Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Warsztat malarski Henryka Siemiradzkiego - dofinansowanie

Warsztat malarski Henryka Siemiradzkiego - dofinansowanie

Działania związane z opracowaniem redakcyjnym i drukiem IV tomu Korpusu dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego: Warsztat malarski Henryka Siemiradzkiego.

Tom IV: Warsztat malarski Henryka Siemiradzkiego jest efektem wieloletniego projektu badawczego prowadzonego od 2012 roku przez Muzeum Narodowe w Krakowie. W latach 2015–2020 badania były realizowane w ramach projektu Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego. Przedsięwzięcie to kierowane przez prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego było finansowane z programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2020 (moduł Tradycja 1.a., umowa 0504/NPRH/H1a/83/2015) z partnerami: Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata i Muzeum Narodowym w Warszawie oraz ze współpracą Państwowej Galerii Tretiakowskiej.

Do tej pory wydano już trzy tomy Korpusu dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego:

Tom I: Dzieła z historii starożytnej, wczesnego chrześcijaństwa i religijne.

 Tom II: Dzieła o tematyce świeckiej

 Tom III: Głosy o twórczości Henryka Siemiradzkiego

 

Tom IV: Warsztat malarski Henryka Siemiradzkiego

jest rezultatem szeroko zakrojonych badań ponad dziewięćdziesięciu obrazów mistrza i jemu przypisywanych. Prace przeanalizowano szczegółowo pod kątem materiałów, technologii i techniki stosowanej przez artystę oraz procesu twórczego towarzyszącego ich powstawaniu.

Tom składa się z dwóch części. Część pierwszą podzielono na rozdziały dotyczące poszczególnych zagadnień warsztatu artystycznego malarza: podobrazi, zapraw, składników warstwy malarskiej, z uwzględnieniem pigmentów i spoiw, w tym charakterystycznych cech ich stosowania przez artystę. Szeroko została omówiona technika malarska Siemiradzkiego, jej atrybuty i środki artystyczne typowe dla jego stylu. Przedstawiono także etapy procesu twórczego i jego różne wątki.

Część druga stanowi katalog przebadanych obrazów z opisem najistotniejszych i najciekawszych wyników ich analiz.

Obie części są opatrzone licznymi zdjęciami ilustrującymi przedstawione zagadnienia, w tym także fotografiami w różnych zakresach promieniowania (RTG, UV, IR).

Tom ukazał się  końcem 2022 roku.

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa w ramach dotacji celowej (Nazwa zadania: Działania związane z opracowaniem redakcyjnym i drukiem IV tomu Korpusu dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego: Warsztat malarski Henryka Siemiradzkiego)
Dofinansowanie: 46 584,00 zł
Całkowita wartość: 46 616,20 zł.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję