Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Rękopisy

  • Archiwum i Zbiór Rękopisów Biblioteki Czartoryskich obejmuje ponad 14.000 rękopisów od średniowiecza do czasów współczesnych. Znajdują się tu dokumenty pergaminowe od XII do XIX w. o znaczeniu narodowym m.in. przywilej jedlneński (1430 r.), przywilej koszycki (1374 r.), unie w Horodle (1413 r.), czy dokument Hołdu Pruskiego (1525 r.), a także ważne dokumenty rodzinne m.in. nadanie tytułu książęcego dla Czartoryskich w 1442 r. czy też dyplom honorowego obywatelstwa miasta Krakowa dla Władysława Czartoryskiego (1880 r.). Ponadto zbiór zawiera dokumenty, listy, pamiętniki, prace literackich, naukowych, historycznych, muzycznych (m.in. Fryderyka Chopina), artystycznych (m.in. Piotra Norblina) autografów znanych osób (m.in. Mikołaja Kopernika) od XV w. do XX wieku w formie luźnej lub w woluminach – do dziejów Polski i dziejów powszechnych.

  • Dyplom honorowego obywatelstwa miasta Krakowa nadany dla Władysława Czartoryskiego przez Radę Miejską miasta Krakowa, Kraków 1880

  • Kontrakt pomiędzy Gminą miasta Krakowa a Władysławem Czartoryskim o odstąpieniu Arsenału i murów miejskich przy Bramie Floriańskiej na pomieszczenie zbiorów muzealnych i bibliotecznych, Kraków 1874

  • Prawo do wieczystego użytkowania książęcej pieczęci Władysław II król węgierski i polski zatwierdza Iwanowi, Aleksandrowi i Michałowi książętom z Czartoryska, swoim krewnym, prawo wieczystego używania ich książęcej pieczęci przedstawiającej siedzącego na koniu uzbrojonego jeźdźca z podniesionym, obnażonym mieczem w dłoni, Buda 14 VI 1442

  • Dokument określający charakter połączenia Wielkiego Księstwa Litewskiego z Koroną Polską Władysław król polski i najwyższy książę litewski oraz Aleksander czyli Witold wielki książę litewski określają charakter połączenia Wielkiego Księstwa Litewskiego z Koroną Polską i nadają szereg przywilejów tym bojarom litewskim, którzy przyjęci zostają do herbów szlachty polskiej. Horodło, 2 X 1413

  • Porozumienie duchownych i panów polskich z Wiloldem wielkim księciem Litwy Duchowni i panowie polscy po porozumieniu się z Witoldem wielkim księciem Litwy oraz panami litewskimi przyrzekają, że po śmierci króla Władysława Jagiełły uznają i ukoronują na króla polskiego jego syna, pod warunkiem zatwierdzenia praw i przywilejów. Zapewniają, że sprzeciwią się każdemu buntownikowi, kto nie uzna przyszłego króla. Jedlnia, 4 III 1430

  • Dokument traktatu zawartego między Zygmuntem królem Polski a Albrechtem margrabią brandenburskim Jerzy margrabia brandenburski i Fryderyk książę brzesko-legnicki wystawiają dokument traktatu zawartego między Zygmuntem królem Polski a Albrechtem margrabią brandenburskim, na mocy którego likwiduje się stan wojny między stronami, a utworzone z ziem pruskich świeckie księstwo jako lenno króla i Korony Polskiej pozostaje jako dziedzictwo Albrechta; traktat reguluje także stosunki gospodarcze i handlowe między obu krajami. Kraków, 8 IV 1525

  • Fryderyk Chopin, Rondo koncertowe Krakowiak

  • Mikołaj Kopernik, List do Jana Dantyszka biskupa chełmińskiego, Frombork, 1537

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję