Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w PBEC

Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w PBEC

Konserwatorzy Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka opiekują się muzealiami ze zbiorów Działu Polskiego Malarstwa i Rzeźby do roku 1764 oraz Działu Sztuki Cerkiewnej. Najcenniejsza część kolekcji eksponowana jest od października 2007 w zabytkowych wnętrzach Pałacu na dwóch wystawach stałych: "Sztuka Dawnej Polski. XIII–XVIII wiek" oraz "Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej".

W obu Działach przechowywane są zbiory średniowiecznych gotyckich drewnianych rzeźb polichromowanych, rzeźb późnorenesansowych i barokowych, malarstwa tablicowego, nowożytnego malarstwa olejnego, a także znaczna kolekcja ikon oraz obiektów cerkiewnych. Dzieła te pochodzą głównie z rejonu Małopolski. Wiele spośród nich ma unikatowy w skali światowej charakter.
Działalność Pracowni to przede wszystkim: konserwacja i restauracja dzieł sztuki, prewencja, badania i opieka nad dziełami wypożyczanymi.

KONSERWACJA I RESTAURACJA

Zespół doświadczonych konserwatorów i renowatorów pracuje według najwyższych standardów, zarówno technicznych jak i etycznych, z uwzględnieniem oryginalnego charakteru każdego dzieła sztuki oraz historii jego renowacji.

Prace konserwatorskie prowadzone są w oparciu o szczegółowe badania historyczne i techniczne. Konserwatorzy współpracują z uznanymi profesjonalistami z działającego przy Muzeum Narodowym w Krakowie laboratorium naukowego LANBOZ (Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych), którzy wykonują analizy fizykochemiczne, a także specjalistyczne zdjęcia w różnych zakresach spektralnych światła: widzialnym (VIS), ultrafiolecie (UV), podczerwieni (IR) oraz w świetle sodowym. Wyniki badań są podstawą podjęcia właściwych prac – pozwalają ocenić stan zachowania dzieła, które często w swej pięćsetletniej historii wielokrotnie poddawane było zabiegom restauratorskim i konserwatorskim. Wszystkie działania podejmowane przez pracowników Pracowni są opisywane i fotografowane na każdym etapie postępowania.


PREWENCJA


Działania konserwatorów polegają również na stworzeniu dla obiektów odpowiednich warunków przechowywania i ekspozycji spowalniających procesy destrukcji muzealiów, a także regularnym monitorowaniu stanów zachowania obiektów eksponowanych w galeriach i przechowywanych w magazynach, systematycznych zabezpieczających pracach konserwatorskich oraz współpracy z kuratorami przy organizowaniu wystaw.

Ważnym zadaniem konserwatorów jest opieka nad użyczanymi dziełami sztuki – nadzór podczas pakowania, transportu i montażu dzieła na wystawie, a po zakończeniu eksponowania czuwanie nad jego demontażem. Konserwatorzy sprawdzają także stan zachowania dzieła przed podróżą i po powrocie, prowadzą też dokumentację wypożyczeń.

BADANIA

Zespół konserwatorów wspólnie ze specjalistami różnych dziedzin nauki prowadzi interdyscyplinarne projekty badawcze, roczne lub wieloletnie, dotyczące zagadnień konserwatorskich, historycznych i ekspozycyjnych odnawianych muzealiów. Prowadzone przez Pracownię badania są publikowane w czasopismach naukowych, a także prezentowane na konferencjach i sympozjach.Zespół:

Monika Tarnowska-Reszczyńska mtarnowska@mnk.pl,  kierownik pracowni

Maria Labut mlabut@mnk.pl
Barbara Olesiak bolesiak@mnk.pl
Beata Górnisiewicz-Gadzinowska bgornisiewicz@mnk.pl
Bożena Knecht bknecht@mnk.pl
Ewa Słoczyńska esloczynska@mnk.pl
Ekateryna Gracheff ekgracheff@gmail.com

Kontakt:
Pałac Biskupa Erazma Ciołka
ul. Kanonicza 17
tel. +48 12 433 59 37, +48 12 433 59 39
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję