Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Ottoman-Europe

Ottoman-Europe

Muzeum Narodowe w Krakowie zostało zaproszone do udziału w prestiżowym, międzynarodowym projekcie pt. "Ottomans & Europeans: Reflecting on five centuries of cultural relations".
Dzięki temu wyróżnieniu Muzeum znalazło się w gronie liczących się instytucji europejskich, takich jak: Centre for Fine Arts (BOZAR) w Brukseli, Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, Istanbul Foundation for Culture and Arts (IKSV Istanbul) czy Witte de With, Center for Contemporary Art (Rotterdam).

Projekt "Ottoman-Europe: Promoting 500 years of cultural relations" (OE500)

W ramach projektu Muzeum Narodowe zorganizuje w Krakowie dwa wydarzenia o charakterze międzynarodowym. Najważniejszym z nich będzie wystawa, mająca swoją pierwszą odsłonę w Brukseli (27 lutego - 31 maja 2015), a następnie w Krakowie (26 czerwca - 27 września 2015 r.) nosząca roboczy tytuł "The Ottoman Orient in Renaissance Art" (Osmański Orient w sztuce renesansu).

Zaprezentowane zostaną na niej dzieła artystów działających w Europie w wieku XVI, dla których inspiracją stała się kultura Imperium Osmańskiego. Wśród wielu nazwisk wymienić można Gentile Bellini, Lorenzo Lotto, Vittore Carpaccio, Albrechta Dürera, Tycjana i in. Wiele dzieł, zaplanowanych na wystawie pojawi się w Krakowie po raz pierwszy dzięki uprzejmości takich instytucji jak Kuntshirstorisches Museum w Wiedniu, Albertina, British Museum w Londynie czy Pinakoteki w Monachium.

Wystawa skupi się na różnorodnych wyobrażeniach i recepcji Turcji osmańskiej w sztuce Włoch, Niemiec, Niderlandów, Polski i Węgier. Okres renesansu zaznaczył się bowiem nie tylko rozkwitem sztuki, nauki i humanizmu, ale pozostawał pod ciągłą presją i obawami wobec rodzącej się potęgi osmańskiej Turcji, zwłaszcza po zdobyciu stolicy cesarstwa bizantyńskiego, Konstantynopola w roku 1453. Pomimo nieustającej groźby wojen wymienione kraje utrzymywały niezliczone kontakty handlowe, dyplomatyczne oraz artystyczne z Turcją. Wielu europejskich artystów znalazło sprzyjający mecenat na dworze osmańskim, a sztuka i wyroby tureckie silnie inspirowały życie artystyczne europejskiego renesansu, dając zróżnicowany pogląd na problem turecki w Europie w wieku XVI. Wystawa pokaże imponujący wybór grafiki, malarstwa, rzemiosła artystycznego oraz dawnego uzbrojenia.

Wystawie towarzyszyć będzie dwudniowa konferencja naukowa (27-28 czerwca 2015 r.) gromadząca światowej klasy naukowców i muzealników zajmujących się badaniem wzajemnych wpływów i relacji pomiędzy Europą i Imperium Osmańskim, w wiekach od XV do XVII.

Dzięki planowanemu przedsięwzięciu Kraków oraz Muzeum Narodowe w Krakowie staną się na kilka miesięcy centrum wydarzeń kulturalno-społecznych, w trakcie których organizatorzy i uczestnicy podejmą się trudnego zadania zbadania i oceny kontaktów Europy z Turcją w aspekcie historycznym i współczesnym.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. 
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Kultura 2007-2013