Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Druki

  • Księgozbiór Biblioteki Książąt Czartoryskich liczy ponad 231.000 woluminów. Księgozbiór zawiera niezwykle cenne stare druki, w tym polonika z XVI w. - m.in. dzieło Macieja Miechowity, wydane w Krakowie, które było pierwszą drukowaną historią Polski. Dzieło to, ze względu na fakt, że zawierało ostrą krytykę Jagiellonów, nie było rozpowszechniane - egzemplarz w Bibliotece jest jednym z trzech istniejących. Interesującą pozycją jest praca Stefana Falimirza (1561 r.) będąca encyklopedią przyrodniczo-lekarską, ozdobioną pięknymi drzeworytami roślin. Obok inkunabułów i cimeliów w Księgozbiorze znajdują się czasopisma od XVII w. do czasów współczesnych, muzykalia od XIII do XIX w., kalendarze od XVI do XX w., druki ulotne z XIX w., mapy i atlasy powstałe od XVI do XX w. Wśród nich znajduje się wiele dzieł niezwykle ciekawych i - bardzo często - unikatowych. Księgozbiór, na bieżąco powiększany o nowe nabytki, stanowi ważne źródło do badań nad historią Polski, dziejami literatury, kultury, historii sztuki, szkolnictwa, wojskowości i dziejów regionalnych.

  • Maciej z Miechowa, Chronica Polonorum, Kraków, Hieronim Wietor, 1519

  • Maciej Stryjkowski, Kronika Polska Litewska, Zmudzka, y wszystkiey Rusi , Królewiec, Grzegorz Osterberger, 1582

  • Mikołaj Kopernik, De revolutionibus orbium coelestium, Norimbergae, Johann Petreius, 1543. Druk z biblioteki Zygmunta II Augusta

  • Piesně chwal Božskych (tzw. Kancjonał Szamotulski), Szamotuły, Aleksander Augezdecki, 1561

  • Stefan Falimirz, O ziołach i o mocy ich, Kraków, Florian Ungler, 1534

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję