Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Zaprojektowanie, przebudowa i remont konserwatorski dawnego Arsenału Miejskiego

Zaprojektowanie, przebudowa i remont konserwatorski dawnego Arsenału Miejskiego

Projekt zrealizowany: "Zaprojektowanie, Przebudowa i remont konserwatorski dawnego Arsenału Miejskiego wraz z Basztami Stolarską i Ciesielską będących częścią historycznej siedziby
Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie"

 • W dniu 4 kwietnia 2017 Muzeum Narodowe w Krakowie otrzymało Promesę nr 11 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w ramach priorytetu operacyjnego "I. Projekty Kluczowe" na dofinansowanie zadania pn.: Zaprojektowanie, przebudowa i remont konserwatorski dawnego Arsenału Miejskiego wraz z Basztami Stolarską i Ciesielską, będących częścią historycznej siedziby Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie
 • W dniu 24.05.2017 została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków NFRZK zadania, aneksowana w dniu 03.07.2017 r. po wyłonieniu wykonawcy I etapu zadania (tj. wykonanie projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego oraz wykonawczego).
 • Od wiosny 2021 - Arsenał jest ponownie na stałe czynny dla zwiedzających, mieści się w nim Galeria Sztuki Starożytnej.
Opis i założenia projektu: Projekt dotyczy budynku Arsenału Miejskiego (XVI, XIX w.) wraz z basztami: Stolarską i Ciesielską (XIV-XV w.), stanowiącymi od 1874 r. do dziś cześć historycznej siedziby Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie. Pełnią one niezmiennie od ponad 140 lat funkcję muzealną, zapoczątkowaną przez księcia Władysława Czartoryskiego. W latach 1993-2016 na pierwszym piętrze Arsenału mieściła się Galeria Sztuki Starożytnej oraz eksponowany był obraz Rembrandta van Rijn "Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem". Obecnie Arsenał w całości jest niedostępny dla zwiedzających.

W latach 2014-2016 dzięki dotacjom z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków wykonano kompleksowy remont konserwatorski elewacji zewnętrznych budynku Arsenału i baszt wraz z wymianą pokrycia dachów baszt, odtworzeniem stolarki okiennej wraz z witrażami, wykonaniem izolacji pionowej zewnętrznej piwnic oraz tarasów baszt.

Remont uwzględniał przebudowę dachu Arsenału oraz remont konserwatorski wnętrz ekspozycyjnych i magazynowych, z dostosowaniem do potrzeb współczesnych wymogów wystawienniczych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych.

Generalny remont konserwatorski wnętrza Arsenału i baszt wymagał w pierwszym etapie przeprowadzenia kompleksowych prac projektowych (od projektu koncepcyjnego do projektu wykonawczego) opracowania programu konserwatorskiego wraz z przeprowadzeniem badań architektonicznych zabytku (zakres zrealizowany w roku 2017).
Następnie, na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej uzyskano wymagane pozwolenia: konserwatorskie oraz pozwolenie na budowę.

Został przeprowadzony remont generalny wnętrz Arsenału i Baszt, m.in.: wykonanie przegrody poziomej posadzki na poziomie -1; remont konserwatorski tynków ścian wraz z konserwacją dekoracji sztukateryjnej, odtworzenie posadzek, schodów i drzwi wewnętrznych, remont toalet w piwnicach, dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana lub modernizacja instalacji grzewczej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, słaboprądowej, wentylacji i klimatyzacji, dostosowanie budynku do aktualnych standardów przeciwpożarowych, modernizacja instalacji SAP, CCTV, telefonicznej i internetowej, SWIN, KD, sprzedaży biletów, AV, multimediów i ochrony zbiorów. Niezwykle ważnym elementem remontu Arsenału była budowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy ogólnodostępnej dla kondygnacji podziemia – parter - I piętro – poddasze, co uczyni muzeum dostępnym również dla osób niepełnosprawnych.

Dokonano demontaży istniejących w budynku instalacji oraz rozpoczęto prace wyburzeniowe. Usunięto klatkę schodową, oraz częściowo strop nad poziomem -1 i podłogę piwnicy, która na fragmencie została pogłębiona. Prace konstrukcyjne  obejmowały  podbicia fundamentów, wzmocnienie ścian klatki schodowej poprzez iniekcję, wykonywanie robót żelbetowych przy stropie nad poziomem -1 oraz przy podszybiu windy. Równolegle prowadzone były  prace konserwatorskie przy elewacji budynku oraz  konserwacja stolarki okiennej i elementów metalowych.

Grupy prac wykonanych w Arsenale w roku 2018:

Prace budowlane:
 • Wykonywano rozbiórki na poszczególnych poziomach: posadzek, schodów w klatce schodowej, ścianek działowych, rozbiórkę konstrukcji więźby dachowej, pokrycie dachu z papy.
 • Wykonywano strop żelbetowy nad piwnicą, schody w klatce schodowej, wińce żelbetowe, konstrukcję żelbetową podszybia windy, fundament windy, fundamenty pod centrale wentylacyjne. Konstrukcję stalową podtrzymującą wiązary z malowaniem podkładem antykorozyjnym i farbą ppoż. Dźwigary dachowe z drewna klejonego. Wykonano wzmocnienie stropu nad I piętrem wg projektu zamiennego – wzmocnienie istniejących belek taśmami kompozytowymi – bez wyburzenia istniejącego stropu.
 • Wykonywano prace konserwatorskie: renowacja elewacji wraz z renowacją elementów kamiennych. Wykonano rekonstrukcję stolarki okiennej wraz konserwacją i rekonstrukcją witraży.


Instalacja wentylacji i klimatyzacji:
 • Dostarczono 4 zestawy nagrzewnic ramowych z nawilżaczami parowymi wyposażone w systemy schładzania wody spustowej – czujnik zabezpieczający kanał przed zalaniem oraz agregat chłodniczy kanałowy w pełni zautomatyzowany.
Instalacja wody i kanalizacji:
 • Wykonywano wykopy wewnątrz budynku i bruzdy w ścianach, przepompownię ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych oraz przepompownie ścieków fekalnych. Podłoża pod kanały wykonano z materiałów sypkich o gr. 10-25cm, które zagęszczono zagęszczarką wibracyjno-spalinową. Instalacje w wykopach i na ścianach wykonano z rur żeliwnych, PVC i polietylenowych HDPE – rury te zaizolowano. Zamontowano czyszczaki i zawory napowietrzające.


Instalacja grzewcza:
 • Wykonywano montaż części rurociągów wraz z ich dwu-warstwową izolacją. Rozpoczęto montowanie rozdzielaczy – pomp, zaworów i odmulaczy.


Kanalizacja deszczowa:
 • Wykonano w całości kanalizację deszczową jako instalację zewnętrzną. Wykonano wykopy umocnione pionowo palami drewnianymi, podłoże pod kanały z materiałów sypkich zagęszczonych zagęszczarką wibracyjno-spalinową, gr. Podsypki 10-20cm. Kanały zostały ułożone z rur żeliwnych kanalizacyjnych i podłączone trójnikami do istniejących rurociągów.


Instalacje elektryczne:
 • Dostarczono i zamontowano rozdzielnie elektryczne.
 • Rozpoczęto układanie tras kablowych w poziomie piwnic i parteru.


Po zakończeniu projektu i przekazaniu obiektu na cele muzealne powierzchnia ekspozycyjna obejmie również salę na parterze, dzięki czemu możliwości wystawiennicze budynku zwiększą się dwukrotnie, powierzchnia magazynowa, techniczna i biurowa zyska nową przestrzeń dzięki zagospodarowaniu strychu. Bezpieczny i ekonomiczny system grzewczy, a także wentylacyjno-klimatyzacyjny pozwolą nie tylko na właściwą ekspozycję zbiorów, ale znacznie poprawią komfort ich percepcji przez zwiedzających.

Czas trwania projektu: 2017-2019

Etapy projektu:

1. 2017
 • Wykonanie projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego przebudowy i remontu Arsenału (architektura, konstrukcja, branże).
 • Inwentaryzacja architektoniczna, Program prac konserwatorskich dla zabytkowych wnętrz Arsenału i Baszt wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz architekta badacza.
 • Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.


2. marzec 2018 - listopad 2019 Prace konserwatorsko-budowlane:
 • Demontaż i odtworzenie historycznego przekrycia dachu wraz z wykonaniem prac wykończeniowych wewnętrznych na kondygnacjach -1, 0, +1 w tym:
 • Wykonanie przegrody poziomej posadzki na poziomie -1;
 • Remont konserwatorski tynków ścian wraz z konserwacją dekoracji sztukateryjnej;
 • Konserwacja i odtworzenie parkietów, posadzek, schodów i drzwi wewnętrznych;
 • Remont toalet na poziomie piwnicy, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Wymiana lub modernizacja instalacji grzewczej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, słaboprądowej, wentylacji i klimatyzacji;
 • Dostosowanie budynku do aktualnych standardów pożarowych;
 • Wymiana lub modernizacja instalacji SAP, CCTV, telefonicznej i internetowej, SWIN, KD, sprzedaży biletów, AV, multimediów i ochrony zbiorów.
 • budowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy ogólnodostępnej dla kondygnacji podziemia -parter, - I piętro, - poddasze)
 • Dostawa i montaż sprzętu ochrony przeciwpożarowej
 • Rewitalizacja dziedzińca między Arsenałem i KlasztorkiemZakładane efekty projektu:
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji zabytku poprzez wyeliminowanie niebezpieczeństwa zalania zbiorów z powodu nieszczelności dachu i świetlików,
 • sprawna i energooszczędna instalacja grzewcza i wentylacyjno-klimatyzacyjna,
 • odnowienie tynków ścian, stolarki drzwiowej wewnętrznej, parkietów i posadzki kamiennej.
 • poszerzenie przestrzeni ekspozycyjnej oraz powierzchni magazynowej,
 • łatwiejszy dostęp do ekspozycji dla osób niepełnosprawnych.


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa o projekcie

DziennikPolski24.pl/Zabytki Krakowa – ekipa remontowa i konserwatorzy przywracają dach Arsenału

Film prezentujący postęp budowy opublikowany przez firmę FrancuzObecnie w Arsenale prezentowana jest Galeria Sztuki Starożytnej.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Słowa kluczowe: Arsenał, remont konserwatorski,
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję