Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Przeszłość przyszłości - remont Muzeum Książąt Czartoryskich

fot. Pracownia Fotograficzna MNK

Przeszłość przyszłości - remont Muzeum Książąt Czartoryskich

Projekt: "Przeszłość przyszłości - remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich, Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji"

24 października 2017 roku Prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Muzeum Narodowemu w Krakowie dofinansowanie projektu "Przeszłość przyszłości - remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji", zgłoszonego do naboru w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Koszt całkowity projektu "Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich – Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji" realizowanego w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,  zgodnie z aneksem nr 3 umowy o dofinansowanie wynosi 52 471 756,35 zł.  Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 43 675 382,86 zł.

W dniu 13.07.2020 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało dotację celową na wydatki inwestycyjne na realizację: „ Zadania nr 2 Roboty budowlane w ramach projektu „Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum książąt Czartoryskich – Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji”. Część płatności końcowej w ramach umowy 245/06/2018 RZ z dnia 28.06.2018 r. w wysokości 479 331 zł.

W dniu 30.12.2021r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało dotację celową na wydatki inwestycyjne na realizację: „ Zadania nr 2 Roboty budowlane w ramach projektu „Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum książąt Czartoryskich – Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji”. Część płatności końcowej w ramach umowy 245/06/2018 RZ z dnia 28.06.2018 r. w wysokości 290 862 zł.

Zakres prac projektowych:

 • Wykonanie projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz oraz wielobranżowego projektu budowlanego.
 • Przeprowadzenie prac budowlanych, dostosowawczych i wykończeniowych przestrzeni muzealnych w zabytkowym Pałacu (przeprowadzone zostaną m.in. prace budowlane, instalacje elektryczne, wentylacyjno-klimatyzacyjne i sanitarne, montaż wyposażenia wystawy oraz systemu radio-monitoringu warunków klimatycznych).
 • Zakup wyposażenia AV i IT niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej.
 • Przeprowadzenie prac konserwatorskich obiektów ekspozycyjnych z kolekcji Czartoryskich, w tym zakup specjalistycznego wyposażenia.
 • Digitalizacja obiektów ekspozycyjnych z kolekcji Czartoryskich wraz z zakupem infrastruktury sprzętowej.
 • Przygotowanie nowej ekspozycji (wystawy stałej) wraz z programem edukacyjno-kulturowym.
 • Działania PR i promocyjne oraz zadania związane z zarządzaniem i rozliczeniem projektu
 • Projekt nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz dla Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie
W sierpniu 2017 roku w wyniku rozstrzygnięcia dwuetapowego konkursu architektonicznego na opracowanie projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz w Pałacu został wybrany projektant – firma Art FM z Krakowa. Po przygotowaniu projektu realizacyjnego ogłoszono przetarg na generalnego wykonawcę prac wykończeniowych i nowoczesnej ekspozycji dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami rozstrzygnięty. Zgodnie z planami w grudniu 2019 roku – w 500. rocznicę śmierci Leonarda da Vinci – otwarto odnowione Muzeum Książąt Czartoryskich.

Muzeum Książąt Czartoryskich zostało otwarte 19 grudnia 2019 roku, po gruntownym remoncie trwającym od 2010 roku. Nowa, stała ekspozycja prezentuje zbiory z kolekcji książąt Czartoryskich, jednej z najcenniejszych kolekcji muzealnych w Polsce, a także w Europie. To nie tylko "Dama z gronostajem" Leonarda da Vinci czy "Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem" Rembrandta van Rijna, ale także dzieła największych polskich artystów oraz kolekcja narodowych pamiątek. Otwarcie muzeum było niezwykle ważnym wydarzeniem dla muzealnictwa, kultury i budowania polskiej i europejskiej tożsamości.

Muzeum przeszło gruntowny remont, powiększono przestrzeń ekspozycyjną, a także zaprojektowano nową aranżację i nową wystawę stałą prezentującą kolekcję Czartoryskich. Istotna ingerencja w architekturę zabytkowego budynku wiązała się wykorzystaniem pałacowej oficyny (przed remontem mieściły się tu  pracownie i  administracja  muzeum), których włączenie  do przestrzeni ekspozycyjnej  zwiększyło  jej  powierzchnię o niemal 1/3. Efektem zmian jest nowa klatka schodowa w południowej części oficyny. Celowo epatująca nowoczesnością  forma ma za zadanie zaświadczać o  jej o współczesnym rodowodzie i wtórnej obecności w strukturze budynku. Neorenesansowy dziedziniec pałacu został pokryty przezroczystym dachem,  co stworzyło nową, atrakcyjną powierzchnię użytkową - miejsce dla uroczystości oraz wydarzeń kulturalnych: koncertów, spektakli czy konferencji naukowych.

Na dziedzińcu zostało ulokowane także miejsce poznania i tajemnicy dla rodzin z dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami oraz otwarta kawiarnia. Na parterze dostępny jest także sklep muzealny, sala edukacyjna oraz podstawowa infrastruktura: toalety, kasy, szatnie, informacja.

Wystawa stała w Muzeum Książąt Czartoryskich wpisała się w zorganizowaną wokół dziedzińca Pałacu przestrzeń. Ulokowana została na dwóch kondygnacjach, w amfiladzie 26 sal muzealnych. Jest to ekspozycja  bogatsza od poprzedniej, bo po raz pierwszy oglądać można sztukę Dalekiego Wschodu, przewidziano także sale dla cyklicznych wystaw Gabinetu Rycin i Rysunków oraz Biblioteki Czartoryskich.         

Zgodnie z projektem aranżacji wykonanym przez krakowską firmę ART FM z nowoczesnym, specjalnie zaprojektowanym etalażem ekspozycyjnym sąsiaduje zespół  kilkudziesięciu pieczołowicie odnowionych, drewnianych  gablot należących  do dawnego, dziewiętnastowiecznego wyposażenia Muzeum z lat ok. 1880. Aranżacja przestrzeni ekspozycyjnej,  swobodnie łącząca  „stare”  z „nowym”, wychodzi  naprzeciw oczekiwaniom współczesnej publiczności oraz wykorzystuje nowoczesne osiągnięcia w zakresie prezentowania i zabezpieczenia zbiorów. Dla znaczącej ilości dzieł eksponowanych w przestrzeniach Pałacu Czartoryskich niezbędnym było opracowanie indywidualnego sposobu prezentacji, zgodnego z zasadami współczesnej ochrony obiektów zabytkowych, a jednocześnie współgrającego z ograniczoną przestrzenią budynku zabytkowego i jego nową wizją łączącą elementy nowoczesne z historycznymi.

Nowa ekspozycja jest w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnością (windy, podjazdy, oznaczenia i guzy na podłodze), zaś specjalna ścieżka sensoryczna umożliwia dotykową percepcje wybranych eksponatów udostępnionych w postaci kopii obiektów. Ścieżka sensoryczna ma charakter stałego pokazu w ramach wystawy na pierwszym i drugim piętrze Pałacu Muzeum i jest dostępna dla wszystkich chętnych. Możliwość dotknięcia, wzięcia do ręki i zapoznania się z kształtem i fakturą zabytku stanowi wyjątkową wartość przybliżającą prezentowane w Muzeum zbiory, którą doceniają różne grupy zwiedzających.

W Muzeum Książąt Czartoryskich prowadzona jest działalność edukacyjna dla różnych grup odbiorców: dorosłych, w tym seniorów, studentów, uczniów, przedszkolaków, nauczycieli, rodzin z dziećmi i osób z różnymi niepełnosprawnościami. Działania odbywają się w ramach różnych, opracowanych specjalnie na potrzeby grupy docelowej, wydarzeń. W ofercie znajdą się m.in. lekcje muzealne, wykłady, warsztaty, szkolenia, oprowadzania, w tym dla osób z niepełnosprawnością wzroku i dla osób z niepełnosprawnością słuchu tłumaczone na polski język migowy itp. Opracowano materiały dydaktyczne – rekwizyty oraz karty pracy dla indywidualnych zwiedzających (dorosłych, młodzieży i rodzin z dziećmi) oraz zorganizowanych grup szkolnych.

Goście mają do dyspozycji audioprzewodniki dla dorosłych i dzieci w języku polskim i językach obcych: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, a także audioprzewodniki dla osób z niepełnosprawnością wzroku i videoprzewodnika dla osób z niepełnosprawnością słuchu z tłumaczeniem na polski język migowy. W 2020 roku została udostępniona także aplikacja zawierająca trzy ścieżki zwiedzania.

Projektowi Przeszłość Przyszłości towarzyszą trzy publikacje: katalog, przewodnik Muzeum Książąt Czartoryskich w języku polskim i angielskim oraz katalog Zbrojowni Muzeum Książąt Czartoryskich.

W ramach projektu zostały udostępnione trzy ścieżki wirtualnego zwiedzania, dostępne w języku polskim, angielskim, migowym, ETR oraz w wersji z audiodeskrypcją. Wirtualne ścieżki zwiedzania umożliwiają zapoznanie się z Kolekcją osobom, które nie mogą odwiedzić muzeum.

Sale Czartoryskich: https://mnk.pl/3d/Sale_Czartoryskich/index.htm
Sztuka czasów Rembrandta i Dama z gronostajem: https://mnk.pl/3d/Sale_Leonarda/index.htm
Sztuka średniowieczna: https://mnk.pl/3d/Sztuka_Sredniowieczna/index.htm

Wydarzenia w okresie trwałości:

2022:
 •  spektakl taneczny "Romeo i Julia" - https://mnk.pl/aktualnosci/romeo-julia
 • koncert: Muzyka acapella polskiego i europejskiego renesansu: https://mnk.pl/aktualnosci/muzyka-a-cappella-polskiego-i-europejskiego-renesansu
 • wykłady i pokazy: „Królewskość” monarszego trofeum - 29.05.2022, Kopia - imitacja - falsyfikat. “Antyk" w XIX wieku - 17.07.2022 (Galeria Sztuki Starożytnej w Arsenale), Od oryginału do ”falsu”. O (neo)średniowiecznych wyrobach z kości słoniowej w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich – 28.08.2022, Gabinet de curiosités czyli o osobliwościach natury i sztuki - 6.11.2022
W Muzeum Książąt Czartoryskich odbywały się także takie wydarzenia jak: Noc Muzeów czy Święto MNK.


NAGRODY:
 • Muzeum Książąt Czartoryskich nagrodzone w XIII edycji konkursu „Kraków bez barier” w kategorii „obiekty i przestrzenie zabytkowe"
 • Nagroda Property Design Award 2020 w kategorii "Design i wnętrze - obiekty publiczne" za Muzeum Książąt Czartoryskich
 • Nominacja do nagrody MocArty RMF Classic w kategorii "Wydarzenie Roku 2019" za otwarcie Muzeum Książąt Czartoryskich
 • Nominacja do nagrody O!Lśnienia Onetu w kategorii "sztuki wizualne" za Muzeum Książąt Czartoryskich, wystawy "Idzie młodość! I Grupa Krakowska" oraz "Wajda"
 • Nominacja do nagrody Wydarzenie Historyczne Roku 2019 w kategorii "Wydarzenie" dla Muzeum Książąt Czartoryskich
 • Nowe Muzeum Książąt Czartoryskich otrzymało GRAND PRIX Konkursu NAGRODA SARP, edycja 2020, pracownia: BIURO PROJEKTÓW LEWICKI ŁATAK i ART FM
 • Nowe Muzeum Książąt Czartoryskich otrzymało nagrodę w kategorii budynek kultury, architektura w przestrzeni dziedzictwa w konkursie SARP, edycja 2020, pracownia: BIURO PROJEKTÓW LEWICKI ŁATAK i ART FM
 • Grand Prix Sybilla 2019
 • Sybilla 2019 w kategorii nowe i zmodernizowane wystawy stałe
 • Nagroda Lider Dostępności w kategorii "obiekty zabytkowe" dla Muzeum Książąt Czartoryskich
 • Grand Prix konkursu Lider Dostępności dla Muzeum Narodowego w Krakowie


Zobacz także:

Komunikaty Prasowe

O nas w mediach:


Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dostępne są na stronie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję