Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Yes, you can!

Yes, you can!

"Yes, you can!" – projekt uczący jak wspierać działania kulturalne, szczególnie organizacji działających na rzecz grup de faworyzowanych realizowany w latach 2013-2015.
Give a man a fish and you feed him for a day
teach a man to fish and you feed him for a lifetime

Międzynarodowy projekt Muzeum Narodowego w Krakowie miał na celu wymianę dobrych praktyk i doświadczeń w pozyskiwaniu funduszy, jak również zebranie i uzupełnienie wiedzy w tej dziedzinie w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz jej upowszechnienie wśród zainteresowanych organizacji działających w sektorze kultury.

Komisja Europejska uchwaliła rok 2013 "Europejskim Rokiem Obywateli". Dlatego projekt adresowany był głównie do małych organizacji w całej Europie, które działają na polu kultury, dla poprawy metod zarządzania i działania przez przekazanie know-how o źródłach finansowania projektów kulturalnych i społecznych w celu wzrostu ich motywacji i aktywizacji pracy na rzecz lokalnych środowisk. Projekt skupił się na wyrównaniu szans grup defaworyzowanych w ich udziale w ogólnoeuropejskiej debacie na temat zadań związanych z udziałem obywateli w życiu demokratycznym UE.

Realizacja projektu objęła m.in.:
  • Stworzenie sieci lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych, działających w obszarze kultury
  • Przeprowadzenie badań ich potrzeb w zakresie edukacji na temat pozyskiwania funduszy
  • Spotkania projektowe i warsztaty motywacyjne i z pozyskiwania funduszy
  • Organizację wizyt studyjnych i spotkań z udziałem ekspertów
  • Organizację konferencji z zaangażowanymi lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi dla wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz upowszechnienia rezultatów projektu

W ramach projektu partnerzy przeprowadzili badania o potrzebach lokalnych organizacji w kontekście możliwości finansowania ich działań statutowych a następnie zidentyfikowali dostępne źródła pozyskania funduszy w perspektywie 2014-2020 w krajach objętych projektem: Francja, Holandia, Niemcy, Słowacja, Polska, Turcja.

Stworzony w ramach projektu "Praktyczny przewodnik po funduszach dla kultury 2014-2020" stanowi kompendium wiedzy o funduszach lokalnych i międzynarodowych oraz o programach Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014-2020, skupiając się głównie na tych, które wspierają działalność sektora kultury ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych.

Przygotowując ten przewodnik staraliśmy się uwzględnić pozyskaną w międzynarodowym projekcie wiedzę dbając o to, by nasz materiał był pomocny przede wszystkim lokalnie- dla początkujących fundraiserów - ale też dla osób bardziej zaawansowanych, mających już pewne doświadczenie na rynku funduszy.

Zachęcamy Państwa do lektury przewodnika a także do zapoznana się z przykładami programów Unii Europejskiej oraz wykazem funduszy na rzecz kultury w Polsce.

Yes You Can! - Guidebook on Funding for Culture

Programy EU w Polsce wspierające sektor kultury

Fundusze na rzecz kultury w Polsce

Fundusze na rzecz kultury w Polsce - zestawienie tabelaryczne - plik do pobrania

Projekt realizował Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Muzeum Narodowego w Krakowie: Lidia Kozieł-Siudut i Joanna Niewidok.

Partnerzy Stowarzyszeni:
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych/ Urząd Miasta Krakowa

Partnerzy zagraniczni:
Cap Ulysse, Francja
Stichting Art-Age, Holandia
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO), Niemcy
Bratislava - Old Town District, Słowacja
Milli Eğitim Gençlik Spor Kulübü Derneği, Turcja

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne na stronie www.yesyoucanproject.com 

Zobacz też  profil YES YOU CAN na Facebooku

Projekt "Yes, you can!" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.


Słowa kluczowe: projekt, edukacja, Yes you can
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję