Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Muzeum bardziej dostępne

Fot: Anna Berkowicz

Muzeum bardziej dostępne

Muzeum Narodowe w Krakowie realizuje przedsięwzięcie grantowe „Muzeum bardziej dostępne – poprawa dostępności oferty i oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”
Głównym celem przedsięwzięcia jest zbudowanie aktywnej grupy odbiorców sztuki i uczestników życia kulturalnego oraz przełamanie społecznych stereotypów. Temu celowi będzie służyło po pierwsze zbudowanie stałego, regularnego programu działań edukacyjnych, skierowanych również do osób o szczególnych potrzebach. Drugim ważnym aspektem realizacji celu głównego będzie dostosowanie przestrzeni i sposobu przekazywania informacji, tak by wszystkie osoby odwiedzające muzeum czuły się bezpiecznie i komfortowo. Wszelkie udogodnienia, a właściwie niezbędne wyposażenie będzie służyło temu, żeby wszystkie osoby chcące zwiedzić muzeum mogły to zrobić samodzielnie, bez proszenia kogokolwiek o pomoc i na własnych zasadach. Niezwykle ważną częścią tego zadania będą szkolenia pracowników muzeum, uwrażliwiające na potrzeby zwiedzających.

Przez cały okres trwania projektu będziemy przygotowywać i realizować działania mające na celu wprowadzenie regularnej oferty działań edukacyjnych dla zwiedzających ze szczególnymi potrzebami. W skład oferty będą wchodziły spotkania informacyjno - integracyjne w dostępnych kawiarniach muzealnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu i niepełnosprawnością wzroku, spacery tłumaczone na Polski Język Migowy, oprowadzania po galeriach stałych z audiodeskrypcją, oprowadzania sensoryczno-wrażeniowe po Galerii Sztuki Polskiej XX+XXI w., warsztaty integracyjne oraz oprowadzania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Zostanie przeprowadzona kampania informacyjna uwzględniająca dotarcie do wybranych grup przez kanały i grupy najczęściej wybierane oraz redagowane przez osoby o szczególnych potrzebach. Dzięki środkom pozyskanym na realizację przedsięwzięcia będziemy mogli m.in. zakupić przenośną pętlę indukcyjną i ułatwić osobom niewidomym nawigację między oddziałami. W wybranych oddziałach MNK planujemy zainstalować udźwiękowione tyflomapy, zostaną też przygotowane tyflografiki do galerii stałych. 

Wszystkie podjęte działania będą miały na celu jak najlepsze udostępnienie oddziałów muzeum. Regularna oferta i starania o dotarcie z nią do jak największej publiczności będzie kontynuowana również po zakończeniu projektu w oparciu o doświadczenia i wnioski opracowane na podstawie zrealizowanych działań.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach misji opisanej w dokumencie „Muzeum, ludzie, przyszłość”, który określa sposób, w jaki zespół MNK zamierza wprowadzać zasady zrównoważonego rozwoju w poszczególnych obszarach działalności. Jednym z jej filarów jest dostępność. Pragniemy tworzyć Muzeum otwarte dla jak najszerszej grupy odbiorców, z uwzględnieniem osób z różnymi potrzebami. Naszym celem jest ułatwienie odbiorcom kontaktu z kolekcją Muzeum, redukowanie barier technicznych i komunikacyjnych. Chcemy przyjmować zwiedzających i partnerów zgodnie z najwyższymi standardami. Poprzez różnorodne działania zamierzamy przekazywać swoją wiedzę wszystkim zainteresowanym i w kontakcie z odbiorcami uczyć się zrozumienia oraz otwartości na potrzeby innych. Więcej informacji: https://mnk.pl/muzeum-odpowiedzialne 

Kontakt w sprawach związanych z realizacją projektu: dostepnosc@mnk.pl Projekt pn. „Kultura bez barier” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Wartość grantu: 197 469,99 PLN

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

Więcej o projekcie: https://kultura-bez-barier.pfron.org.pl/informacje-o-projekcie/ 
Kontakt: dostepnosc@mnk.pl
Kierownik projektu: Iwona Parzyńska, iparzynska@mnk.pl, 609 430 129
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję