Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

TP MNK - PODSUMOWANIE 2019 ROKU

TP MNK - PODSUMOWANIE 2019 ROKU

Szybko minął nam kolejny rok w którym braliśmy udział w zaplanowanych wystawach, spotkaniach i wycieczki a mianowicie:

W dniu 10.01.2019 r braliśmy udział w zwiedzaniu wystawy „Niepodległość – wokół myśli historycznej J. Piłsudskiego" ,oprowadzał nas kurator wystawy p. Piotr Wilkosz.
17 stycznia 2019 r. w Pałacu Czapskich zwiedzaliśmy wystawę „ A ślady zasypał piasek” Na wystawie eksponowane były numizmatyczne i archeologiczne skarby żołnierzy 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie oraz zgromadzone przez ks. Stefana Pietruszkę-Jabłonowskiego, które były przechowywanych w Muzeum Polskim w Jerozolimie. W lutym 2016 r. zbiór ten został przekazany przez Urząd Starożytności Izraela do Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie.

Kamienne odważniki Lampki oliwne


25 stycznia 2019 r. w Domu Józefa Mehoffera wysłuchaliśmy odczytu wygłoszonego przez p. Janusza Nowaka na temat „ Józef Czapski i jego drogi do niepodległości”.
Była to jedna z niewielu okazji, kiedy mogliśmy dowiedzieć się, co kryją dzienniki malarza z czasów wojny (dotąd nie były publikowane). .


5 lutego w Kamienicy Szołajskich wraz z Joanną Kowalską mogliśmy porozmawiać o „Modzie w Krakowie w latach 1900".  Wystawa "Kraków 1900" koncentruje się na atmosferze miasta, jego mieszkańcach, ich pracy, poglądach, ale przede wszystkim na modzie i sztuce, która odzwierciedlała wszystkie najnowsze, europejskie trendy artystyczne..

15 lutego br.  w Kamienicy Szołajskich oprowadzała nas p.Urszula Kozakowska-Zaucha po wystawie „Kraków ok.1900 r" Pokazała nam Kraków jako miasto kontrastów gdzie zderzały się konserwatywne kariery  urzędnicze o mentalności galicyjsko-mieszczańskiej z artystami, dekadenckiej cyganerii odrzucającymi wszelkie żywe w Krakowie, ideały i konwenanse.

23 lutego odbyło się wyjątkowe spotkanie dla Babć i Dziadków, których po wystawie Wyspiański oprowadzali "Mali ambasadorowie muzealni" w Gmachu Głównym   MNK.

14 marca br. odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2018 uświetnione wykładem Prezes  Małgorzaty Buyko dot. działalności TPMNK  w latach 1903 – 1954.
Na początku swojego istnienia Towarzystwo stawiało sobie za cel zakup dzieł artystów polskich, z biegiem lat rozszerzyło swoją działalność o popularyzację zbiorów muzeum. Obecne cele i zadania Towarzystwa zawarte są w jego Statucie.                                                                      
Aktualnie Towarzystwo liczy około 250 członków. W przeważającej większości są to osoby, które zakończyły działalność zawodową i mogą rozwijać swoje zainteresowania. Uczestniczymy w wielu ciekawych wydarzeniach poprzez zwiedzanie wystaw w muzeach i koncertach, wykładach, bierzemy udział w wykładach i imprezach organizowanych przez Muzeum.

21 marca br. zwiedzaliśmy muzeum UJ, które mieści się w budynku Collegium Maius,   założone przez prof. Józefa Łepkowskiego, a obecny kształt zawdzięcza przede wszystkim prof. Karolowi Estreicherowi.


28.marca br. podziwialiśmy eksponaty w Muzeum Etnograficznym w Krakowie.

5 kwietnia br. Ponownie zwiedziliśmy w Kamienicy Szołajskich „O wystawie Kraków ok.1900  raz jeszcze" wraz z kuratorem Urszulą Kozakowską-Zauchą .Wystawa pokazuje Kraków jako miasto kontrastów. Zderzają się w nim galicyjsko-mieszczańskie mentalności z dekadencką cyganerią. 

11 kwietnia br. oprowadzała nas po wystawie Magdalena Laskowska „Wyspiański nieznany". Po raz pierwszy pokazano księgozbiór własny artysty zakupiony przez Muzeum Narodowe w Krakowie oraz komplet pierwodruków dramatów Wyspiańskiego. Prawie wszystkie książki są podpisane ręką artysty.                                                                                                          
 
13 kwietnia byliśmy na jednodniowej wycieczce  do Chęcin. 


Początków budowy zamku chęcińskiego nie znamy. Prawdopodobnie budowę warowni rozpoczęto pod koniec XIII wieku. Jest pewne, że zamek istniał w 1306. 

 

11 maja pojechaliśmy na wycieczkę jednodniową do Gogolina, Kamienia Śląskiego i Mosznej.    Gogolin zaczęliśmy zwiedzać od pomnika „Karolinki" co to szła do Gogolina a Karliczek za nią. Pomnik ten powstał z inicjatywy Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich.
Kamień Śląski to miejscowość położona niedaleko Opola. Jest ona znana i chętnie odwiedzana nie tylko przez mieszkańców Śląska, ale także przez licznych gości z całego świata.  Zasłynęła przede wszystkim jako miejsce urodzenia św. Jacka.Zamek w Mosznej to niezwykle wyjątkowe, wręcz bajkowe miejsce. Przez cały rok cieszy się dużym zainteresowaniem turystów. Zamek w Mosznej na każdym zrobi wrażenie. Na magię tego miejsca składa się różnorodność stylów (styl eklektyczny)- że chodziły pogłoski o tym, że w jego budowie maczał palce sam diabeł! Obecnie, po wielu przebudowach zamku, składa się on z 365 pomieszczeń oraz 99 wież.Nie można nie wspomnieć o ponad 100 hektarowym parku przyzamkowym który został  założony w miejscu barokowego ogrodu. Jest idealnym miejscem do spacerów i wypoczynku. Malowniczo wyglądają aleje, wzdłuż których rosną wiekowe drzewa oraz kwitnące magnolie, azalie i różaneczniki.

20 maja odwiedziliśmy jedną z najstarszych w Polsce nekropolii czyli Cmentarz Rakowicki po której oprowadzali nas Filip Skowron i Dominika Bartnik-Osikowicz. Cmentarz czynny jest od połowy stycznia 1803 r. Powstał na terenie podmiejskiej wówczas  wsi Prądnik Czerwony,  Cmentarz był kilkakrotnie powiększany

27 maja mieliśmy spotkanie w Galerii Sukiennice „Kraków na starej fotografii”. Oprowadzała nas p. Iwona Kędzior


8 Czerwca spotkaliśmy się z zaprzyjaźnionym chórem Lutnia Krakowska na tradycyjnym „pikniku” w Tyńcu


13 czerwca zwiedzaliśmy wystawę w Muzeum Czapskich „Zabytki z czasów króla Jana III Sobieskiego i jego wieku w 1883 r.” Oprowadzał nas p. Sławomir Mróz .

25 czerwca w Domu Zwierzynieckim odwiedziliśmy wystawę „Przedmieszczanin” po której oprowadzał nas dr Wacław Szczepanik.

15-20 lipca odbyła się 5 dniowa wycieczka:  Białystok, Choroszcz, Knyszyn, Kruszyniany, Pentowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków. W Pentowie znajduje się dwór i majątek, który jest w posiadaniu rodziny Toczyłowskich od ponad stu lat. Pentów to miejscowość znana także jako „Wioska Bociania”. Supraśl – jest otoczony Puszczą Knyszyńską. W Supraślu znajduje się prawosławny monastyr którego założycielem był Aleksander Chodkiewicz. Jest tu także rzymskokatolicki kościół Świętej Trójcy w stylu neobarokowym wybudowany w latach 1861-65. W Supraślu zwiedzaliśmy muzeum ikon. Tykocin znajduje się tu wiele obiektów zabytkowych. Najstarszy zespół urbanistyczny historycznego Podlasia z zachowanym układem charakterystycznym dla miasteczka żydowskiego. Jeden z największych międzywojennych ośrodków kultury żydowskiej w Polsce. Wasilków położony jest w centralno-wschodniej części województwa podlaskiego, w dolinie rzeki Supraśli.


3 września zwiedzaliśmy wystawę z okazji dwustu lat krakowskiej ASP. „Czarno na białym, 200 lat rysunku”  (Gmach Główny MNK) po której oprowadzała nas p. Agnieszka Jankowska-Marzec, kurator wystawy.                          .                                                                                     13 września spotkaliśmy się przy obrazie Wilhelma Sasnala  "Craul Czarnego " a spotkanie z nami miała kustosz Anna Budzałek. Obraz z 2015 r jest nawiązaniem do problemów świata. Ręka pływaka to ręka uchodźcy płynącego z Syrii objętej wojną, do Europy. Jest to nowy nabytek MNK. 

16-18 września  rozpoczęliśmy trzydniową wycieczkę do Lublina i Kozłówki. Lublin Istnieje tu szereg galerii i kilkanaście muzeów, w tym Muzeum Lubelskie na Zamku.

Muzeum Historii Miasta Lublina. Kozłówka to maleńka miejscowość w województwie lubelskim, leżąca 9 km na zachód od Lubartowa. . Dziś nikt by o Kozłówce nie usłyszał, gdyby nie wspaniały Pałac Zamoyskich z otaczającym go zabytkowym parkiem.24 września w Domu Józefa Mehoffera odbył się pokaz kartonów (szkice witraży) dla katedry we Fryburgu. –  pokazywała je nam Beata Studziżba. Kartony zakupione wraz z kartonami św. Katarzyna i św. Barbara tworzą wspólny projekt witraży „Męczennicy". Wystawa wiąże się z obchodami 150-lecia urodzin Józefa Mehoffera. 

11 października  odbyła się uroczysta gala z okazji 140-lecia Muzeum Narodowego w Krakowie pod honorowym patronatem Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego, na którą Dyrektor MNK w Krakowie dr hab.Andrzej Betlej zaprosił Zarząd Tow. Przyjaciół MNK. 

12 października wycieczka do Ustronia, Koniakowa i Istebnej.
Ustroń to popularna górska miejscowość z licznymi sanatoriami, położona na północnych stokach Beskidu Śląskiego, u wylotu doliny Wisły.

Koniaków. Koniaków jest znany przede wszystkim ze względu na produkcję koronkowych ozdób i części garderoby. Istebna miejscowość turystyczna. Na uwagę zasługuje kościół Dobrego w Istebnej. Przez miejscowość przepływa rzeka Olza. Wraz z Jaworzynką i Koniakowem tworzy tzw. Beskidzką Trójwieś.


16 października spotkanie w Kamienicy Szołayskich z kuratorką Anną Budzałek – na wystawie –„To idzie Młodość, pierwsza grupa krakowska ”.

7 listopada w Pałacu Czapskich śledziliśmy losy ksiąg i ich właścicieli Fata Libelli. Kuratorka wystawy Agnieszka Perzanowska.

10 listopada w niedzielę wyjątkowe spotkanie – z kuratorem Światosławem Lenartowiczem i żoną artysty Bogusławą Hrynkowską na wystawie „Jan Hrynkowski – Opowieść Artysty”. Wystawa to nie tylko monografia twórczości artysty ale próba spojrzenia na wybrane zagadnienia jego oczyma, polskiego życia artystycznego pierwszej poł. XX w. Jego twórczość, ogromnie różnorodna stylistycznie, tematycznie i pod względem stosowanych technik, zachowała niezwykłą żywość do ostatnich dzieł artysty. Wystawie towarzyszy również sztuka nauczycieli i kolegów Jana Hrynkowskiego, należących do grona najwybitniejszych artystów XX w.  

14 listopada w Gmachu Głównym spotkaliśmy się z dramatycznymi dziejami życia i twórczości – Ludwika de Laveaux  1868 – 1894 życie i twórczość. „Wśród legend Młodej Polski" oprowadzani byliśmy przez Annę Żeńczak.

13 grudnia odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe z udziałem przedstawiciela Dyrekcji Muzeum Narodowego w Krakowie oraz obchodzącego jubileusz 120-lecia istnienia Chóru Lutnia Krakowska.


Co  kwartał wydajemy komunikat, w którym proponujemy naszym członkom udział w różnych imprezach i wycieczkach organizowanych przez TPMNK.

Przypominamy nr konta Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego  w Krakowie 
Nr konta – 23 1500 1979 1219 7003 4661 0000.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję