Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Coraz bardziej dostępne. Co słychać w projekcie? podsumowanie 2022 roku

Fot: Eliška Wilczek, Pracownia Fotograficzna MNK

Coraz bardziej dostępne. Co słychać w projekcie? podsumowanie 2022 roku

Muzeum Narodowe w Krakowie, jako jedna z 111 instytucji w całej Polsce otrzymało dofinansowanie na realizację projektu zwiększającego dostępność oferty edukacyjno-kulturalnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przeczytaj, jak rozwijał się projekt MUZEUM BARDZIEJ DOSTĘPNE w 2022!
Główny cel przedsięwzięcia to zaproszenie do nas aktywnej grupy odbiorców sztuki i uczestników życia kulturalnego oraz przełamanie społecznych stereotypów. Testowaliśmy nowy model programu działań edukacyjnych otwartych na odbiór przez osoby o szczególnych potrzebach.
na własnych zasadach
Staraliśmy się dostosować przestrzeń i sposób przekazywania informacji, tak aby wszystkie osoby odwiedzające muzeum czuły się bezpiecznie i komfortowo. Konieczne udogodnienia, a właściwie niezbędne wyposażenie, ma służyć temu, żeby osoby chcące zwiedzić muzeum mogły to zrobić samodzielnie, bez proszenia o pomoc, poruszając się na własnych zasadach.
Ważną częścią zadania były szkolenia pracowników muzeum, przybliżające potrzeby zwiedzających i, między innymi, przygotowujące do sprawnej ewakuacji osób wymagających szczególnej pomocy.

Dzięki środkom pozyskanym na przedsięwzięcie, wyposażyliśmy muzeum w pętlę indukcyjną i nowy system wspomagający przemieszczanie się dla osób niewidomych między oddziałami muzeum. W wybranych budynkach MNK planujemy zainstalowano udźwiękowione tyflomapy. Przygotowaliśmy tyflografiki do galerii stałych MNK i filmy w Polskim Języku Migowym, zapraszające do naszych oddziałów. Przygotowujemy też udźwiękowione tyflomapy do oddziałów.
Co słychać w projekcie?
Jesienią 2022 rozpoczęliśmy spotkania informacyjno - integracyjne w dostępnych kawiarniach muzealnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu i niepełnosprawnością wzroku, spacery tłumaczone na Polski Język Migowy, oprowadzania po galeriach stałych z audiodeskrypcją, oprowadzania sensoryczno-wrażeniowe po Galerii Sztuki Polskiej XX+XXI wieku, warsztaty integracyjne oraz oprowadzania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
Pierwsze spotkania z osobami głuchymi to zwiedzanie pracowni Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia oraz spotkanie z gośćmi z małopolskiego Polskiego Związku Głuchych. Ustalamy kolejne terminy i zbieramy pomysły na kolejne spotkania przy kawie. 
CO MIESIĄC COŚ NOWEGO
We wrześniu mieliśmy okazję spotkać się z osobami niewidomymi w Galerii Sztuki XX i XXI wieku, zwiedzając wystawę i testując nowe tyflografiki przygotowane przez firmę społeczną Społeczna 21. Długa dyskusja w kawiarni dotyczyła barier społecznych i możliwości przygotowywania nowych ciekawych i wciągających audiodeskrypcji i podcastów. 

W październiku na jednym ze spotkań odwiedziła nas niewidoma i niedowidząca młodzież z Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Pani kustosz dr Dorota Gorzelany – Nowak oprowadziła gości po Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich, gdzie zwiedzający mieli wysłuchać opowieści, dotknąć rzeźb i przygotowanych tyflografik. Później długo dyskutowaliśmy na temat odbioru sztuki, możliwości stworzenia nowych materiałów edukacyjnych oraz częstszych wizyt młodzieży w MNK, także w czasie weekendowych pobytów w internacie.

W listopadzie na spotkaniu w Kamienicy Szołayskich wzięło udział kilkanaście osób niewidomych i niedowidzących związanych z Fundacją „Szansa dla niewidomych”. Kawiarnia Sour ugościła nas doskonałymi ciastami, kawą i herbatą. Długo rozmawialiśmy o udoskonaleniu programu doposażeniu w materiały dotykowe Galerii Designu Polskiego XX i XXI wieku Przednioty. Zwiedzanie galerii pokazało jak duże jest zainteresowanie dziełami polskich projektantów. Za pomocą wcześniej przygotowanych tyflografik uczestnicy mogli zapoznać się z ich projektami. Zainspirowani rozmową będziemy pozyskiwać nowe dotykowe pomoce edukacyjne.
z młodzieżą w duchu świąt
Mieliśmy przyjemność zaprosić na warsztaty artystyczne młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie. Efektem spotkania i warsztatów były nowe pomysły i ozdoby choinkowe z włóczki i tektury. Na kolejnych przedświątecznych warsztatach w Kamienicy Szołayskich gościła młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Krakowie. Uczestniczki poznały tradycje świąteczne i przygotowały własne ozdoby choinkowe. Podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Krakowie odwiedziła nas na Międzynarodowym Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych. W trakcie warsztatów powstały papierowe makatki inspirowane motywem czajnika zaprojektowanego przez Marię Jeglińską dla marki Kristoff, który znajduje się na wystawie designu w Kamienicy Szołayskich. Razem z grupą ze Szkoły Specjalnej nr 11 w Krakowie stworzyliśmy ozdoby na choinkę.

To nie koniec naszych działań w projekcie, przeczytaj o tym, co zrobiliśmy w 2023

Więcej informacji
https://mnk.pl/muzeum-odpowiedzialne 
Tekst: Iwona Parzyńska

 Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach misji opisanej w dokumencie „Muzeum, ludzie, przyszłość”, który określa sposób, w jaki zespół MNK zamierza wprowadzać zasady zrównoważonego rozwoju w poszczególnych obszarach działalności. Jednym z jej filarów jest dostępność. Pragniemy tworzyć Muzeum otwarte dla jak najszerszej grupy odbiorców, z uwzględnieniem osób z różnymi potrzebami. Naszym celem jest ułatwienie odbiorcom kontaktu z kolekcją Muzeum, redukowanie barier technicznych i komunikacyjnych. Chcemy przyjmować zwiedzających i partnerów zgodnie z najwyższymi standardami. Poprzez różnorodne działania zamierzamy przekazywać swoją wiedzę wszystkim zainteresowanym i w kontakcie z odbiorcami uczyć się zrozumienia oraz otwartości na potrzeby innych. Więcej informacji: https://mnk.pl/muzeum-odpowiedzialne 

Kontakt w sprawach związanych z realizacją projektu: dostepnosc@mnk.pl Projekt pn. „Kultura bez barier” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Wartość grantu: 197 469,99 PLN

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

Więcej o projekcie: https://kultura-bez-barier.pfron.org.pl/informacje-o-projekcie/ 
Kontakt: dostepnosc@mnk.pl
Kierownik projektu: Iwona Parzyńska, iparzynska@mnk.pl, 609 430 129
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję