymiliana Gierymskiego jako inicjatora rozwoju nowoczesnej polskiej szkoły pejzażowej jest jednym z kluczowych problemów sztuki polskiej XIX wieku. Dlatego też Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych Muzeum Narodowego w Krakowie podjęło interdyscyplinarne badania nad twórczością tego malarza, w celu określenia "twórczego kodu” Maksymiliana Gierymskiego, a w dalszym etapie również innych artystów z kręgu polskiej kolonii w Monachium, nawiązujących do jego dzieł.
Projekt zakłada wykonanie badań z zakresu historii sztuki, archiwistyki, konserwacji oraz nauk ścisłych.
Głównym celem specjalistów z Muzeum Narodowego w Krakowie (MNK) jest określenie roli Maksymiliana Gierymskiego jako inicjatora rozwoju pierwszej nowoczesnej polskiej szkoły pejzażowej ukształtowanej w monachijskim środowisku artystycznym w latach 1867-1900.

Badania przebiegają w dwóch podstawowych etapach. Obecnie realizowany jest pierwszy z nich, polegający na pogłębieniu, usystematyzowaniu oraz reinterpretacji wiedzy na temat życia i twórczości Maksymiliana Gierymskiego. Ikonograficzna, formalna oraz technologiczna charakterystyka głównych prac Gierymskiego pozwoli na wypracowanie miarodajnych metod, ułatwiających możliwie szeroką analizę dzieł tego wybitnego artysty.

W projekcie wykorzystywane są interdyscyplinarne badania z zakresu historii sztuki i archiwistyki, które obejmują polskie i zagraniczne kolekcje muzealne, w tym prywatne, rynek antykwaryczny oraz zbiory biblioteczne i archiwalne, przede wszystkim na terenach Polski, Niemiec, Czech, również w celu próby zlokalizowania dzieł uznawanych za zaginione.

Prace badawcze z dziedziny konserwacji oraz nauk ścisłych, wykonywane w oparciu o nieinwazyjne metody badawcze, umożliwią określenie techniki i technologii wybranych, reprezentatywnych obrazów Maksymiliana Gierymskiego. Podstawę stanowią analizy i fotografie w świetle widzialnym, świetle ultrafioletowym, w promieniach podczerwonych oraz promieniach rentgenowskich. Obserwacje w światłach analitycznych wzbogacone zostaną badaniami składu pierwiastkowego farb wykonywanymi za pomocą spektroskopu fluorescencji rentgenowskiej.

W wyniku przeprowadzonych do tej pory badań nasz zespół wyodrębnił kilka charakterystycznych cech techniki i technologii Maksa Gierymskiego. Artystę wyróżnia, np. sposób budowania nastrojowego światła w nokturnach uzyskiwanego na bazie żółcieni kadmowej. Ponadto, wykonane rentgenogramy ujawniły interesujący fakt, iż wiele obrazów Gierymskiego kryje pod spodem inne kompozycje, zamalowane przez artystę. Uzyskanie tak unikatowej wiedzy w odniesieniu do twórczości jednego z najważniejszych artystów polskich XIX wieku znacznie wzbogaci stan badań na temat rozwoju polskiej sztuki oraz ułatwi atrybucję prac Gierymskiego, w tym również weryfikację dzieł wątpliwych i przypisywanych artyście – mówi dr Aleksandra Krypczyk, kurator wystawy "Maksymilian Gierymski: dzieła, inspiracje, recepcja”, która została otwarta w MNK w 140. rocznicę śmierci malarza.

Wobec równolegle odbywającej się w 2014 roku wystawy prac brata Maksymiliana – Aleksandra Gierymskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie, Laboratorium Muzeum Narodowego w Krakowie w ramach współpracy obu instytucji kultury wykonuje także nieinwazyjne badania 10 obrazów olejnych Aleksandra Gierymskiego z kolekcji warszawskiego Muzeum Narodowego.

- To już kolejny ważny projekt naukowo-badawczy Muzeum Narodowego w Krakowie, wykorzystujący potencjał i możliwości techniczne LANBOZ-u, który stanowi obecnie najnowocześniejsze i najlepiej wyposażone muzealne laboratorium w Polsce, wspierające ochronę dziedzictwa kulturowego. Jesteśmy bardzo dumni nie tylko z faktu posiadania takiego laboratorium, ale również z kompetencji naszych konserwatorów i naukowców, które pozwalają na prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie. Wykonujemy badania i analizy nie tylko na rzecz zbiorów naszego, krakowskiego Muzeum, ale i wielu innych ważnych muzeów i kolekcji, w tym dla Muzeum Narodowego w Warszawie – dodaje Janusz Czop, wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.

Projekt "Twórczość Maksymiliana Gierymskiego a sztuka polskich monachijczyków w latach 1867-1900 – badania interdyscyplinarne" został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/B/HS2/03970

Planowany okres realizacji projektu: 36 miesięcy

Osoby realizujące projekt:
dr Aleksandra Krypczyk - kierownik projektu
mgr Elżbieta Zygier – konserwator dzieł sztuki
dr Anna Klisińska-Kopacz – chemik
mgr Piotr Frączek - konserwator dzieł sztuki
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję