Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Pierwsze spotkanie projektu "Yes You Can!" w Krakowie

Pracownia fotograficzna MNK

Pierwsze spotkanie projektu "Yes You Can!" w Krakowie

17-18.12.2013
wtorek-środa
Podstawowym celem pierwszego spotkania projektowego była aktualizacja harmonogramu działań projektowych, który wymagał weryfikacji z uwagi na zmniejszoną liczbę członków konsorcjum projektowego.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia - cele, metody pracy, działania i zakres odpowiedzialności poszczególnych partnerów.

Został przygotowany nowy plan pracy zawierający aktualne daty i miejsca spotkań projektowych oraz zobowiązań partnerów.

Uzgodniliśmy, że pierwszym krokiem analizy źródeł finansowania sektora kultury powinno być zdefiniowanie grup docelowych projektu poprzez przeprowadzenie badania z wykorzystaniem następujących trzech pytań:

  • z jakim rodzajem organizacji chcielibyśmy współpracować?
  • jakie są ich potrzeby? jakiego typu informacje będą im przydatne?
  • w jakie sposób organizacje te działają na rzecz grup defaworyzowanych?
i podział tych organizacji pod względem ich potencjału na lokalny, krajowy i międzynarodowy.

Użyte metody badawcze powinny być wspólne dla wszystkich partnerów projektu i prowadzić do wyłonienia przynajmniej pięciu lokalnych partnerów w każdym z krajów.

Kolejnym ważnym przedmiotem spotkania były zagadnienia związane z komunikacją i promocją projektu. Zdecydowano, że najlepszym sposobem komunikacji będzie platforma Google Drive, wspólna baza e-mailingowa bazująca na Googlegroups.

Promocja projektu i upowszechnienie jego rezultatów odbywać się będzie poprzez stronę internetową projektu i strony www partnerów, wiadomości prasowe, newslettery i ulotkę informacyjną o projekcie.

Na spotkaniu omówiono również sprawy administracyjne.

Praktyczną częścią spotkania były prezentacje organizacji partnerskich i ich doświadczeń w pozyskiwaniu funduszy. Uczestnicy mieli również okazję - na podstawie dwóch organizacji pozarządowych "Kobieta w regionie" i PLinEU - dowiedzieć się, jak w Polsce takie organizacje radzą sobie z finansowaniem działalności na rzecz lokalnych społeczności, a podczas spotkań plenerowych cieszyć się różnorodnością, pięknem i smakiem polskiej kultury.

Projekt "Yes, you can!" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.


Słowa kluczowe: projekt, edukacja, Yes you can
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję