Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w PBEC

Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w PBEC

Konserwatorzy Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka opiekują się muzealiami ze zbiorów Działu Polskiego Malarstwa i Rzeźby do roku 1764 oraz Działu Sztuki Cerkiewnej. Najcenniejsza część kolekcji eksponowana jest od października 2007 w zabytkowych wnętrzach Pałacu na dwóch wystawach stałych: "Sztuka Dawnej Polski. XIII–XVIII wiek" oraz "Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej".

W obu Działach przechowywane są zbiory średniowiecznych gotyckich drewnianych rzeźb polichromowanych, rzeźb późnorenesansowych i barokowych, malarstwa tablicowego, nowożytnego malarstwa olejnego, a także znaczna kolekcja ikon oraz obiektów cerkiewnych. Dzieła te pochodzą głównie z rejonu Małopolski. Wiele spośród nich ma unikatowy w skali światowej charakter.
Działalność Pracowni to przede wszystkim: konserwacja i restauracja dzieł sztuki, prewencja, badania i opieka nad dziełami wypożyczanymi.

KONSERWACJA I RESTAURACJA

Zespół doświadczonych konserwatorów i renowatorów pracuje według najwyższych standardów, zarówno technicznych jak i etycznych, z uwzględnieniem oryginalnego charakteru każdego dzieła sztuki oraz historii jego renowacji.

Prace konserwatorskie prowadzone są w oparciu o szczegółowe badania historyczne i techniczne. Konserwatorzy współpracują z uznanymi profesjonalistami z działającego przy Muzeum Narodowym w Krakowie laboratorium naukowego LANBOZ (Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych), którzy wykonują analizy fizykochemiczne, a także specjalistyczne zdjęcia w różnych zakresach spektralnych światła: widzialnym (VIS), ultrafiolecie (UV), podczerwieni (IR) oraz w świetle sodowym. Wyniki badań są podstawą podjęcia właściwych prac – pozwalają ocenić stan zachowania dzieła, które często w swej pięćsetletniej historii wielokrotnie poddawane było zabiegom restauratorskim i konserwatorskim. Wszystkie działania podejmowane przez pracowników Pracowni są opisywane i fotografowane na każdym etapie postępowania.


PREWENCJA


Działania konserwatorów polegają również na stworzeniu dla obiektów odpowiednich warunków przechowywania i ekspozycji spowalniających procesy destrukcji muzealiów, a także regularnym monitorowaniu stanów zachowania obiektów eksponowanych w galeriach i przechowywanych w magazynach, systematycznych zabezpieczających pracach konserwatorskich oraz współpracy z kuratorami przy organizowaniu wystaw.

Ważnym zadaniem konserwatorów jest opieka nad użyczanymi dziełami sztuki – nadzór podczas pakowania, transportu i montażu dzieła na wystawie, a po zakończeniu eksponowania czuwanie nad jego demontażem. Konserwatorzy sprawdzają także stan zachowania dzieła przed podróżą i po powrocie, prowadzą też dokumentację wypożyczeń.

BADANIA

Zespół konserwatorów wspólnie ze specjalistami różnych dziedzin nauki prowadzi interdyscyplinarne projekty badawcze, roczne lub wieloletnie, dotyczące zagadnień konserwatorskich, historycznych i ekspozycyjnych odnawianych muzealiów. Prowadzone przez Pracownię badania są publikowane w czasopismach naukowych, a także prezentowane na konferencjach i sympozjach.Zespół:

Monika Tarnowska-Reszczyńska mtarnowska@mnk.pl,  kierownik pracowni

Maria Labut mlabut@mnk.pl
Barbara Olesiak bolesiak@mnk.pl
Beata Górnisiewicz-Gadzinowska bgornisiewicz@mnk.pl
Bożena Knecht bknecht@mnk.pl
Ewa Słoczyńska esloczynska@mnk.pl
Ekateryna Gracheff ekgracheff@gmail.com

Kontakt:
Pałac Biskupa Erazma Ciołka
ul. Kanonicza 17
tel. +48 12 433 59 37, +48 12 433 59 39
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję