Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Muzeum bardziej dostępne. Co nowego w 2023?

Fot: Patryk Jezierski, Pracownia Fotograficzna MNK

Muzeum bardziej dostępne. Co nowego w 2023?

Muzeum Narodowe w Krakowie, jako jedna z 111 instytucji w całej Polsce otrzymało dofinansowanie na realizację projektu zwiększającego dostępność oferty edukacyjno-kulturalnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przeczytaj, jak rozwija się projekt MUZEUM BARDZIEJ DOSTĘPNE w 2023 roku!
RÓG OBFITOŚCI

Pierwsze trzy miesiące roku to czas obfitości. Blisko 240 uczestników naszych spotkań była efektem elastycznego podejścia do terminów oprowadzań i warsztatów oraz współpracy z organizacjami, które zapraszały do udziału w zajęciach. Były to m.in. małopolski oddział Polskiego Związku Głuchych, Fundacja Szansa dla Niewidomych, małopolski oddział Polskiego Związku Głuchych i Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie.

9 stycznia spotkaliśmy się z ponad trzydziestoma twórcami z Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych na oprowadzanie kuratorskim i szkicowaniu na wystawie Tamary Łempickiej spotkanie i oprowadzanie kuratorskie po wystawie Tamary Łempickiej dla niepełnosprawnych twórców z Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych.

17 stycznia odbyło się  oprowadzanie dla osób g/Głuchych po Domu Józefa Mehoffera i kameralne spotkanie przy kawie i ciastku. Opowieści o tym jak wyglądała edukacja osób głuchych i o ewolucji Polskiego Języka Migowego dały nam szansę na zrozumienie różnic pokoleniowych i problemów z komunikacją w tej grupie.

22 stycznia z okazji rocznicy wybuchu  Powstania Styczniowego zaprosiliśmy widzów, w tym szczególnie osoby z różnymi niepełnosprawnościami do Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Wyjątkowym doświadczeniem dla osób niewidomych i niedowidzących było oprowadzanie po wystawie połączone ze spotkaniem z grupą rekonstruktorów historycznych w Sukiennicach.

24 stycznia kolejna grupa osób g/Głuchych wzięła udział w oprowadzaniu po Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego.

W lutym w naszym muzeum królowała Tamara Łempicka. Na życzenie widzów z niepełnosprawnościami 15 i 20 lutego odbyły się kolejne spotkania i oprowadzania kuratorskie po tej unikalnej wystawie Tamary Łempickiej dla osób z niepełnosprawnościami. Drugie spotkanie było dedykowane osobom niewidomym i niedowidzącym.

28 lutego kolejny raz spotkaliśmy się na oprowadzaniu kuratorskim dla osób niewidomych i niedowidzących. Pan Jarosław Bodzek przygotował dla naszych gości nie lada gratkę – możliwość dotykania oryginalnych numizmatów i medali w Pałacu Czapskich. Najstarszy egzemplarz liczył ponad 2000 lat.

Marzec zaczęliśmy uroczystym spotkaniem w kawiarni z gośćmi z Polskiego Związku Głuchych. W oprowadzaniu z przewodnikiem po Pałacu Książąt Czartoryskich wzięło udział ponad 20 osób.

7 marca uczniowie ze szkoły na Grochowej wzięli udział w specjalnym oprowadzaniu po Pawilonie Józefa Czapskiego.

W marcu odbyły się trzy oprowadzania dla osób z niepełnosprawnościami po wystawie Nowy początek. Modernizm w II RP, Gmach Główny. 8 i 15 marca odwiedziły nas grupy osób niepełnosprawnych intelektualnie, 12 marca gościliśmy osoby g/Głuche.

17 marca  blisko trzydziestoosobowa grupa osób niewidomych i niedowidzących wzięła udział w  po Muzeum Książąt Czartoryskich.

21 marca zorganizowaliśmy oprowadzanie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną  - 21 marca po Muzeum Stanisława Wyspiańskiego a 22 marca po pałacu Książąt Czartoryskich.

Na koniec 29 marca niedosłyszący i niesłyszący uczniowie szkoły z Grochowej wzięli udział w oprowadzaniu dla osób g/Głuchych po wystawie starodruków w Pałacu Czapskich.
CORAZ CIEPLEJ W PROJEKCIE                                                                                            

4 kwietnia osoby z niepełnosprawnością intelektualną zwiedziły Dom J. Mehoffera.                       
12 kwietnia  goście z Polskiego Związku Głuchych wzięli udział w oprowadzaniu po Pałacu Biskupa Erazma Ciołka. W niedzielę 16 kwietnia osoby z niepełnosprawnością wzroku zwiedziły Muzeum Stanisława Wyspiańskiego. 18 kwietnia osoby z niepełnosprawnością intelektualną wzięły udział w oprowadzaniu po Muzeum Stanisława Wyspiańskiego a 20 kwietnia po wystawie „Przedmioty. Galeria Designu Polskiego XX i XXI w."
21 kwietnia goście z fundacji Szansa dla niewidomych zwiedzili Dom Józefa Mehoffera. 26 kwietnia osoby z niepełnosprawnością intelektualną       zwiedzili Muzeum Książąt Czartoryskich a 28 kwietnia odbyło się zwiedzania Muzeum Stanisława Wyspiańskiego tłumaczone na PJM.                                  
W maju kolejne grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną odwiedziły Dom Józefa Mehoffera i Muzeum Stanisława Wyspiańskiego.                          9 maja dwie grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną zwiedziły Muzeum Stanisława Wyspiańskiego i Dom Józefa Mehoffera.                               
10 maja, tradycyjnie już w drugą środę miesiąca  grupa głuchych seniorów z PZG wybrała się do MNK – tym razem do Gmachu Głównego do Galerii Sztuki Polskiego XX i XXI wieku. Tego samego dnia uczniowie szkoły z Praskiej zwiedzili Pałac Biskupa Erazma Ciołka. Dzień później zorganizowaliśmy oprowadzanie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną po wystawie Przedmioty. Galeria Designu Polskiego XX i XXI w. 
11 maja zorganizowaliśmy oprowadzanie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną po wystawie "Przedmioty. Galeria Designu Polskiego XX i XXI w." w Kamienicy Szołayskich. 17 maja zorganizowaliśmy kolejne oprowadzanie po Domu Mehoffera dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.                      
GORĄCZKA NOCY MUZEÓW I FINAŁ PROJEKTU

19 maja w Noc Muzeów postaraliśmy się dostosować do różnych potrzeb widzów. Bogaty program w wielu oddziałach zobowiązywał do pełnej mobilizacji. Zdecydowaliśmy się na dwukrotne wyświetlenie wyjątkowego filmu pt. ,,Po drugiej stronie dnia " wg. scenariusza i w reżyserii  Macieja Sikorskiego. Jedna w projekcji była tłumaczona na Polski Język Migowy. Dzięki temu odnotowaliśmy wysoką frekwencję osób głuchych w trakcie Nocy Muzeów. Poza projekcją zorganizowaliśmy 2 oprowadzania z tłumaczeniem w PJM.

W filmie grali aktorzy TEATRU EXIT, działającego w ramach  Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu KLIKA. Fabularyzowany film, oparty jest na zapiskach pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Kobierzynie, przechowywanych w archiwum Szpitala.  Wartością filmu są nie tylko poruszające i szczere teksty pensjonariuszy, którzy przed atakiem choroby prowadzili normalne życie i niespodziewanie znaleźli się po drugiej stronie szpitalnych krat, ale także niezwykle wysoki poziom artystyczny filmu i gra niepełnosprawnych aktorów. Po projekcji zaprosiliśmy widzów, twórców i do dyskusji nt. filmu i tematów w nim poruszonych.

30 maja w Gmachu Głównym odwiedzili nas goście z niepełnosprawnością ruchową, zwiedzający wystawy stałe. 31 maja goście z Fundacji Szansa dla niewidomych zwiedzali Pałac Biskupa Erazma Ciołka korzystając z oprowadzania i przewodników w alfabecie Braille’a. 
6 czerwca niedosłysząca młodzież ze szkoły na Grochowej wzięła udział w oprowadzaniu w Domu Jana Matejki a grupa osób niewidomych miała możliwość poznać dotykowo kolejne wyjątkowe numizmaty i wysłuchać opowieści Pana Jarosława Bodzka w Pałacu Czapskich.                               

13 czerwca przyjechali do nas z Kielc goście z Fundacji  Życie bez barier i zwiedzili Galerię Sztuki Polskiej XX i XXI wieku zaprezentowaną  przez Panią kustosz Annę Budzałek. 14 czerwca ostatnie oprowadzanie w ramach projektu zorganizowaliśmy w Muzeum Wyspiańskiego dla naszych niezawodnych gości z PZG.                                   
 
ZAKUPY, PROJEKTY I UDOGODNIENIA

Przygotowaliśmy nawigację dźwiękową dla osób niewidomych między oddziałami Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzięki aplikacji Your Way i znacznikom zakupionym od firmy Altix Sekcja Dostępności wraz z grupą niewidomych konsultantów uzgodniła miejsca montażu i treści do wgrania do aplikacji. 

Po wielu konsultacjach z widzami o różnych potrzebach a zwłaszcza z osobami niewidomymi postanowiliśmy  zrezygnować z planowanych wstępnie udźwiękowionych tyflomap na rzecz udźwiękowionych tyflografik informacyjnych, przedstawiających zdjęcia siedmiu wybranych budynków oddziałów MNK z opisem audiodeskrypcyjnym nawigacji po budynku, wystaw stałych oraz historii zabytku. Dobra jakość kolorowego wydruku 3D pozwoliła na dostosowanie urządzeń do potrzeb innych widzów. Krótki opis przestrzeni oddziałów i historii budynków jest dostępny w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim. Prototypy urządzeń zdobyły także uznanie naszych konsultantów ze spektrum autyzmu i z zespołem Downa. Urządzenia dostosowała i wykonała firma B&B.
     


Po opracowaniu i przyjęciu nowej identyfikacji wizualnej MNK wykonaliśmy nowy system oznakowania wewnętrznego w Gmachu Głównym zaprojektowany przez firmę Podpunkt a wykonany przez Mediaboards.

W Arsenale Muzeum Czartoryskich zamontowaliśmy guzy i pasów prowadzące, stanowiące oznakowanie dla osób niewidomych, dostarczone przez firmę Pana Andrzeja Ossowskiego.

Zakupiliśmy od firmy Ambient przenośną pętlę indukcyjną, co daje możliwość poprawy dostępności dla osób niedosłyszących, korzystających z aparatów słuchowych z aktywną cewką indukcyjną na wydarzeniach i spotkaniach odbywających się w różnych przestrzeniach MNK, także poza budynkami.

Wyremontowaliśmy łazienkę dostępną w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Potrzebne materiały i wyposażenie zakupiliśmy ze środków projektu a remont wykonali pracownicy Działu Technicznego MNK.

Doposażenie łazienki w Sukiennicach - wykonano nową zabudowę umywalki w łazience w Sukiennicach, umożliwiając dostęp osobom na wózku elektrycznym.

Poprawiliśmy dostępność cyfrową strony www.mnk.pl i www.zbiory.mnk.pl. Prace informatyczne wykonały firmy Openform i Mobilems.

Przygotowaliśmy  30 tyflografik do 10 oddziałów MNK. Są dostępne na życzenie widzów z niepełnosprawnością wzroku w oddziałach MNK.

Przygotowaliśmy 12 audiodeskrypcji i 12 filmów w Polskim Języku Migowym o oddziałach MNK, dostępnych w deklaracji dostępności na stronie mnk.pl https://mnk.pl/deklaracja-dostepnosci

Przeprowadziliśmy szkolenia dla pracowników MNK, z możliwie szeroko rozumianej dostępności instytucji i zbiorów dla osób o różnych potrzebach, w tym z podstaw Polskiego Języka Migowego, praktyczne warsztaty z zakresu ewakuacji osób o specjalnych potrzebach, z dostępności cyfrowej muzeum i biblioteki naukowej dla osób z niepełnosprawnością wzroku i wiele innych.

Frekwencja na wydarzeniach realizowanych w ramach projektu wyniosła 683 osób.
NASI GOŚCIE I KONSULTANCI

W trakcie projektu Sekcja Dostępności MNK współpracowała i nadal współpracuje z wieloma konsultantami z niepełnosprawnością wzroku i słuchu i in., testując i doskonaląc planowane i realizowane rozwiązania.

W tym szczególnie intensywna była współpraca z fundacją Szansa dla Niewidomych, małopolskim oddziałem Polskiego Związku Głuchych, fundacją Pełni Kultury, Zespołem Szkół i Placówek pn. Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym dla Niesłyszących w Krakowie, Fundacją Szkoła bez barier, Stowarzyszeniem „Tęcza” oraz założona przez Stowarzyszenie firmą Społeczna 21, Fundacją Szkoła bez barier, Spółdzielnią Socjalną Klika, Warsztatami Terapii Zajęciowej „Klika”, Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, Sekcją Socjologii Niepełnosprawności PTS.

o tym co zrobiliśmy w projekcie w 2022 roku przeczytasz TUTAJ
Zespół realizujący projekt i współpracownicy

Iwona Parzyńska - kierownik projektu, pełnomocniczka ds. osób z niepełnosprawnościami w MNK, Monika Tworzydło – specjalistka ds. dostępności w MNK, autorka tyflografik, Beata Cichy - specjalistka ds. dostępności w MNK, Katarzyna Szczygieł - adiunkt w Dziale Edukacji MNK, Paulina Pawliszyn-Piska - kierownik Sekcji ds. Planowania i Sprawozdawczości, Anna Sokulska – przewodniczka, edukatorka, organizatorka wydarzeń, Jakub Studziński – współorganizator wydarzeń dla osób g/Głuchych, tłumacz PJM, przewodnik, Paulina Gajoch - współorganizatorka wydarzeń dla osób niewidomych, Współpracujący edukatorzy i przewodnicy - Agata Klejzerowicz,  Agata Kokoryn, Joanna Makowska, Tomasz Kida.
Projektantki- Paulina Zwolak - Nowak, Sylwia Siudak - Bielecka
Asystenci osób z niepełnosprawnościami – Klaudia Czekaj, Marcelina Kocoń, Jakub Borodziuk, Współpracownicy i stażyści – Beniamin Moran, Sara Kieblesz, Paulina Olszewska, Sebastian Tobijański, Piotr Ignaciak, Szymon Wójcik, Oliwia Serafin, Michał Kocjan, Alicja Rzehak, Mikołaj Odrowąż – Sypniewski, Klaudia Stawowiak.
Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach misji opisanej w dokumencie „Muzeum, ludzie, przyszłość”, który określa sposób, w jaki zespół MNK zamierza wprowadzać zasady zrównoważonego rozwoju w poszczególnych obszarach działalności. Jednym z jej filarów jest dostępność. Pragniemy tworzyć Muzeum otwarte dla jak najszerszej grupy odbiorców, z uwzględnieniem osób z różnymi potrzebami. Naszym celem jest ułatwienie odbiorcom kontaktu z kolekcją Muzeum, redukowanie barier technicznych i komunikacyjnych. Chcemy przyjmować zwiedzających i partnerów zgodnie z najwyższymi standardami. Poprzez różnorodne działania zamierzamy przekazywać swoją wiedzę wszystkim zainteresowanym i w kontakcie z odbiorcami uczyć się zrozumienia oraz otwartości na potrzeby innych. Więcej informacji: https://mnk.pl/muzeum-odpowiedzialne 

Kontakt w sprawach związanych z realizacją projektu: dostepnosc@mnk.pl Projekt pn. „Kultura bez barier” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Wartość grantu: 197 469,99 PLN

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

Więcej o projekcie: https://kultura-bez-barier.pfron.org.pl/informacje-o-projekcie/ 
Kontakt: dostepnosc@mnk.pl
Kierownik projektu: Iwona Parzyńska, iparzynska@mnk.pl, 609 430 129
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję