Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Zaprojektowanie, przebudowa i remont konserwatorski dawnego Arsenału Miejskiego

Zaprojektowanie, przebudowa i remont konserwatorski dawnego Arsenału Miejskiego

Projekt zrealizowany: "Zaprojektowanie, Przebudowa i remont konserwatorski dawnego Arsenału Miejskiego wraz z Basztami Stolarską i Ciesielską będących częścią historycznej siedziby
Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie"

 • W dniu 4 kwietnia 2017 Muzeum Narodowe w Krakowie otrzymało Promesę nr 11 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w ramach priorytetu operacyjnego "I. Projekty Kluczowe" na dofinansowanie zadania pn.: Zaprojektowanie, przebudowa i remont konserwatorski dawnego Arsenału Miejskiego wraz z Basztami Stolarską i Ciesielską, będących częścią historycznej siedziby Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie
 • W dniu 24.05.2017 została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków NFRZK zadania, aneksowana w dniu 03.07.2017 r. po wyłonieniu wykonawcy I etapu zadania (tj. wykonanie projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego oraz wykonawczego).
 • Od wiosny 2021 - Arsenał jest ponownie na stałe czynny dla zwiedzających, mieści się w nim Galeria Sztuki Starożytnej.
Opis i założenia projektu: Projekt dotyczy budynku Arsenału Miejskiego (XVI, XIX w.) wraz z basztami: Stolarską i Ciesielską (XIV-XV w.), stanowiącymi od 1874 r. do dziś cześć historycznej siedziby Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie. Pełnią one niezmiennie od ponad 140 lat funkcję muzealną, zapoczątkowaną przez księcia Władysława Czartoryskiego. W latach 1993-2016 na pierwszym piętrze Arsenału mieściła się Galeria Sztuki Starożytnej oraz eksponowany był obraz Rembrandta van Rijn "Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem". Obecnie Arsenał w całości jest niedostępny dla zwiedzających.

W latach 2014-2016 dzięki dotacjom z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków wykonano kompleksowy remont konserwatorski elewacji zewnętrznych budynku Arsenału i baszt wraz z wymianą pokrycia dachów baszt, odtworzeniem stolarki okiennej wraz z witrażami, wykonaniem izolacji pionowej zewnętrznej piwnic oraz tarasów baszt.

Remont uwzględniał przebudowę dachu Arsenału oraz remont konserwatorski wnętrz ekspozycyjnych i magazynowych, z dostosowaniem do potrzeb współczesnych wymogów wystawienniczych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych.

Generalny remont konserwatorski wnętrza Arsenału i baszt wymagał w pierwszym etapie przeprowadzenia kompleksowych prac projektowych (od projektu koncepcyjnego do projektu wykonawczego) opracowania programu konserwatorskiego wraz z przeprowadzeniem badań architektonicznych zabytku (zakres zrealizowany w roku 2017).
Następnie, na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej uzyskano wymagane pozwolenia: konserwatorskie oraz pozwolenie na budowę.

Został przeprowadzony remont generalny wnętrz Arsenału i Baszt, m.in.: wykonanie przegrody poziomej posadzki na poziomie -1; remont konserwatorski tynków ścian wraz z konserwacją dekoracji sztukateryjnej, odtworzenie posadzek, schodów i drzwi wewnętrznych, remont toalet w piwnicach, dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana lub modernizacja instalacji grzewczej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, słaboprądowej, wentylacji i klimatyzacji, dostosowanie budynku do aktualnych standardów przeciwpożarowych, modernizacja instalacji SAP, CCTV, telefonicznej i internetowej, SWIN, KD, sprzedaży biletów, AV, multimediów i ochrony zbiorów. Niezwykle ważnym elementem remontu Arsenału była budowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy ogólnodostępnej dla kondygnacji podziemia – parter - I piętro – poddasze, co uczyni muzeum dostępnym również dla osób niepełnosprawnych.

Dokonano demontaży istniejących w budynku instalacji oraz rozpoczęto prace wyburzeniowe. Usunięto klatkę schodową, oraz częściowo strop nad poziomem -1 i podłogę piwnicy, która na fragmencie została pogłębiona. Prace konstrukcyjne  obejmowały  podbicia fundamentów, wzmocnienie ścian klatki schodowej poprzez iniekcję, wykonywanie robót żelbetowych przy stropie nad poziomem -1 oraz przy podszybiu windy. Równolegle prowadzone były  prace konserwatorskie przy elewacji budynku oraz  konserwacja stolarki okiennej i elementów metalowych.

Grupy prac wykonanych w Arsenale w roku 2018:

Prace budowlane:
 • Wykonywano rozbiórki na poszczególnych poziomach: posadzek, schodów w klatce schodowej, ścianek działowych, rozbiórkę konstrukcji więźby dachowej, pokrycie dachu z papy.
 • Wykonywano strop żelbetowy nad piwnicą, schody w klatce schodowej, wińce żelbetowe, konstrukcję żelbetową podszybia windy, fundament windy, fundamenty pod centrale wentylacyjne. Konstrukcję stalową podtrzymującą wiązary z malowaniem podkładem antykorozyjnym i farbą ppoż. Dźwigary dachowe z drewna klejonego. Wykonano wzmocnienie stropu nad I piętrem wg projektu zamiennego – wzmocnienie istniejących belek taśmami kompozytowymi – bez wyburzenia istniejącego stropu.
 • Wykonywano prace konserwatorskie: renowacja elewacji wraz z renowacją elementów kamiennych. Wykonano rekonstrukcję stolarki okiennej wraz konserwacją i rekonstrukcją witraży.


Instalacja wentylacji i klimatyzacji:
 • Dostarczono 4 zestawy nagrzewnic ramowych z nawilżaczami parowymi wyposażone w systemy schładzania wody spustowej – czujnik zabezpieczający kanał przed zalaniem oraz agregat chłodniczy kanałowy w pełni zautomatyzowany.
Instalacja wody i kanalizacji:
 • Wykonywano wykopy wewnątrz budynku i bruzdy w ścianach, przepompownię ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych oraz przepompownie ścieków fekalnych. Podłoża pod kanały wykonano z materiałów sypkich o gr. 10-25cm, które zagęszczono zagęszczarką wibracyjno-spalinową. Instalacje w wykopach i na ścianach wykonano z rur żeliwnych, PVC i polietylenowych HDPE – rury te zaizolowano. Zamontowano czyszczaki i zawory napowietrzające.


Instalacja grzewcza:
 • Wykonywano montaż części rurociągów wraz z ich dwu-warstwową izolacją. Rozpoczęto montowanie rozdzielaczy – pomp, zaworów i odmulaczy.


Kanalizacja deszczowa:
 • Wykonano w całości kanalizację deszczową jako instalację zewnętrzną. Wykonano wykopy umocnione pionowo palami drewnianymi, podłoże pod kanały z materiałów sypkich zagęszczonych zagęszczarką wibracyjno-spalinową, gr. Podsypki 10-20cm. Kanały zostały ułożone z rur żeliwnych kanalizacyjnych i podłączone trójnikami do istniejących rurociągów.


Instalacje elektryczne:
 • Dostarczono i zamontowano rozdzielnie elektryczne.
 • Rozpoczęto układanie tras kablowych w poziomie piwnic i parteru.


Po zakończeniu projektu i przekazaniu obiektu na cele muzealne powierzchnia ekspozycyjna obejmie również salę na parterze, dzięki czemu możliwości wystawiennicze budynku zwiększą się dwukrotnie, powierzchnia magazynowa, techniczna i biurowa zyska nową przestrzeń dzięki zagospodarowaniu strychu. Bezpieczny i ekonomiczny system grzewczy, a także wentylacyjno-klimatyzacyjny pozwolą nie tylko na właściwą ekspozycję zbiorów, ale znacznie poprawią komfort ich percepcji przez zwiedzających.

Czas trwania projektu: 2017-2019

Etapy projektu:

1. 2017
 • Wykonanie projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego przebudowy i remontu Arsenału (architektura, konstrukcja, branże).
 • Inwentaryzacja architektoniczna, Program prac konserwatorskich dla zabytkowych wnętrz Arsenału i Baszt wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz architekta badacza.
 • Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.


2. marzec 2018 - listopad 2019 Prace konserwatorsko-budowlane:
 • Demontaż i odtworzenie historycznego przekrycia dachu wraz z wykonaniem prac wykończeniowych wewnętrznych na kondygnacjach -1, 0, +1 w tym:
 • Wykonanie przegrody poziomej posadzki na poziomie -1;
 • Remont konserwatorski tynków ścian wraz z konserwacją dekoracji sztukateryjnej;
 • Konserwacja i odtworzenie parkietów, posadzek, schodów i drzwi wewnętrznych;
 • Remont toalet na poziomie piwnicy, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Wymiana lub modernizacja instalacji grzewczej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, słaboprądowej, wentylacji i klimatyzacji;
 • Dostosowanie budynku do aktualnych standardów pożarowych;
 • Wymiana lub modernizacja instalacji SAP, CCTV, telefonicznej i internetowej, SWIN, KD, sprzedaży biletów, AV, multimediów i ochrony zbiorów.
 • budowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy ogólnodostępnej dla kondygnacji podziemia -parter, - I piętro, - poddasze)
 • Dostawa i montaż sprzętu ochrony przeciwpożarowej
 • Rewitalizacja dziedzińca między Arsenałem i KlasztorkiemZakładane efekty projektu:
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji zabytku poprzez wyeliminowanie niebezpieczeństwa zalania zbiorów z powodu nieszczelności dachu i świetlików,
 • sprawna i energooszczędna instalacja grzewcza i wentylacyjno-klimatyzacyjna,
 • odnowienie tynków ścian, stolarki drzwiowej wewnętrznej, parkietów i posadzki kamiennej.
 • poszerzenie przestrzeni ekspozycyjnej oraz powierzchni magazynowej,
 • łatwiejszy dostęp do ekspozycji dla osób niepełnosprawnych.


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa o projekcie

DziennikPolski24.pl/Zabytki Krakowa – ekipa remontowa i konserwatorzy przywracają dach Arsenału

Film prezentujący postęp budowy opublikowany przez firmę FrancuzObecnie w Arsenale prezentowana jest Galeria Sztuki Starożytnej.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Słowa kluczowe: Arsenał, remont konserwatorski,
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję