Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Przeszłość przyszłości - remont Muzeum Książąt Czartoryskich

fot. Pracownia Fotograficzna MNK

Przeszłość przyszłości - remont Muzeum Książąt Czartoryskich

Projekt: "Przeszłość przyszłości - remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich, Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji"

 

24 października 2017 roku Prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Muzeum Narodowemu w Krakowie dofinansowanie projektu "Przeszłość przyszłości - remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji", zgłoszonego do naboru w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Koszt całkowity projektu "Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich – Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji" realizowanego w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,  zgodnie z aneksem nr 3 umowy o dofinansowanie wynosi 52 471 756,35 zł.  Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 43 675 382,86 zł.

W dniu 13.07.2020 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało dotację celową na wydatki inwestycyjne na realizację: „ Zadania nr 2 Roboty budowlane w ramach projektu „Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum książąt Czartoryskich – Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji”. Część płatności końcowej w ramach umowy 245/06/2018 RZ z dnia 28.06.2018 r. w wysokości 479 331 zł.

W dniu 30.12.2021r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało dotację celową na wydatki inwestycyjne na realizację: „ Zadania nr 2 Roboty budowlane w ramach projektu „Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum książąt Czartoryskich – Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji”. Część płatności końcowej w ramach umowy 245/06/2018 RZ z dnia 28.06.2018 r. w wysokości 290 862 zł.

Zakres prac projektowych:

 • Wykonanie projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz oraz wielobranżowego projektu budowlanego.
 • Przeprowadzenie prac budowlanych, dostosowawczych i wykończeniowych przestrzeni muzealnych w zabytkowym Pałacu (przeprowadzone zostaną m.in. prace budowlane, instalacje elektryczne, wentylacyjno-klimatyzacyjne i sanitarne, montaż wyposażenia wystawy oraz systemu radio-monitoringu warunków klimatycznych).
 • Zakup wyposażenia AV i IT niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej.
 • Przeprowadzenie prac konserwatorskich obiektów ekspozycyjnych z kolekcji Czartoryskich, w tym zakup specjalistycznego wyposażenia.
 • Digitalizacja obiektów ekspozycyjnych z kolekcji Czartoryskich wraz z zakupem infrastruktury sprzętowej.
 • Przygotowanie nowej ekspozycji (wystawy stałej) wraz z programem edukacyjno-kulturowym.
 • Działania PR i promocyjne oraz zadania związane z zarządzaniem i rozliczeniem projektu
 • Projekt nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz dla Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie
W sierpniu 2017 roku w wyniku rozstrzygnięcia dwuetapowego konkursu architektonicznego na opracowanie projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz w Pałacu został wybrany projektant – firma Art FM z Krakowa. Po przygotowaniu projektu realizacyjnego ogłoszono przetarg na generalnego wykonawcę prac wykończeniowych i nowoczesnej ekspozycji dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami rozstrzygnięty. Zgodnie z planami w grudniu 2019 roku – w 500. rocznicę śmierci Leonarda da Vinci – otwarto odnowione Muzeum Książąt Czartoryskich.

Muzeum Książąt Czartoryskich zostało otwarte 19 grudnia 2019 roku, po gruntownym remoncie trwającym od 2010 roku. Nowa, stała ekspozycja prezentuje zbiory z kolekcji książąt Czartoryskich, jednej z najcenniejszych kolekcji muzealnych w Polsce, a także w Europie. To nie tylko "Dama z gronostajem" Leonarda da Vinci czy "Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem" Rembrandta van Rijna, ale także dzieła największych polskich artystów oraz kolekcja narodowych pamiątek. Otwarcie muzeum było niezwykle ważnym wydarzeniem dla muzealnictwa, kultury i budowania polskiej i europejskiej tożsamości.

Muzeum przeszło gruntowny remont, powiększono przestrzeń ekspozycyjną, a także zaprojektowano nową aranżację i nową wystawę stałą prezentującą kolekcję Czartoryskich. Istotna ingerencja w architekturę zabytkowego budynku wiązała się wykorzystaniem pałacowej oficyny (przed remontem mieściły się tu  pracownie i  administracja  muzeum), których włączenie  do przestrzeni ekspozycyjnej  zwiększyło  jej  powierzchnię o niemal 1/3. Efektem zmian jest nowa klatka schodowa w południowej części oficyny. Celowo epatująca nowoczesnością  forma ma za zadanie zaświadczać o  jej o współczesnym rodowodzie i wtórnej obecności w strukturze budynku. Neorenesansowy dziedziniec pałacu został pokryty przezroczystym dachem,  co stworzyło nową, atrakcyjną powierzchnię użytkową - miejsce dla uroczystości oraz wydarzeń kulturalnych: koncertów, spektakli czy konferencji naukowych.

Na dziedzińcu zostało ulokowane także miejsce poznania i tajemnicy dla rodzin z dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami oraz otwarta kawiarnia. Na parterze dostępny jest także sklep muzealny, sala edukacyjna oraz podstawowa infrastruktura: toalety, kasy, szatnie, informacja.

Wystawa stała w Muzeum Książąt Czartoryskich wpisała się w zorganizowaną wokół dziedzińca Pałacu przestrzeń. Ulokowana została na dwóch kondygnacjach, w amfiladzie 26 sal muzealnych. Jest to ekspozycja  bogatsza od poprzedniej, bo po raz pierwszy oglądać można sztukę Dalekiego Wschodu, przewidziano także sale dla cyklicznych wystaw Gabinetu Rycin i Rysunków oraz Biblioteki Czartoryskich.         

Zgodnie z projektem aranżacji wykonanym przez krakowską firmę ART FM z nowoczesnym, specjalnie zaprojektowanym etalażem ekspozycyjnym sąsiaduje zespół  kilkudziesięciu pieczołowicie odnowionych, drewnianych  gablot należących  do dawnego, dziewiętnastowiecznego wyposażenia Muzeum z lat ok. 1880. Aranżacja przestrzeni ekspozycyjnej,  swobodnie łącząca  „stare”  z „nowym”, wychodzi  naprzeciw oczekiwaniom współczesnej publiczności oraz wykorzystuje nowoczesne osiągnięcia w zakresie prezentowania i zabezpieczenia zbiorów. Dla znaczącej ilości dzieł eksponowanych w przestrzeniach Pałacu Czartoryskich niezbędnym było opracowanie indywidualnego sposobu prezentacji, zgodnego z zasadami współczesnej ochrony obiektów zabytkowych, a jednocześnie współgrającego z ograniczoną przestrzenią budynku zabytkowego i jego nową wizją łączącą elementy nowoczesne z historycznymi.

Nowa ekspozycja jest w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnością (windy, podjazdy, oznaczenia i guzy na podłodze), zaś specjalna ścieżka sensoryczna umożliwia dotykową percepcje wybranych eksponatów udostępnionych w postaci kopii obiektów. Ścieżka sensoryczna ma charakter stałego pokazu w ramach wystawy na pierwszym i drugim piętrze Pałacu Muzeum i jest dostępna dla wszystkich chętnych. Możliwość dotknięcia, wzięcia do ręki i zapoznania się z kształtem i fakturą zabytku stanowi wyjątkową wartość przybliżającą prezentowane w Muzeum zbiory, którą doceniają różne grupy zwiedzających.

W Muzeum Książąt Czartoryskich prowadzona jest działalność edukacyjna dla różnych grup odbiorców: dorosłych, w tym seniorów, studentów, uczniów, przedszkolaków, nauczycieli, rodzin z dziećmi i osób z różnymi niepełnosprawnościami. Działania odbywają się w ramach różnych, opracowanych specjalnie na potrzeby grupy docelowej, wydarzeń. W ofercie znajdą się m.in. lekcje muzealne, wykłady, warsztaty, szkolenia, oprowadzania, w tym dla osób z niepełnosprawnością wzroku i dla osób z niepełnosprawnością słuchu tłumaczone na polski język migowy itp. Opracowano materiały dydaktyczne – rekwizyty oraz karty pracy dla indywidualnych zwiedzających (dorosłych, młodzieży i rodzin z dziećmi) oraz zorganizowanych grup szkolnych.

Goście mają do dyspozycji audioprzewodniki dla dorosłych i dzieci w języku polskim i językach obcych: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, a także audioprzewodniki dla osób z niepełnosprawnością wzroku i videoprzewodnika dla osób z niepełnosprawnością słuchu z tłumaczeniem na polski język migowy. W 2020 roku została udostępniona także aplikacja zawierająca trzy ścieżki zwiedzania.

Projektowi Przeszłość Przyszłości towarzyszą trzy publikcje: katalog, przewodnik Muzeum Książąt Czartoryskich w języku polskim i angielskim oraz katalog Zbrojowni Muzeum Książąt Czartoryskich.

NAGRODY:
 • Muzeum Książąt Czartoryskich nagrodzone w XIII edycji konkursu „Kraków bez barier” w kategorii „obiekty i przestrzenie zabytkowe"
 • Nagroda Property Design Award 2020 w kategorii "Design i wnętrze - obiekty publiczne" za Muzeum Książąt Czartoryskich
 • Nominacja do nagrody MocArty RMF Classic w kategorii "Wydarzenie Roku 2019" za otwarcie Muzeum Książąt Czartoryskich
 • Nominacja do nagrody O!Lśnienia Onetu w kategorii "sztuki wizualne" za Muzeum Książąt Czartoryskich, wystawy "Idzie młodość! I Grupa Krakowska" oraz "Wajda"
 • Nominacja do nagrody Wydarzenie Historyczne Roku 2019 w kategorii "Wydarzenie" dla Muzeum Książąt Czartoryskich
 • Nowe Muzeum Książąt Czartoryskich otrzymało GRAND PRIX Konkursu NAGRODA SARP, edycja 2020, pracownia: BIURO PROJEKTÓW LEWICKI ŁATAK i ART FM
 • Nowe Muzeum Książąt Czartoryskich otrzymało nagrodę w kategorii budynek kultury, architektura w przestrzeni dziedzictwa w konkursie SARP, edycja 2020, pracownia: BIURO PROJEKTÓW LEWICKI ŁATAK i ART FM
 • Grand Prix Sybilla 2019
 • Sybilla 2019 w kategorii nowe i zmodernizowane wystawy stałe
 • Nagroda Lider Dostępności w kategorii "obiekty zabytkowe" dla Muzeum Książąt Czartoryskich
 • Grand Prix konkursu Lider Dostępności dla Muzeum Narodowego w Krakowie


Zobacz także:

Komunikaty Prasowe

O nas w mediach:


Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dostępne są na stronie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję